.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak najít nejlevnější povinné ručení pro Peugeot Traveller 

 12 února, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Pro provoz automobilu pro soukromé i firemní účely je nutné splnit několik zákonných povinností, které zahrnují jednak registraci vozidla, díky níž získá unikátní státní poznávací značku, jednak sjednání povinného ručení. Povinné ručení čili pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je jedním z mála pojišťovnických produktů, jejichž uzavření je dáno zákonem (obdobným způsobem funguje například povinné pojištění zaměstnance) a musí být uzavřeno pro každé provozované vozidlo. Stát tímto způsobem v podstatě vymáhá záruky na odškodnění osob, kterým byla způsobena újma provozem vozidla, jelikož v případě nehody se mohou tyto škody vyšplhat do poměrně vysokých částek.

K čemu slouží povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla je potřeba sjednat pro každý automobil, který je využíván k běžné silniční dopravě i v případě, že se jedná pouze o občasné použití. V podstatě platí, že toto pojištění musí být sjednáno ke každému registrovanému vozidlo. Jako zákonné pojištění má také stanoveny podmínky, které musí být při uzavírání dodrženy včetně základních minimálních limitů. Pojistné za povinné ručení je spláceno jednou ročně a dokladem o jeho uhrazení je tzv. zelená karta vozidla (nebo také bílá karta). Hlavním důvodem legislativního požadavku na sjednání povinného ručení je zajištění rychlého odškodnění poškozených v případě zaviněné dopravní nehody. Povinné ručení pokrývá následující rizika:

 • škody na zdraví nebo usmrcení osob účastných na dopravní nehodě (s výjimkou řidiče, jenž dopravní nehodu zavinil)
 • škody, které vzniknou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku (věci) v důsledku zavinění dopravní nehody
 • ušlého zisku
 • náklady vynaložené na právní zastupování při uplatňování nároků vyplývajících z povinného ručení

Uvedená rizika jsou v rámci povinného ručení pojištěná vždy, nabídka produktů je ovšem obvykle rozšířená o další fixní či dobrovolná pojištění nebo připojištění, jež tyto produkty činí atraktivnějšími pro spotřebitele.

Struktura povinného ručení

V principu se povinné ručení skládá z několika součástí, jejichž cílem je nejen pokrytí základních rizik, jež vyplývají z povahy pojištění, ale také poskytnout pojištěnému odpovídající produkt s přidanou hodnotou a v optimální cenové relaci. Pro základní složky jsou u povinného ručení obvykle nastaveny limity, přičemž jejich spodní hranici určuje zákon (minimální výše limitu činí jak pro újmu na zdraví, tak pro újmu na majetku 35milionů Kč). Obvykle se tak povinné ručení skládá z následujících složek:

 • pojištění újmy na zdraví osob či škody na cizím majetku a ušlého zisku v jednotném nebo separátním limitu
 • právní zastupování
 • asistenční služby
 • doplňková pojištění a připojištění

Povinné ručení primárně chrání osoby, které dopravní nehodu nezavinily a jimž byla způsobená újma. Jedná se v podstatě o všechny účastníky dopravní nehody, vyjma řidiče, který ji zavinil (v případě přiznané spoluúčasti se jedná o více osob). Asistenční služby a doplňková pojištění obvykle rozšiřují krytí i na tyto osoby.

Pojištění doplňující povinného ručení (doplňková pojištění)

Jelikož výše pojistného, kterou lze požadovat za základní složky povinného ručení v návaznosti na faktory vztažené k automobilu a uživateli, poskytuje pojišťovnám relativně malý prostor pro optimalizaci s ohledem na zajištění pozice na trhu, představují doplňková pojištění a připojištění hlavní nástroj konkurenčního boje. Poskytovatelé pojištění tak nabízejí komplexní produkty, které kombinací různých forem pojištění do jednoho celku umožňují za stejnou cenu získat více výhod, což činí konkrétní produkt pro spotřebitele atraktivnějším. K tomuto účelu je povinné ručení doplňováno produkty úrazového či havarijního pojištění, a také speciálními typy připojištění, jež zahrnují především:

 • úrazové pojištění řidiče či spolucestujících
 • pojištění ztráty či odcizení převáženého majetku
 • nadstandardní asistenční služby rozšířené také na zahraničí
 • částečné havarijní pojištění na vybrané typy rizik (možno kombinovat také s pojištěním garance ochrany majetku GAP)
 • dílčí pojištění poškození konkrétní součásti vozidla (skla, kabeláž)

Uvedená rozšiřující pojištění bývají v porovnání s klasickými produkty určitým způsobem omezená, pro pojištěného však znamenají možnost sjednat si a platit jeden produkt místo dvou a více, díky kterému ušetří.

Faktory ovlivňující výši pojistného

Samotná struktura povinného ručení je pouze jedním z faktorů, které definují výši pojistného. Při výběru nejlevnějšího pojištění je tak nutné si primárně nastavit stejné podmínky pojištění tak, aby bylo možné jednotlivé nabídky srovnávat, tzn. složení pojištění, výši limitů a výši spoluúčasti. Kromě nich pak výši pojistného ovlivňuje přístup poskytovatele k zohledňování faktorů navázaných na provoz automobilu, které v podstatě nelze měnit. Jedná se především o:

 • věk a zkušenosti řidiče včetně jeho řidičské historie (řada poskytovatelů nabízí různé odměny a bonusy v případě, že má řidič nízkou až nulovou historii nehod)
 • způsob užití automobilu – u vozidel využívaných pro soukromé účely je zpravidla nižší riziko dopravní nehody než u vozů provozovaných na firmu
 • region – je vztažen jak k užívání vozu (regiony s vysokou dopravní hustotou jsou rizikovější), tak k dalším rizikům, jež se promítají do složek havarijního pojištění (statisticky vyšší riziko ztráty odcizením, poškození, živelní pohromy apod.)
 • charakteristiky vozu – stáří, výkon, historie, ochranné a zabezpečovací prvky

Výše pojistného v konečném důsledku závisí na kombinaci jednotlivých faktorů a zvážení jejich důležitosti, proto i při zcela totožných produktech je možné u různých poskytovatelů dosáhnout na různé sumy (někteří poskytovatelé navíc nabízí dočasná zvýhodnění nebo akce, případně mají jinou strukturu poskytování bonusů dle řidičské historie). Pokud se pídíte po nejlevnějším povinném ručení, budete muset operovat s výrazně osekanými produkty, které budou disponovat pouze základními zákonnými složkami, jež však mohou být v konečném důsledku vlastně nevýhodné.

Jak najít nejlevnější povinné ručení pro Peugeot Traveller

Povinné ručení pro vůz Peugeot Traveller

Francouzský výrobce automobilů Peugeot má ve svém portfoliu celou řadu vozů vhodných prakticky pro jakýkoliv účel od malých osobních vozů až po větší vozy rodinné či užitkové v různých motorizacích a obvykle i v elektro nebo hybridní variantě. Vůz Peugeot Traveller představuje jeden z větších rodinných či užitkových vozů, který byl trhu představen v roce 2016 a dosud se vyrábí pouze v jedné generaci. Vůz je považován za jeden ze špičkových modelů své kategorie a mezi zákazníky je velmi oblíbený.

Charakteristika vozů značky Peugeot Traveller

Standardní vůz této značky je vybaven dieselovým motorem, aktuálně je však možné pořídit také elektrickou variantu (Peugeot eTraveller). Vůz je určen pro větší rodiny nebo pro firemní účely, pokud je hlavní náplní podnikání společnosti převoz osob (vůz je 8místný). Tento model je (kromě elektrické verze s výkonným elektromotorem) možné pořídit ve třech motorizacích, a to:

 • 5 BlueHDi/88 kW s 6stupňovou manuální převodovkou
 • 0 BlueHDi/110 kW s 6stupňovou manuální převodovkou
 • 0 BlueHDi/130 kW EAT8 s 6stupňovou manuální převodovkou

Model Peugeot Traveller je nabízen v pěti stupních výbavy, které se mezi sebou liší jednak technickým vybavením, jednak zabezpečovacími prvkyči materiálovým řešením součástí – jedná se o výbavy Compact Active, Standard Actuve, Long Active, Standard Allure a Long Allure. Od stupně výbavy se následně odvíjí cena vozu, která se pohybuje od přibližně 800 000 Kč až do 1 200 000 Kč. Základní pojistné na povinné ručení se tak pohybuje v rozmezí 3500-6000 Kč, v závislosti na dalších faktorech, jako jsou doplňková pojištění, vyšší limity či nižší spoluúčast se může ovšem u nových vozů cena pojištění vyšplhat i na dvojnásobek.

Jak vybrat povinné ručení pro vůz Peugeot Traveller

Jelikož jsou modely vozu Peugeot Traveller poměrně nové, měli byste při vývěru produktu povinného ručení uvažovat spíše nad rozšířenou variantou, v níž je zahrnuto také havarijní pojištění. I u ojetých vozů se cena této značky automobilu pohybuje poměrně vysoko (zvláště u modelů s výkonnější motorizací a vyšším stupněm výbavy), proto je výhodné se pojistit alespoň částečným havarijním pojištěním, ideálně pro případ odcizení nebo živelní pohromy. Pokud automobil budete pořizovat na leasing, je lepší zároveň sjednat pojištění ochrany majetku GAP, díky kterému vám bude v případě poškození v rámci krytí vyplaceno pojistné plnění v hodnotě stanovené ze sjednané nikoliv z tržní cena, která může být zejména v prvních letech užívání výrazně nižší. K nalezení nejlepší nabídky je ideální porovnání všech dostupných produktů – pro tento účel můžete využít srovnávacího portálu – například platformy epojisteni.cz. Na jejích stránkách naleznete interaktivní formulář, do nějž zadáte vaše údaje a charakteristiky vozu, na základě kterých zkušení konzultanti vytvoří optimální nabídky vycházející z reálných dat poskytnutých pojišťovnami, a pomohou vám vybrat nejlepší produkt odpovídající vašim potřebám.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}