.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak najít nejlevnější povinné ručení pro Peugeot 307 

 25 prosince, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Koupě vozu, ať už se jedná o automobil nový nebo ojetý, je vždy spojena s několika úkony, které jsou nezbytné pro zahájení jeho provozování. Mezi tyto úkony patří jednak registrace vozidla, jednak sjednání povinného ručení, přičemž oba je nutné realizovat v nejkratší možné lhůtě, jež je navíc shora omezená zákonem a její nedodržení je pak trestáno pokutou. Zatímco registrace vozidla se řídí přesně stanoveným procesem, u povinného ručení záleží prakticky pouze na novém majiteli vozidla, jaký produkt si vybere. Pokud chcete mít auto pojištěno optimálním povinným ručením, které umožňuje dosáhnout na vysoké plnění při minimálních nákladech, je dobré začít vhodného poskytovatele či produkt hledat ještě před vlastní koupí vozu, případně je možné sjednat v první fázi jednoduché a levné základní povinné ručení, jež je možné za specifických podmínek následně vypovědět a nahradit novým produktem, nevýhodou ovšem je přechodná doba, kdy budete za případné škody ručit nevýhodnějším produktem.

Jak funguje povinné ručení

Povinné ručení (resp. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla) je typem autopojištění, jehož sjednání je vyžadováno legislativně – podle zákona musí tedy mít každý automobil, který je běžně provozován, nějaké povinné ručení mít sjednáno, aby bylo možné realizovat kompenzaci škod v podobě újmy na zdraví či majetku v případě zaviněné dopravní nehody.

Specifika povinného ručení

Tento pojišťovnický produkt se obvykle sjednává na dobu neurčitou (předpokládá se, že bude platit po dobu celé životnosti automobilu, resp. jeho provozování danou osobou – majitelem) a pro jeho výpověď je nutné splnit zákonné podmínky, které bývají zakotveny ve sjednané smlouvě produktu. Povinné ručení je pak možné uzavřít ve velmi variabilním rozsahu, přičemž jednotlivé varianty kombinují základní pojištění ve specifikovaném rozsahu (spoluúčasti a limitu) s dalšími doplňujícími prvky. Základní povinné ručení je vztaženo především ke škodám, které řidič způsobí provozem automobilu třetím stranám (resp. jiné osobě – pojištění totiž zahrnuje i případné újmy osobám, které jsou spolujezdci řidiče, ne však řidiči samotnému). Jedná se o újmy, jež vzniknou na zdraví či majetku, zavinění usmrcení, škody spojené s ušlým ziskem včetně předpokládaného zisku, který nebude možné vlivem důsledků nehody získat (například kvůli dlouhodobému léčení, ale i kvůli trvalým následkům, které znemožní výkon povolání). Pro tyto účely stát stanovuje minimální spodní limit pojistného plnění, na který lze povinné ručení uzavřít, a to 35 milionů Kč, obvykle se však produkt sjednává na vyšší částku. U základního krytí se navíc stanovuje výše spoluúčasti, která určuje poměrnou část, již musí řidič v případě zaviněné nehody uhradit vlastními prostředky. Jak stanovený limit, tak suma spoluúčasti mají specifický vliv na výši pojistného, které se platí jednou ročně, přičemž platí, že čím vyšší jsou limity, tím vyšší bude i částka pojistného, a zároveň vyšší spoluúčast částku pojistného snižuje. Součástí základního balíčku obvykle bývají i asistenční či specializované právní služby.

Doplňující či rozšiřující pojištění a připojištění povinného ručení

Povinné ručení je velmi variabilním produktem, u kterého je vždy snaha dosáhnout na optimální řešení, které nebude pro pojištěného velkou finanční zátěží a zároveň mu poskytne maximální možné výhody. Proto také řada subjektů k základnímu pojištění nabízí zvýhodněná doplňující či rozšiřující pojištění a připojištění. Jedná se především o možnost připojení dílčích pojištění provozu automobilu, jako jsou úrazové pojištění, či pojištění specifických částí vozu, u nichž hrozí zvýšené riziko poškození (včetně poškození předního skla, které musí být vždy v nejkratší možné době vyměněno, dosáhne-li míra poškození stanovené procento). Mezi nejčastěji nabízená doplňující pojištění a připojištění patři především:

 • úrazové pojištění (řidiče či spolucestujících)
 • pojištění zavazadel a jiného majetku ve voze
 • nadstandardní asistenční služby
 • částečné nebo úplné havarijní pojištění
 • připojištění GAP

Uvedený výčet může být doplněn ještě další specifickou nabídkou. Pro nová vozidla se doporučuje sjednání alespoň minimálního havarijního pojištění na rizika, která se v daném regionu vyznačují zvýšenou pravděpodobností, a dále pak připojištění GAP čili garance ochrany majetku. Doplňující havarijní pojištění zpravidla umožňuje vybrat konkrétní rizika, na která chcete dále pojištění vztáhnout (odcizení, živelní pohroma, vandalismus či nezaviněná dopravní nehoda apod.) a u nichž je rovněž vybírán limit a spoluúčast a jejichž promítnutí do konečné výše pojistného závisí také na tom, s jakou pravděpodobností k jejich výskytu může dojít (v souvislosti s provozem vozidla či lokalitou, kde bývá provozováno či nejčastěji parkováno). Druhým doporučeným typem připojištění GAP, které vždy dorovnává pojistné plnění na sjednanou hodnotu. U tohoto druhu pojištění je stanovená hodnota automobilu (obvykle se jedná o kupní cenu), z níž je dopočítáváno pojistné plnění – to je standardně určováno z tržní ceny a připojištění GAP dorovnává jeho výši tak, aby odpovídalo právě výpočtu z kupní ceny.

Jakým způsobem se stanoví výše pojistného

Pojistné, tedy částka, kterou za povinné ručení každoročně zaplatíte, se vypočte při zohlednění několika specifik. Tím prvním je výše zmíněný rozsah pojištění, u nějž každá složka pohybuje pojistným buď nahoru, nebo dolů – jak již bylo uvedeno výše, limity a spoluúčast zvýší či sníží složku pojistného spojenou se základním pojištěním újmy či ušlého zisku a doplňujícím havarijním pojištěním. Další sjednaná pojištění a připojištění pak obvykle výši pojistného navyšují. Kromě rozsahu pak výši pojistného dále ovlivňují především následující faktory:

 • specifika provozu – zda bude vůz používán k soukromým či služebním účelům, přičemž míra provozu zvyšuje riziko jeho poškození, opotřebení a implicitně i zavinění dopravní nehody, a tedy i výši pojistného
 • charakteristiky automobilu – stáří, motorizace, počet najetých kilometrů, výbava, bezpečnostní prvky
 • zkušenosti řidiče – věk, historie, nehodovost
 • region – zohledňována je především pravděpodobnost rizik s ohledem na statistiky, tzn. u větších měst vyšší riziko vandalismu nebo odcizení, v přírodě zvýšené riziko živelních pohrom apod.

Konečná hodnota pojistného pak zohledňuje všechny uvedené faktory, a je tudíž obvykle individualizována na konkrétní případ.

Jak najít nejlevnější povinné ručení pro Peugeot 307

Povinné ručení pro vůz Peugeot 307

Vozy značky Peugeot 307 patří mezi hatchbaky a jedná se o značku, která byla vyráběna především v prvním desetiletí 21. století. První generace vozu byla představena v roce 2001 a na evropském území (u francouzského výrobce) byl produkován do roku 2008-2009 s faceliftem a přechodem na novou generaci v roce 2005. Od roku 2009 se na evropském území nevyrábí a prodávají se pouze modely vyrobené v Argentině (do roku 2011) anebo v Číně, kde byla produkce ukončena v roce 2014. V současné době tak lze pořídit pouze ojeté vozy této značky.

Charakteristika vozů Peugeot 307

Vozy značky Peugeot 307 byly vyráběny ve dvou generacích, přičemž v obou bylo možné pořídit jak benzínovou, tak dieselovou variantu motorizace. V současné době se využívají především vozy druhé generace, u nichž byly prodeje mnohem vyšší než u té první, a to

 • 4L 16V (90 HP) s 5stupňovou manuální převodovkou
 • 6L 16V (110 HP) s 4stupňovou automatickou nebo 5stupňovou manuální převodovkou
 • 0L 16V (177 HP) s 4stupňovou automatickou převodovkou nebo 5stupňovou manuální převodovkou
 • 0L 16V (143 HP) s 4stupňovou automatickou převodovkou nebo 5stupňovou manuální převodovkou
 • 6L HDiF (110 HP) s 5stupňovou manuální převodovkou
 • 6L HDiF (90 HP) s 6stupňovou manuální převodovkou
 • 0L HDiF (136 HP) s 6stupňovou manuální převodovkou

Motorizace 16V je benzínová a motorizace HDiF dieselová. Obě varianty motorizace bylo možné pořídit ve dvou kategoriích výbavy – Break a SW, přičemž SW byla vyšší kategorií s lepším materiálovým provedením. Cena ojetých vozů se pohybuje do 100 000 Kč, původní cena nových vozů pak dosahovala v roce výroby přes 500 000 Kč.

Výběr povinného ručení pro vozy Peugeot 307

Vzhledem k ukončení výroby vozů značky Peugeot 307 v roce 2008, resp. 2014 bývá v současné době uzavíráno povinné ručení pouze pro ojeté vozy. Hodnota vozu nepředpokládá uzavírání povinného ručení vyšších částek, obvykle se výše pojistného pohybuje do 2000 Kč, jelikož se u něj nevyplatí pořizovat si havarijní pojištění s vysokým limitem či připojištění GAP. Nicméně, u základního povinného ručení byste u tohoto typu vozidla měli uvažovat o navýšení limitu, jelikož existuje vyšší riziko zavinění dopravní nehody. Povinné ručení je pro každý vůz individualizované. Chcete-li ušetřit, a přitom si zajistit sjednání optimálního produktu, ideální volbou je využití služeb srovnávacích platforem, které obvykle zaštiťují zkušení konzultanti, kteří vám pomohou s výběrem vhodného produktu. Mezi takové platformy patří i portál epojisteni.cz. Prostřednictvím formuláře na těchto stránkách zadáte příslušné údaje a bude vám nabídnut produkt, který bude odpovídat vašim potřebám – konzultanti mají často přístup k informacím o produktech, které nejsou běžně dostupné.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}