Každý vlastník automobilu je povinen mít ze zákona povinné ručení. Přesněji pojištění odpovědnosti provozu vozidla. Tento zákon upravuje tři předpisy a to:

a) rozsah údajů o pojištění odpovědnosti sdělovaných pojistitelem Českých kanceláři pojistitelů

b) náležitosti potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

c) seznam cizích států, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Seznam států je uveden na zelené kartě, či na internetových stránkách pojišťoven

Zákon ale nenařizuje, u koho a v jaké výši si máme sjednat povinné ručení. Na trhu existuje několik kanceláří, které nám nabízejí tuto službu. Nejznámějšími jsou: Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz, Axa, ČSOB Pojišťovna. Nebudeme se ale zabývat jak sjednat povinné ručení, nýbrž jeho ukončením. Ačkoliv se to nezdá, mnozí z nás udělají základní chybu a to, že rovnou chtějí ukončit smlouvu k dnešnímu dni. Důvodem proč to tak je, je několik. Prvním důvodem je nespokojenost zákazníka. Očekáváte různé výhody, bonusy, ale v momentě, kdy nastane pojistná událost, ani se nestačíte divit, čemu jste se upsali. Dalším důvodem jsou peníze. Ano peníze v dnešní době hrají důležitou roli. Když si srovnáte pomocí kalkulačky povinného ručení na internetových stránkách, zjistíte, že můžete ušetřit i několik tisíce korun ročně. A to se potom oplatí. Pojďme se tedy blíže podívat na jednotlivé kroky ke zrušení povinného pojištění.

Jaké kroky musíme udělat k vypovězení smlouvy

Pokud nás k tomu nevedou urgentní důvody, nejdůležitější je myslet na dobu 6 týdnů předem. Proč? Pojišťovny automaticky prodlužují smlouvy. Vše je řádné zapsáno ve smlouvě, ale často na to zapomínáme. Něco jiného je, ale při změně povinného ručení, například z důvodu ohlášení vozidla z provozu. Tuto smlouvu můžete zrušit kdykoliv, pokud vám to uzná pojišťovna. Připravte si tedy potřebné dokumenty, jako je občanský průkaz, kopie malého, velkého technického průkazu, kde vám bylo dle příslušného státního orgánu zapsáno, že automobil byl ekologicky zlikvidován. Pro jistotu mějte u sebe i toto potvrzení. Pojišťovna vám následně vydá smlouvu o ukončení pojistné smlouvy s vyúčtováním. Zde doporučuji si případný přeplatek vrátit na váš osobní účet. Další možnosti ukončení povinného ručení je uvedeno níže.

Jak vypovědět pojistnou smlouvu

Smlouvy lze obecně vypovědět dvěma způsoby. A to: písemně a osobně. Každý z nich má své pro a proti.

Písemně

Abyste měli všechny náležitosti k ukončení povinného pojištění, je dobré se podívat i na různé smlouvy o ukončení pojištění. Pomůže vám to k rychlejšímu a hlavně ke správnému ukončení povinného pojištění. Mezi jeho základní náležitosti patří:

Adresa: komu je smlouva zasílaná a pod jakým číslem máte uzavřenou smlouvu

Pojistník: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon

Vozidlo: druh vozidla, značka v a model vozidla, identifikační číslo vozidla (VIN), registrační značka (SPZ)

Další: důvod ukončení smlouvy, vrácení přeplatku na námi zvolený způsob, a veškeré papíry k tomu určené, vlastnoruční podpis

Rozhodně nezapomínat na dobu 6 týdnu předem a poslat doporučeně. Často se ale stává, že pojišťovny rychle nereagují na vaši žádost. Dobré je tedy čas od času jim zavolat a zeptat se, jak to vypadá s vaší žádosti, a kdy můžete očekávat vyrozumění.

Osobně

Tento způsob preferujeme nejčastěji. A tady taktéž děláme spousty chyb. Ať už je to nedodržení výpovědní lhůty, nebo jsme zapomněli některé náležitosti a musíme se k nim vracet. Nicméně je to nejrychlejší způsob. Problémem můžete být dlouhá čekací fronta a neochota zaměstnanců.

Výpověď pojistné smlouvy u České pojišťovny

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna se řídí dle platné legislativy a všeobecnými podmínkami a ustanoveními pojistných smluv. Každá pojišťovna může mít různé obchodní podmínky, proto je důležité si jej přečíst a je-li to možné, dohodnout se na případných změnách pojistné smlouvy. Pozdější reklamace nemusí být uznány. Pojištění u České pojišťovny se sjednává na dobu neurčitou, přičemž pojistným obdobím je jeden pojistný rok (12 kalendářních měsíců). Co se týče zániku pojistné smlouvy, má svá pravidla.

První pravidlo: zánik pojistné odpovědnosti nastává z důvodu, které jsou ustanoveny v zákoně, není-li uvedeno jinač

Druhé pravidlo: zaniklo-li společné jmění manželů smrtí, nebo prohlášením že jeden z manželů je nezvěstný. Doklad vydává Police České republiky a následně úřad

Třetí pravidlo: zaniklo-li společné jmění manželů rozvodem a určením, kdo bude vlastníkem automobilu

Čtvrté pravidlo: zemře-li vlastník automobilu a vstupuje do jeho práv a povinností dědic

Dalšími možnosti ukončení pojistné smlouvy, je změna vlastníka, bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, výpověď doručená nejméně šest týdnů před koncem pojistného období a podobně.

Zánik povinného ručení můžete uskutečnit na jakékoliv pobočce České pojišťovny a to oběma způsoby. Chcete-li navštívit pojišťovnu osobně, doporučujeme si zavolat do pojišťovny, a zeptat se, zdali je se možno objednat. Ušetří vám to čas a připomenou vám, co všechno budete potřebovat ke zrušení pojištění.

Výpověď pojistné smlouvy u pojišťovny AXA

AXA logo

Pojišťovna AXA se taktéž se řídí dle platné legislativy a všeobecnými podmínkami a ustanoveními pojistných smluv.

Nejčastější způsoby ukončení povinného ručení ze strany pojistníků jsou:

  • výpověď doručená písemně se všemi náležitostmi do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy a pojištění tedy končí uplynutím osmidenní výpovědní lhůty
  • výpověď doručená nejméně šest týdnů před koncem pojistného období a pojištění končí uplynutím, kdy končí pojistná smlouva
  • změna vlastníka. Změnu vlastníka musíme ale prokázat a to budˇse v majitelem automobilu dostavíme osobně na pojišťovnu, nebo si necháme vystavit potvrzení o zastupitelnosti s ověřeným podpisem. Toto potvrzení vydává městský úřad.
  • Další možností je, že pojistník nemusí uvést důvod ukončení pojistné smlouvy a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Jednak je to z důvodu uzavření smlouvy přes internet a taktéž nesrovnalostí, nebo neporozumění pojistné smlouvy.

Zánik pojistné smlouvy přes internetové stránky www.epojisteni.cz.

Poslední dobou, především mladí motoristé uzavírají a ukončují pojistné smlouvy prostřednictvím internetu. Mezi oblíbené internetové stránky patří epojisteni.cz. Patří mezi nejlevnější online pojištění. Pojištění vozidla je již od 818 Kč za rok a k tomu dostanete i dárek v podobě šeku pro společnost Mall.cz. Již od orku 2008 využilo tuto službu více jak 800 000 lidí. Novinkou této společnosti je možnost ukončení pojistné smlouvy přes operátory. Jedná se o rychlý, efektivní způsob a v případě nesrovnalostí vám rády poradí. Ať už tedy chcete ukončit povinné ručení z jakýchkoliv důvodů, rozhodně se obraťte na odborníky. Nejen že vám ušetří čas, ale i stresy či peněženku.

Zánik povinného ručení není nijak složité, ale musí se dodržovat určitá pravidla. Tyto pravidla nastavil stát a dodatky pojišťovny. Pokud se tedy chcete vyhnout nepříjemnostem, raději si důkladně přečtete informace nejen na internetu, ale taktéž na dodacích podmínkách pojišťoven, nebo si rovnou zavolejte, či osobně si dojděte na vámi zvolenou pojišťovnu. Čím více informací, tím více budete spokojení, a při tom můžete ušetřit i nějaké peníze navíc.

Jak zrušit povinné ručení

Štítky:    

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na