.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak najít nejlevnější povinné ručení pro Hyundai Tucson 

 26 ledna, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Pro používání pořízeného nového či ojetého vozu je nutné splnit několik zákonných povinností, mezi které se řadí vedle registrace vozidla také sjednání povinného ručení. Doklad o platném povinném ručení je jedním z dokumentů, který se při registraci vozu předkládá, primárně však nemusí jít o pojistku nově sjednanou – u ojetých vozů stačí platná pojistka původního majitele. Vždy je však nutné zajistit, aby vůz měl platné povinné ručení během provozu, tzn. v případě, že se blíží konec povinného ručení původního majitele (s nímž je nutné se na trvání pojištění domluvit), je potřeba sjednat nové. Při sjednávání povinného ručení hraje roli několik specifických faktorů, podle nichž se nastavuje výš pojistného. Jak tedy dosáhnout na optimální produkt?

Povinné ručení – co vše kryje

Povinné ručení, resp. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla představuje pojišťovnický produkt, který slouží především k ochraně třetí osoby. Nicméně – částky, do nichž se mohou vyšplhat škody způsobené na cizím majetku při provozu vozidla, dosahují mnohdy poměrně vysokých hodnot, jelikož pojištění pokrývá především:

 • náhradu škody újmy na zdraví či usmrcení
 • náhrady škod na majetku poškozeném nebo zničeném při provozu vozidla, nebo způsobené ztráty majetky
 • náhrady ušlého zisku spojeného nejen s trváním nehody, ale také předpokládaného ušlého zisku daného poškozením majetku či újmou na zdraví
 • asistenční služby a právní poradenství

Zatímco havarijní pojištění, tedy produkt tvořící protipól k povinnému ručení, jelikož chrání majitele vozidla před škodami způsobenými jinou osobou na jeho majetku, dosahuje obvykle maximálního krytí do výše hodnoty automobilu, škody kryté povinným ručením se mohou vyšplhat až na několik desítek milionů Kč. To je dáno především skutečností, že při jedné nehodě (havárii) může dojít k poškození nejen cizího automobilu, ale také vybavení vozovky, případně ke škodám na pozemku či stavbě, a samotná zdravotní újma či ušlý zisk mohou být vyčíslena různými způsoby. Také proto se u havarijního pojištění nepracuje s limity v klasickém slova smyslu, pouze může být určena maximální hodnota automobilu, do níž se pojistné plnění vyčísluje. U povinného ručení se ovšem pro hlavní typy krytí (základní rozsah) vždy stanovují limity a výše spoluúčasti, přičemž minimální limit, na nějž je vozidlo pojištěno, činí 35 milionů Kč.

Základní a rozšířený rozsah povinného ručení

Při výběru povinného ručení je možné vybírat z různých balíčků pojištění, které se buď omezují na základní, nebo disponují rozšířeným obsahem. Základní pojištění se hodí především pro starší nebo ojeté vozy s nízkou mírou aplikace bezpečnostních prvků, jelikož samo o sobě bude pojistné z takového produktu vyplývající, poměrně vysoké. Při volbě produktu tak v tomto případě dává smysl rozšíření pouze o některá drobnější doplňková připojištění, jako je pojištění skel či kabeláže (zajišťující jejich bezplatnou rychlou výměnu v případě poškození). U nových vozů či ojetých vozidel s vysokou tržní hodnotou je lepší se orientovat na pojištění s rozšířeným rozsahem, které kromě základních součástí obsahuje také pojištění doplňková zahrnující:

 • drobná pojištění (autoskla, kabeláž)
 • rozšířené asistenční služby s přesahem do nadstandardních služeb v zahraničí
 • úrazové pojištění řidiče
 • pojištění přepravovaných zavazadel
 • havarijní připojištění

Na rozdíl od havarijního pojištění, které standardně kryje kombinaci čtyř základních rizik (zaviněná nehoda, působení živlů, odcizení, vandalismus), doplňkové havarijní pojištění se obvykle vztahuje pouze na vybraná rizika. U dražších vozů je tak vhodné přemýšlet o samostatném produktu. Pokud sjednáváte povinné ručení pro vůz vysoké hodnoty nebo na leasing, je dobré se informovat také o možnosti sjednání pojištění garance ochrany majetku (GAP), které zajistí, že v případě vzniku pojistné události bude pojistné plnění dosahovat na hodnotu stanovenou ze sjednané hodnoty vozu uvedené ve smlouvě, nikoliv z obvykle ceny určené podle jeho aktuální tržní hodnoty.

Výše pojistného s ohledem na specifika vozu a jeho užívání

Rozsah povinného ručení určí pojistné v základní hodnotě, která se dále upraví podle specifik vozu a jeho užívání. Zatímco se základní hodnotou pojištění lze relativně dobře pracovat, jelikož ji ovlivňují limity, výše spoluúčasti či sjednaná doplňková pojištění, ale také frekvence plateb, faktory vztažené k vozu, řidiči či jeho účelu mají tvoří obvykle pevné koeficienty, které se mohou měnit až s trváním pojištění a hýbat s cenou pojistného pouze s ohledem na jejich změny v uplynulém roce. Při sjednávání povinného ručení se tak zohledňují následující parametry:

 • typ vozu, značka, motorizace, stáří a počet ujetých kilometrů
 • charakteristiky řidiče – věk, zkušenosti, doba od poslední zaviněné nehody či rozsah této havárie (historie nehodovosti)
 • intenzita užívání vozu – pro soukromé či firemní účely, nízká až vysoká intenzita
 • lokalita užívání – specifikovaná rizikem výskytu pojistné události (pravděpodobností stanovenou na základě průměrných statistik)

Každý z uvedených faktoru navyšuje základní povinné ručení právě podle míry rizika způsobení dopravné nehody, které z ně vyplývá – novější vozy s vysokou úrovní zabezpečení a využívající nové technologie tak mohou dosáhnout na nižší výši pojistného než vozy starší s mnohem nižší pořizovací cenou, pokud jsou všechny ostatní parametry shodné. Velmi důležitým aspektem pro budoucí vývoj ceny pojistného je historie nehodovosti, která umožňuje dosáhnout na případné bonusy, které budou podobu trvání pojistné dále snižovat. Nejlevnější pojištění pak nemusí nutně znamenat nejlepší možnost pro váš vůz.

Jak najít nejlevnější povinné ručení pro Hyundai Tuscon

Povinné ručení pro vůz Hyundai Tucson

Hyundai je jihokorejský výrobce automobilů všech velikostí, které jsou dodávány na trhy do celého světa. Své výrobny má především v Asii, kromě samotné Jižní Koreje například také v Indii či Turecku. SUV Hyundai Tucson se vyrábí již od roku 2004, současná čtvrtá generace byla uvedena na trh v roce 2020 v pokročilém designu a opatřená moderními technologiemi.

Charakteristika vozů Hyundai Tucson

Poslední tedy čtvrtá generace vozů Hyundai Tucson představuje vůz velmi vhodný pro jednotlivce nebo menší rodiny, oblíbený je ovšem také jako služební vůz. Jedná se o jednu z nejprodávanějších znače společnosti Hyundai s velmi dobrou variabilitou, co se týče motorizace i vybavená. Automobil Hyundai Tucson je možné pořídit jak v benzínové, tak v dieselové motorizace, a to v následujících typech:

 • 6 GDi 97 kW (benzin) s manuální 6stupňovou převodovkou
 • 6 T-GDi 130 kW (benzin) s manuální 6stupňovou převodovkou
 • 6 T-GDi 130 kW 4×4 (benzin) s manuální 6stupňovou převodovkou
 • 6 CRDi 85 kW (diesel) s manuální 6stupňovou převodovkou
 • 6 CRDi 100 kW 4×4 (diesel) s manuální 6stupňovou převodovkou
 • 6 CRDi 85 kW (diesel) s manuální 6stupňovou převodovkou

Vozy Hyundai Tucson je aktuálně možné pořídit ve třech stupních výbavy – TRIKOLOR, Traveller a Style (u automobilů ve vyšší motorizaci je v nabídce pouze stupeň výbavy Style). Jednotlivé stupně výbavy se mezi sebou liší použitými materiály a technologiemi, a pak způsobem zabezpečení. Cena vozu se pohybuje od 500 000 do 770 000 Kč. Výše pojistného za povinné ručení pak navazuje právě na uvedenou částku (u ojetých vozů nebo vozů nižších generací může být ovšem cena srovnatelná kvůli nižší úrovni zabezpečení) a pohybuje se mezi 2 000-3 000 Kč (tato hodnota se dále upravuje podle specifik vozu a užívání).

Jak vybrat povinné ručení pro vůz Hyundai Tucson

Při výběru konkrétního produktu pro vůz Hyundai Tucson je potřeba zohledňovat konkrétní specifika produktu i vozu. U ojetých vozů velmi záleží na roku výroby, a tedy i pořizovací ceně – vozy z posledních let v třetí nebo čtvrté generaci obvykle dosahují poměrně vysoké kupní ceny a nemívají toho mnoho naježděno, operuje se s nimi tedy stejně jako s vozy novými. U vozů starších, jak deset let je pak již přístup odlišný. Pro starší ojeté vozy s kupní cenou pohybující se kolem 200 000 Kč se vyplatí sjednávat základní povinné ručení, případně doplněno připojištěním součástí vozu – výše pojistného bude u těchto vozů kvůli bezpečnostním specifikům poměrně vysoká. U nových vozů nebo ojetých vozů posledních generací (přibližně od roku 2017), jejichž cena obvykle dosahuje téměř na úroveň ceny původní, se pak vyplatí pořízení kombinovaného pojištění, tedy hybridu povinného ručení a havarijního pojištění, pro vozy pořizované na leasing ideálně ještě s připojištěním GAP alespoň na několik prvních let provozu. Chcete-li mít jistotu, že pro svůj vůz vyberete správný produkt povinného ručení, je vodné si provést srovnání dostupných nabídek – to je možné zjednodušeně dosáhnout prostřednictvím srovnávacích platforem – např. portálu epojisteni.cz. Na stránkách portálu naleznete jednoduchý formulář, do kterého vyplníte všechny potřebné údaje týkající se autopojištění. Na jejich základě pak zkušení poradci vytvoří individuální nabídky ucházející z aktuálních informací přímo od pojišťoven (rada těchto informací není běžné veřejnosti dostupná) a zkonzultují s vámi vaše možnosti i s ohledem na nejlevnější možnou nabídku.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}