.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak zajistit pojištění auta proti kunám 

 11 února, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

Chcete zajistit své auto před škodami způsobenými kunou? Článek vám ukáže, jak toho dosáhnout díky pojištění automobilu proti škodám způsobeným kunou. Zjistěte, jaké možnosti pojištění existují a jaké kroky je třeba podniknout, abyste zajistili své auto před škodami způsobenými těmito hlodavci.

Proč kuny lezou do motoru?

Kuna je hlodavec, který může způsobit škody na autě a jiných elektrických a elektronických zařízeních. Kuny se často dostávají do motorů aut kvůli hledání tepla a úkrytu před nehostinnými podmínkami venku. Motor auta produkuje teplo a je tak pro kuny přitažlivým místem k pobytu. Dalším důvodem, proč kuny lezou do motorů, je hledání potravy. Kuny mohou být přitahovány vůněmi jídla v autě a hledají zdroj potravy v blízkosti motoru.

Kromě toho, že kuny v motoru mohou poškodit vodivé a drátové soustavy a další součásti auta, mohou také vytvářet nebezpečné situace na silnici tím, že se uvíznou v motoru a ovlivňují jeho funkci.

Aby se zabránilo kunám v lezení do motorů, je důležité udržovat auto čisté a bez zdrojů potravy. Zároveň je nutné utěsnit všechny otevřené průlezy a otvory, kterými by mohly kuny vstoupit do auta. Instalace ochranných mříží na vstupy do motoru také může pomoci zabránit vstupu kun.

V případě, že se kuna již dostala do motoru, je důležité ji co nejdříve odstranit, aby nedošlo k poškození auta a k zabránění nebezpečných situací na silnici. Je také důležité včasně vyhledat odborníka, pokud se kuna stala uvězněnou v motoru, aby se zabránilo dalšímu poškození a zajistilo bezpečné a spolehlivé fungování vozidla.

Preventivní opatření, jako je utěsnění vstupů do motoru a udržování auta čistého a bez zdrojů potravy, jsou klíčové pro zabránění vstupu kun do motoru. Tyto opatření pomohou zajistit, že vaše auto bude fungovat správně a že se vyhnete komplikacím a škodám způsobeným kunou.

V závěru lze říci, že kuny lezou do motorů aut kvůli teplu a hledání úkrytu a potravy. Aby se předešlo škodám a nebezpečným situacím na silnici, je důležité provádět preventivní opatření a co nejdříve odstranit kunu, pokud se již do motoru dostala.

Co může způsobit kuna v motoru

Kuna je malý hlodavec, který má za následek mnoho problémů s automobily. Když se dostane do motoru, může napáchat značné škody, například:

 • Poškození elektrických kabelů – Kuny mohou žrát kabely, což může vést ke zkratu nebo přerušení elektrického proudu.
 • Narušení vodního chlazení – Kuny mohou být zachyceny vodním chladičem, což může způsobit zácpu a následné přehřátí motoru.
 • Závada vstřikovacího systému – Kuny mohou ucpat vstřikovací trysky, což může vést ke snížení výkonu motoru a spotřeby paliva.
 • Poškození výfukového systému – Kuny mohou vstoupit do výfukového systému a ucpat výfukové cesty, což může vést k nedostatečnému odvodu spalin a snížení výkonu motoru.

Je důležité pravidelně kontrolovat a čistit motor, aby se předešlo problémům způsobeným kunou. Když je potřeba opravit škodu způsobenou kunou, mělo by se to provést co nejdříve, aby se zabránilo dalšímu poškození motoru.

Jak se zbavit kuny v autě?

Ochrana auta před kunami je nezbytností pro zachování jeho funkčnosti a ochrany investice do vašeho vozu. Existuje tedy několik způsobů, jak se zbavit kuny v autě.

 • Instalace ochranných sítí – Ochranné sítě mohou být instalovány na vstupní otvory motoru, aby zabránily kunám vstoupit. Tyto sítě jsou lehké a snadno se instalují, takže jsou ideální pro ochranu auta před kunami.
 • Použití repelentů – Repelenty na kuny mohou být aplikovány na exteriér auta, aby odradily kuny od vstupu do motoru. Tyto repelenty se prodávají ve formě sprejů nebo kapek a mohou být použity na všechny části auta.
 • Použití pachových odpudiv – Pachová odpudiva mohou být aplikována na kola a další části auta, aby odradila kuny od vstupu do motoru. Tyto odpudiva jsou k dispozici v různých formách, jako jsou spreje nebo náplasti, a jsou založeny na využití pachů, které kuny nesnášejí.
 • Změna stravy – Pokud kuna žije v blízkosti auta, mohou být použity speciální jídla, jako jsou pasty nebo granule, aby ji vylákaly pryč od auta. Tyto jídla by měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od auta, aby se zabránilo dalšímu poškození.
 • Návštěva odborníka – Pokud se vám nepodaří kunu v autě odstranit pomocí výše uvedených metod, je nejlepší vyhledat odborníka. Mechanik nebo specialista na ochranu proti hlodavcům mohou pomoci s odstraněním kuny a opravou poškození, které způsobila. Oni také mohou poradit s prevencí a zabráněním budoucího výskytu kun v autě.

Je důležité brát vážně přítomnost kun v autě a co nejdříve se jich zbavit, aby se předešlo dalšímu poškození. Použitím jedné nebo více z výše uvedených metod můžete pomoci zabránit škodám způsobeným kunou a udržet váš vůz v dobrém stavu.

Jak zajistit pojištění auta proti kunám

Preventivní opatření proti kunám

 • Instalace ochranných sítí – Ochranné sítě mohou být instalovány na vstupní otvory motoru, aby zabránily kunám vstoupit.
 • Správný výběr paliva – Používání kvalitního a čistého paliva může snížit riziko poškození motoru způsobeného kunou.
 • Pravidelné čištění – Je důležité pravidelně čistit motor, aby se odstranila všechna nečistota, včetně kun.
 • Profesionální údržba – Pravidelná profesionální údržba, včetně kontroly vodního chladiče a výfukového systému, může pomoci předcházet problémům způsobeným kunou.

V případě, že se v motoru objeví kuna, je důležité co nejdříve zjistit příčinu a provést potřebnou opravu. Pokud se jedná o vážný problém, měl by být motor opraven odborníkem. Ignorování problému může vést k dalšímu poškození a vyšším nákladům na opravu.

Jak sjednat havarijní pojištění proti kunám

Kuny jsou pro mnoho zahrádkářů a majitelů domů velkým problémem. Tyto zvířata mohou způsobit škody na rostlinách, stromech a budovách. Abyste se vyhnuli finanční zátěži v případě škod způsobených kunami, je důležité sjednat si havarijní pojištění. Pokud chcete zajistit své auto proti poškození kunou, musíte si sjednat havarijní pojištění. To lze udělat buď při sjednání hlavního pojištění, nebo jako samostatnou službu u většiny pojišťoven.

 • Zvažte typ pojištění a rozpočet – Nejprve je důležité určit, jaký typ pojištění proti kunám potřebujete. Můžete si vybrat mezi pojištěním rostlin, stromů, budov a kombinací těchto tří možností. Dále zvažte, jaký je váš rozpočet a kolik chcete investovat do pojištění.
 • Porovnejte nabídky pojišťoven – Dalším krokem je porovnat nabídky různých pojišťoven. Zvažte nejen cenu, ale také pojistné podmínky, výši pojistného plnění a další důležité faktory, jako je například možnost prodloužení pojištění.
 • Vyberte pojišťovnu a tarif – Po porovnání nabídek můžete vybrat pojišťovnu, která vyhovuje vašim požadavkům. Následně zvolte vhodný tarif, který odpovídá vašim potřebám a rozpočtu.
 • Zajistěte si pojištění a přečtěte si pojistné podmínky – Poté, co jste si zvolili pojištění a tarif, je důležité si pojištění zajistit. Přečtěte si pečlivě pojistné podmínky a ujistěte se, že jste si zvolili správný typ pojištění a že všechny potřebné informace jsou správně uvedeny.
 • Kontaktujte pojišťovnu – Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se vašeho havarijního pojištění proti kunám, neváhejte kontaktovat svou pojišťovnu. Můžete ji kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online chatu. Pojišťovna vám poskytne odpovědi na vaše dotazy a pomůže vám s jakýmikoli problémy.

Jak zajistit pojištění auta proti kunám – krok po kroku

 • Poznejte rizika – Před tím, než začnete hledat správné pojištění, je důležité vědět, co mohou kuny způsobit. Tyto škůdci mohou napáchat škody na kabelech, motorovém oleji a dalších částech vozu. Nejčastější škody způsobené kunami jsou poškození elektrických vedení, prasklé vakuometry a výfukové trubky, korozní poškození v motoru a problémy s kabely a svody.
 • Sjednejte havarijní pojištění proti kunám – Jednou z možností, jak se chránit před škodami způsobenými kunami, je sjednat havarijní pojištění proti těmto škůdcům. To lze udělat při sjednání havarijního pojištění nebo jako samostatnou službu u pojišťovny.
 • Uplatnění pojištění v případě poškození – Pokud dojde k poškození vašeho auta kunou, stačí nahlásit škodu u své pojišťovny. Některé pojišťovny mohou vyžadovat potvrzení od odborníka, že škoda byla způsobena kunou. Po vyplnění potřebných formulářů a podání žádosti o náhradu škody bude pojišťovna rozhodnout o výši náhrady.
 • Pojišťovny nabízející pojištění proti kunám – Mezi pojišťovny, které nabízejí pojištění proti kunám, patří například Allianz, Česká pojišťovna, Kooperativa, Generali a další.

Jak uplatnit pojištění v případě poškození auta kunou

Pokud máte pojištění automobilu proti škodám způsobeným kunou a vaše auto bylo poškozeno tímto hlodavcem, je důležité postupovat správně při uplatňování pojistného plnění. Následující kroky vám pomohou uspět při uplatnění pojistného plnění v případě poškození auta kunou.

 • Zaznamenejte si škodu – Pokud zjistíte, že vaše auto bylo poškozeno kunou, okamžitě zaznamenejte všechny detaily o škodě a poškození.
 • Zavolejte svému pojišťovacímu agentovi – Kontaktujte svého pojišťovacího agenta, abyste informovali o poškození a aby vám poskytl další pokyny.
 • Předložte žádost o pojistné plnění – Po kontaktu s pojišťovacím agentem můžete předložit žádost o pojistné plnění. Je důležité dodržet všechny požadavky pojišťovny a poskytnout veškeré potřebné informace a dokumenty.
 • Počkejte na vyhodnocení žádosti – Po předložení žádosti o pojistné plnění bude vaše pojišťovna vyhodnocovat škodu a rozhodnout o výši pojistného plnění.
 • Proveďte opravu – Po obdržení pojistného plnění můžete provést opravu vašeho auta. Ujistěte se, že oprava bude provedena kvalitně a že bude splňovat požadavky vaší pojišťovny.

V závěru je důležité mít na paměti, že proces uplatnění pojistného plnění může být složitý a může trvat určitou dobu. Proto je důležité být trpělivý a postupovat podle vedením vašeho pojišťovacího agenta.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek ohledně uplatnění pojistného plnění je vždy nejlepší kontaktovat svého pojišťovacího agenta, který vám poskytne potřebné informace a pomůže vám celý proces zvládnout. Je důležité mít na paměti, že některé pojistné smlouvy mohou mít výjimky a omezení ohledně poškození způsobeného kunou, takže je důležité pečlivě si přečíst pojistné podmínky a zajistit, aby vaše pojištění splňovalo vaše potřeby.

V každém případě je důležité mít platné pojištění automobilu, abyste byli chráněni v případě nečekaných škod, jako je poškození způsobené kunou. Tak se budete moci věnovat svému autu a jeho opravě bez starostí o finanční náklady.

Jakými způsoby ušetřit na pojištění proti kunám

 • Sjednejte komplexní pojištění – Sjednáním komplexního pojištění můžete ušetřit na nákladech za jednotlivé pojistné smlouvy.
 • Hledejte slevy – Některé pojišťovny mohou nabízet slevy pro řidiče bez nehod nebo pro řidiče s vysokým bezpečnostním skóre.
 • Srovnejte ceny – Porovnejte ceny a podmínky pojištění u různých pojišťoven, abyste mohli vybrat nejlepší nabídku.
 • Zvažte výši pojistného – Zvažte, jaký je váš roční nájezd kilometrů a zvažte, zda je nutné pojistit auto na plnou hodnotu.
 • Využijte automatické platby – Některé pojišťovny mohou nabízet slevy za automatickou platbu pojistného.
 • Zvažte výluky – Pečlivě si přečtěte pojistné podmínky a zvažte, zda jsou pro vás přijatelné výluky a omezení.
 • Zvažte spoluúčast – Zvažte možnost nastavit si vyšší spoluúčast, což vám může umožnit snížit měsíční pojistné.

V každém případě je důležité pečlivě si přečíst podmínky pojištění a porovnat je s ostatními nabídkami, abyste našli nejlepší možnost pro vás.

Pojišťovny, které nabízejí pojištění proti kunám

Většina pojišťoven nabízí pojištění proti škodám způsobeným kunou jako samostatnou službu. Mezi ty nejznámější patří ČSOB Pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Česká pojišťovna či Generali.

Pojišťovna Allianz v rámci havarijního pojištění ALLRISK a MINIRISK nabízí možnost výběru připojištění, přičemž jedno z těchto připojištění je právě pojištění proti poškození zaparkovaného vozidla zvířetem. Sama pojišťovna se konkrétně zmiňuje právě o kunách.

Česká pojišťovna nabízí pojištění auta proti kunám také v rámci havarijního pojištění, a to jako připojištění vozidla proti poškození zvířetem. Konkrétně se pojišťovna o kunách nezmiňuje, ale pojištění popisuje jako formu ochrany proti překousaným kabelům či poškození brzdové soustavy. Pojistný limit pojištění je celkově 30 tisíc korun, z toho 1 tisíc korun spoluúčasti. Pojištění je platné po celé Evropě a hlavní výhodou je, že poškození vozidla nemá vliv na bonusy.

Ušetřete na pojištění s využitím srovnávače

Chcete-li ušetřit na pojištění svého auta, můžete využít kalkulátor od společnosti epojisteni.cz. S jeho pomocí můžete porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven a vybrat tu nejvýhodnější pro vás.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}