.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak vypovědět povinné ručení 

 25 srpna, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Každý řidič ví, že ze zákona mu vyplývá povinnost platit povinné ručení nebo jinak řečeno PSP. V případě nesplnění si této povinnosti riskujeme finanční pokutu, která nám může nepříjemně zasáhnout do rodinného rozpočtu.

Přestože se jedná o povinné ručení, máme však několik pojišťoven na výběr. Můžeme se tak sami rozhodnout, ve které pojišťovně povinné ručení uzavřeme. V současnosti o nabídky povinného ručení není vůbec nouze, každá z nich přichází s různými výhodami, slevami, bonusy apod.

Ale k tomu, abychom mohli změnit pojišťovnu, potřebujeme předtím učinit jeden důležitý krok: vypovědět povinné ručení v aktuální pojišťovně. Jak v takovém případě postupovat?

Kdy je možnost dát výpověď povinného ručení?

Jsou situace, které umožňují všem řidičům a řidičkám vypovědět povinné ručení. Je však velmi důležité dát si pozor na termíny as výpovědí zbytečně nečekat.

Povinné ručení uzavíráme na dobu neurčitou, přičemž pojistným obdobím je jeden rok. Můžeme využít více možností platby: čtvrtletně, pololetně a ročně. Samozřejmě, od intervalu platby se odvíjí i cena povinného ručení.

Třeba si dát velký pozor na to, abychom vždy a včas uhradili pojistné, chceme-li se vyhnout finanční pokutě, která představuje částku až 40.000 Kč. Nepojištěním vozidla se vystavujeme i riziku v případě zavinění pojistné události, kdy bychom museli všechny způsobené škody hradit na vlastní náklady. A to by bylo rozhodně pro nás finančně neúnosné.

V těchto případech můžeme vypovědět povinné ručení:

 • když nastane pojistná událost
 • když končí pojistné období
 • prodej, krádež nebo vyřazení vozidla z evidence
 • hned po uzavření pojistné smlouvy

Pojistná událost

Pokud vznikne pojistná událost, můžete vypovědět pojistnou smlouvu do tří měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Třeba si však uhlídat termín výpovědní lhůty, ta trvá jeden měsíc od doručení výpovědi pojišťovně.

Konec pojistného období

Tuto možnost, pravděpodobně, využívá většina majitelů aut – levnější povinné ručení. Když se nám zdá, že platíme spoustu peněz za povinné ručení, můžeme sáhnout po levnější variantě pojištění.

Je ale třeba dát si pozor na termín výpovědní lhůty, který je ze zákona nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného období. Proto, pokud se rozhodnete již dříve změnit pojišťovnu, není třeba s výpovědí v aktuální pojišťovně zbytečně čekat. Člověk je tvor zapomnětlivý a mohlo by se stát, že prošvihneme tento interval.

Prodej, krádež nebo vyřazení vozidla z evidence

I v těchto případech můžete vypovědět pojistnou smlouvu, ale u každého z nich platí jiné podmínky.

Když se rozhodnete auto prodat, to znamená, že dojde ke změně vlastníka vozidla. V takovém případě je třeba předložit v pojišťovně kupní smlouvu podepsanou oběma stranami a kopii velkého technického průkazu, ve kterém již bude zapsán nový majitel. V den, kdy bude nahlášena v pojišťovně změna vlastníka, pojistná smlouva zaniká.

Bohužel někdy se stává, že o své auto přijdeme z důvodu krádeže – odcizení. V takovém případě máme také právo vypovědět povinné ručení s tím, že pojišťovně předložíme spolu s výpovědí i policejní protokol – záznam o odcizení, který bude obsahovat všechny potřebné informace o tom, kdy, kde a za jakých okolností vám bylo vozidlo odcizeno a zda bylo před krádeží řádně zajištěno.

V případě, že se rozhodneme vyřadit auto z evidence, můžeme smlouvu vypovědět kdykoli, bez ohledu na výpovědní lhůtu. Pojišťovně je však třeba doložit kopii velkého technického průkazu, ve kterém bude uveden záznam o vyřazení daného vozidla z evidence.

Po uzavření pojistné smlouvy – podmínka

Někdy může nastat situace, že uzavřeme pojistnou smlouvu, ale z různých důvodů nejsme s ní spokojeni, tak můžeme podat výpověď. Ale pozor! Nejpozději do dvou měsíců od vzniku/uzavření povinného ručení.

Existují i ​​případy, kdy je možné vypovědět povinné ručení z důvodu úpravy pojistného pojistitelem. O této změně – zvýšení pojistného je však pojistitel povinen klienta informovat minimálně dva měsíce před splatností pojistného.

Možná se setkáte i s možností ukončení povinného ručení dohodou. Je to možné, ale jen v případě, že se na dohodě shodnou obě strany – pojistitel i pojistník. Má to však jeden háček! Pokud byste chtěli ukončit povinné ručení z důvodu nespokojenosti s výší pojistného, ​​pravděpodobně byste nepochodili. Pojišťovny totiž většinou neakceptují ukončení pojistné smlouvy z tohoto důvodu.

Možnosti podání výpovědi v jednotlivých pojišťovnách

Výše jsme uvedli možnosti – situace, kdy máme právo vypovědět povinné ručení. V této části se budeme zabývat možnostmi výpovědi pojistné smlouvy podle toho, v jaké pojišťovně povinné ručení máme uzavřeno.

V České republice povinné ručení můžete uzavřít v těchto pojišťovnách: ČSOB, GENERALI, UNIQA, Allianz a v České podnikatelské pojišťovně /ČPP/.

Každá zmiňovaná pojišťovna má nastavena vlastní pravidla a podmínky uzavření povinného ručení a rovněž výpovědi pojistné smlouvy.

Na webových stránkách jednotlivých pojišťoven naleznete postup podání výpovědi pojistné smlouvy, vzory výpovědi povinného ručení, informace o tom, jak zrušit pojistku na auto či možnosti zrušení povinného ručení online například v ČPP.

Možnost zrušit povinné ručení online je klienty dosti preferovaná, protože stačí napsat žádost – výpověď pojistné smlouvy, podepsat ji elektronicky a poslat do pojišťovny mailem nebo prostřednictvím webu pojišťovny.

Samozřejmostí je také telefonické nebo chatové poradenství, které vám ochotně a rádi poskytnou pracovníci pojišťovny.

Jak vypovědět povinné ručení

Výpověď povinného ručení krok za krokem

Když se rozhodnete vypovědět pojistnou smlouvu, měli byste vědět jak na to.

Výpověď pojistného ručení je třeba podat vždy písemně a měla by obsahovat tyto náležitosti:

 • důvod výpovědi – je třeba uvést vždy
 • číslo pojistné smlouvy – nejlépe mít pojistnou smlouvu po ruce
 • údaje o pojistníkovi – vaše údaje /jméno, příjmení, adresa, rodné číslo nebo IČO/
 • kontakt na pojistníka – nejlépe telefonický nebo email
 • informace o vozidle – druh, tovární značka, model vozidla
 • evidenční číslo vozidla a VIN – registrační značka a VIN kód motoru
 • datum a vlastnoruční podpis pojistníka

Na stránkách pojišťoven si lze stáhnout vzor výpovědi pojistné smlouvy, vyplnit žádost, podepsat ji a poslat do pojišťovny poštou nebo přinést osobně, pokud preferujete tento způsob.

Možnost, jak ušetřit na pojištění ještě více peněz

Chcete-li ušetřit co nejvíce peněz na povinném ručení, můžete použít srovnávač cen povinného ručení epojisteni.cz a porovnat si nabídky povinného ručení jednotlivých pojišťoven, produkty a také možnosti získat například slevu za bez škodový průběh nebo dárek ve formě poukazu na nákup například kamery do auta.

Takových lákadel naleznete v nabídce pojišťoven rozhodně mnoho, protože konkurence je poměrně silná a každá pojišťovna se snaží získat co největší množství klientů. Je už jen na vás, která nabídka vás osloví, pro kterou pojišťovnu se rozhodnete a co vám bude nejvíc vyhovovat, abyste byli spokojeni.

Výhodou srovnávače cen povinného ručení epojisteni.cz je, že z pohodlí domova si můžete klidně prohlédnout a porovnat nabídky všech pojišťoven, využít například i balíky obsahující povinné ručení spolu s havarijním pojištěním za výhodné ceny. Porovnat krytí, které jednotlivé pojišťovny mají v případě zavinění pojistné události, možnosti připojištění například čelního skla apod.

Co dodat na závěr

V tomto článku jsme vás chtěli informovat o tom, jak vypovědět povinné ručení, jaké postupy a kroky je třeba při výpovědi dodržet.

Existuje několik možností, kdy má pojistník právo vypovědět pojistnou smlouvu, dodrží-li všechny náležitosti, a hlavně si uhlídá termíny výpovědní lhůty.

Pokud se rozhodnete z jakéhokoli důvodu vypovědět povinné ručení, měli byste vědět, že musí mít písemnou podobu, obsahovat všechny potřebné údaje o vás jako pojistníkovi a o vašem vozidle a nezapomeňte jej vlastnoručně podepsat s aktuálním datem.

Každá pojišťovna nabízející povinné ručení má své předpisy, směrnice, které určují podmínky výpovědi pojistné smlouvy. Na webových stránkách pojišťoven naleznete vzory výpovědi povinného ručení, rady a všechny základní informace o tom, jak při podání výpovědi postupovat.

Pokud budete přemýšlet nad uzavřením nové pojistné smlouvy a zároveň budete chtít ušetřit co nejvíce peněz, můžete využít služeb srovnávače cen pojistného epojisteni.cz, na portálu naleznete kompletní přehled nabídek povinného ručení všech pojišťoven. Můžete tak získat celkový obraz o produktech pojišťoven, výhodách, které z nich plynou a vybrat si povinné ručení, které vám bude nejlépe vyhovovat.

Možná se necháte zlákat i různými dárky ve formě poukázky na nákup praktického příslušenství do auta ať už pro sebe, nebo potěšit milým dárkem své blízké.

Nabídky povinného ručení jsou bohaté, je z čeho vybírat, je co srovnávat, zlákat nás mohou různé akce, slevy, bonusy apod.

Mějme však stále na paměti, že toto pojištění je pro nás povinné a nezapomínejme na to! V opačném případě se vystavujeme riziku sankce až do výše 40 000 Kč.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}