.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak přihlásit auto 

 11 listopadu, 2019

Jana Vochková

Ohodnotit

Každé auto je potřeba přihlásit. Jak se to dělá, kam se vypravit a na co všechno nesmíte zapomenout?

Registrace vozidla

Registrace se týká úplně nového automobilu. Výjimkou jsou skladová a předváděcí auta. Toto vozidlo má tzv. čistopis technického průkazu.

K registraci je zapotřebí:

 • čistopis velkého technického průkazu
 • plnou moc prodávajícího

S sebou si vezměte:

 • přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel
 • doklad o nabytí vozidla v originálu
 • zelenou kartu
 • občanský průkaz

Za registraci automobilu se platí správní poplatek ve výši 800 Kč (platí pro vozidla s nejméně čtyřmi koly).

Jak je to s povinným pojištěním

Obecně se doporučuje mít od dealera předem dojednáno povinné ručení. Většinou pro vás tuto službu zajistí. A pokud si o to slušně požádáte, absolutně by to neměl být problém.

Jinak si tuto povinnost budete muset splnit sami. Na silnici s nepojištěným autem vyrazit jednoznačně nesmíte. Dopravní nehoda vás může potkat i s čerstvě koupeným autem, které jste si ještě nestačili dovézt domů.

Pojistku si můžete sjednat i v okamžiku, kdy ještě nemáte SPZ. Pojišťovna proti tomu nijak protestovat nebude a později vám tento údaj doplní. Na nové auto ihned obdržíte dočasné registrační značky. Ty mají podobu zeleného papíru a dávají se za sklo. Mají pouze omezenou platnost na dobu 10 dnů, pak je potřeba si pořídit standardní registrační značky.

Jak si vybrat nejlepší povinné ručení

U povinného ručení je důležité především si adekvátně nastavit pojistné limity. Minimální výše je stanovena nyní na částku 35 000 000 Kč, a to jak pro škody na zdraví, tak i co se týče škod na majetku.

Zejména v prvním jmenovaném případě však nemusí být tato suma dostačující. U závažnějších nehod dosahují náhrady škody kvůli újmě na zdraví doslova astronomických výšin. Je potřeba dbát na to, abychom si je dimenzovali optimálně.

Podstatný je i rozsah pojištění, tedy co vlastně pojistka obsahuje. V krizové situaci vám přijdou vhod zejména asistenční služby. Informujte se rozhodně předem, co máte v ceně zahrnuto a co byste si případně mohli pořídit za příplatek.

Přihlášení auta

Kolik mě bude povinné ručení stát?

Až poté bychom měli přemýšlet o ceně povinného ručení. Na tu má dopad mnoho faktorů, které neovlivníme, například to, že jsme teprve čerství řidiči nízkého věku. Zčásti nicméně o ceně povinného ručení určitě sami rozhodnout můžeme.

Nechceme-li platit vysoké částky, jednoznačně se nám vyplatí naučit se pracovat s internetovými srovnávači. Díky nim si přehledně odfiltrujeme jednotlivé nabídky a seřadíme si je od těch cenově nejvýhodnějších. Rozdíly mezi poskytovali mohou být značné a v konečném důsledku nám tak srovnání ušetří i tisíce korun. Jedním z takových portálů, kde si ceny povinného ručení snadno ověříte, je web ePojištění.cz.

Přihlašujeme ojetý automobil

Dnes je možné registrovat vozidlo na nového vlastníka rovnou, tj. není nutné auto odhlašovat. Dle novely zákona č. 56/2001 byl tzv. polopřevod zrušen.

U převodu by měl být přítomen jak kupující, tak i prodávající. Pokud se nemohou tohoto úkonu zúčastnit, mohou za sebe nechat jednat v zastoupení i třetí osobu. Ta musí mít plnou moc, a to s úředně ověřeným podpisem. Případná další osoba může, pokud bude mít ověřenou plnou moc od obou zúčastněných, vyřídit převod i zcela sama.

Za ověření zaplatíte poplatek ve výši 30 Kč. Zajít si můžete na pobočku České pošty, pracoviště Czech Point nebo na Živnostenský úřad.

Potřebné dokumenty:

 • velký technický průkaz v originále
 • osvědčení o registraci vozidla neboli malý technický průkaz, opět v originále
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, ne starší 30ti dní od data vydání protokolu
 • platná zelená karta v originále
 • registrační značka, pouze v případě, že je poškozena
 • doklady vlastníka/provozovatele, u podnikatelů výpis z obchodního či živnostenského rejstříku v kopii
 • doklad o zaplacení ekologické daně, jestliže je potřebný
 • jestliže je to zapotřebí, tak souhlas vlastníka (používá se například u aut na leasing, neboť ta jsou majetkem leasingové společnosti)
 • žádost o zápis změny

I přihlášení automobilu je zpoplatněno částkou 800 Kč. Pokud starší vozidlo navíc nevyhovuje předepsaným normám, zaplatíte ještě ekologickou daň. Podle zařazení do emisních tříd mohou být poplatky následující:

 • EURO 0 – 10 000 Kč
 • EURO 1 – 5 000 Kč
 • EURO 2 – 3 000 Kč
 • EURO 3 – osvobozeno

Lze se ekologické dani nějak vyhnout?

Ekologickou daň nemusí platit osoba se ZTP. Další výjimkou je institut zániku společného jmění manželů. Pokud se v jeho rámci převede v případě rozvodu a vyrovnání na dnes již bývalý protějšek, ten nemusí ekologickou daň platit. Stejně tak tvoří výjimku dědictví. Jestliže automobil zdědíte a budete si ho na sebe přeregistrovávat, nic platit nemusíte.

Tato daň se vždy vztahuje na konkrétní vozidlo, nesouvisí s majitelem. Proto ji stačí zaplatit pouze jednou. Jestliže ji tak předešlý vlastník zaplatil, vy už rovněž nemusíte.

Na co si dát při převodu pozor

Na převod máte pouze 10 dnů, během nichž musíte tento proces stihnout. Tato lhůta plyne od okamžiku podpisu smlouvy. Za přepis zodpovídá prodávající, proto se obecně doporučuje, aby se nespoléhal na kupujícího, ale zařídil si převod auta sám.

Kam jít

Vyřídit vše můžete na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Výše zmíněná novela zrušila také místní příslušnost. To znamená, že už nemusíte vyrazit na úřad, který je vám příslušný z titulu místa bydliště. Platilo to přitom pro obě zúčastněné strany.

Jestliže nechcete absolvovat frontu a dlouhé čekání na úřadě, zjistěte si, zda příslušný úřad nabízí možnost se přes internet předem objednat. Ztrátě času ve frontě se tak můžete celkem elegantně vyhnout.

Když s vámi druhá strana nekomunikuje

Tím, že si převod vyřídíte, předejdete možným problémům. Prodávající v minulosti totiž odpovídal například za přestupky, které způsobil nový majitel. Komplikace mohou samozřejmě nastat i v opačném případě: Realizaci převodu brzdí prodávající.

Naštěstí legislativa již myslí i na podobné situace. Co tedy máte dělat, když vám váš protějšek odmítá poskytnout součinnost? Nově byl zaveden institut povinnosti převodu. Zápis vám úřad může provést, pakliže o toto jednoduše požádáte.

Má u sebe protistrana dokonce technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla? I když žádáte úřad o dokončení převodu za těchto okolností, dnes je již možné nového vlastníka tímto prostřednictvím vyzvat, aby doklady k vozu předložil.

Jak registrovat veterána

Specifický příklad představují veterány. Pod tímto pojmem se rozumí, velice zjednodušeně řečeno, vozidlo, které je starší než 30 let.

Když ho budete chtít zaregistrovat, budete si žádat o příslušné doklady a SPZ. Vzhledem k tomu, že na takovéto auto lze pořídit poměrně levné povinné ručení, řada majitelů vítá, aby jejich vůz mohl být za veterána považován.

Projít procesem registrace ovšem není tak snadné, podmínka o stáří vozu není univerzálně platná. Čeká vás dvouúrovňové testování. V rámci klubové testace bude zhodnocen technický stav automobilu a na krajské testaci vám přidělí právě ony specifické SPZ. Musíte proto s vozem vyrazit na pracoviště krajské testační komise. Za klubové testování zaplatíte nejvýše 2 000 Kč, na krajské testaci zaplatíte asi 800 Kč.

Jestliže se vám podaří projít, nemusíte se obávat, že by se na veterány vztahovala z hlediska provozu jakákoli omezení.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}