Chcete prodat své auto, nebo jste se zjistili, že platíte přehnaně vysokou pojistku za auto?

Počátkem nového roku nás pravděpodobně nemine postupné zdražení povinného ručení, které je předmětem častých změn, protože se jedná o pojistné smlouvy, na kterých může rodina ušetřit i větší částky peněz. Pečlivým výběrem povinného ručení a optimálním nastavením podmínek získáte nejen potřebné pojistné zabezpečení, ale navíc zajímavé finanční podmínky. Konkurence je obrovská, protože na našem trhu pojišťovny nabízejí velké množství produktových variant povinného ručení, ačkoli rozdíl mezi zdánlivě stejnými pojištěními u jednotlivých pojišťoven může být v řádu stokorun až tisícikorun ročně.

Většina smluv o povinném ručení se sjednává na dobu neurčitou stím, že se každý rok automaticky prodlužuje. Je-li pojistná smlouva uzavřena například k 20.6.2015, pojistné období končí o den dříve, tedy 19.6.2016.jestli že sami pojisťovnu neinformujete o tom, že chcete smlouvu vypovědět, bude vám automaticky prodloužena.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Povinné ručení nás chrání proti škodám, které způsobíte provozem vozidla třetím stranám. Nepokryje však škody na našem vozidle,které si způsobíme sami. Pro tyto situace je ideální si připlatit havarijní pojištění. Dokladem o pojištění vozu je zelená karta, kterou každý rok musíme obměnit za novou, platnou. Pokud s vozem nebudete delší dobu jezdit a chcete ušetřit na povinném ručení, musíte odevzdat státní poznávací značky do tzv. depozitu ( depozit se zpravidla nachází na okresních městských úřadech v oddělení dopravy). Pokud však nejste spokojeni s cenou vašeho povinného ručení, pak je v této době nejideálnéjší a pohodlné porovnání povinného ručení na internetu třeba na této stránce – zabere vám to jen několik málo minut. Rychle zjistíte jaké jsou aktuální ceny povinného ručení na trhu. Sjednání povinného ručení online je tak jednoduché. Většinou všechny potřebné údaje pro porovnání povinného ručení nosíte v hlavě, pokud si však nejste úplně jisti a nemáte u sebe ani malý technický průkaz,zkuste jen odhadnout. Jestli že neznáte své bonusy z předchozího pojištění, obratem vám je zjistí specialisté. Bonusy je možné převést z předchozího povinného ručení. K povinnému ručení si můžete velmi snadno sjednat i mnoho připojištění, kdy se v mnoha případech vyplatí je mít, především z finančního důvodu. Velmi oblíbené je pojištění čelních skel, nebo nenáročné pojištění auta proti odcizení, které pro starší auta stoji méně než 500,- Kč za rok.

Bohužel povinné ručení nelze vypovědět kdykoli se nám zachce. Výpověď povinného ručení má také svá pravidla, které by jsme měli vždy dodržet, abychom předešli problémům a ukončení smlouvy proběhlo hladce. Při vyřizování výpovědi současné smlouvy si nikdy nezapomeňte sjednat nové povinné ručení, které by bezpodmínečně mělo navazovat na předchozí povinné ručení.

Výpověď pojistné smlouvy se vždy zasílá písemnou formou s vlastnoručním podpisem a požadovanými doklady. Doporučené je podávat výpověď přímo na pobočce pojišťovny, která vám jej sjednala, nebo zaslat pojišťovně doporučenou listovní zásilkou, vždy vám zůstane doklad o předání, nebo odeslání.

Žádost o výpověď povinného ručení by měla obsahovat: jméno a příjmení, adresu pojistníka, číslo pojistné smlouvy, rodné číslo nebo IČ pojistníka, kontakt na pojistníka, druh vozidla, tovární značku a model vozidla, SPZ, vin vozidla, důvod výpovědi včetně potřebných dokumentů, žádost o zaslání potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu, datum a podpis pojistníka.

Výpověď povinného ručení je možné podat z mnoha různých důvodů. Tím nejčastějším způsobem ukončení pojistné smlouvy je výpověď k výročí tzv. ukončení povinného ručení ke konci pojistného období. Dodání výpovědi pojišťovně nejpozději šest týdnů před koncem ročního pojistného období. Když máte povinné ručení např. Od 4.6.2015, pak smlouvu vypovíte k 3.6.2016, výpověď musíte pojišťovně dodat nejpozději 23.4.2016. Tato možnost výpovědi je nejčastěji využívaná, pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu. Pokud platíte pojistné čtvrtletně, nebo pololetně, je pojistné období u většiny pojišťoven roční, takže výpověď lze tímto způsobem podat jen jednou ročně. Nezpomeňte, že výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné formě a řádně podepsaná (jinak je neplatná). Pojišťovny požadují navrácení zelené karty a vy máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí jen požádat danou pojišťovnu.

Povinné ručení - výpověď

Výpověď do dvou měsíců od sjednání, bez udání důvodů. Pojišťovně začne výpovědní lhůta trvající 8 dnů,a to ode dne doručení výpovědi. Povinné ručení tedy zanikne po uplynutí osmidenní výpovědní lhůty. Nezpomeňte, že výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné formě a řádně podepsaná (jinak je neplatná). Pojišťovny požadují navrácení zelené karty a vy máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí jen požádat danou pojišťovnu.

Nahlášení změny majitele vaší pojišťovně je povážováno za den zániku povinného ručení. Na pojišťovně musíte změnu majitele vozidla doložit kopií velkého techníckéh průkazu se záznamem o provedené změně. Nezpomeň te, že výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné formě a řádně podepsaná (jinak je neplatná). Pojišťovny požadují navrácecní zelené karty a vy máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí jen požádat danou pojišťovnu. S výpovědí musíte poslat kopii velkého TP.

Dočasné vyřazení vozidla z registru motorových vozidel u příslušného obecního, nebo městského úřadu. I v tomto případě můžete vypovědět povinné ručení. K písemné výpovědi musíte pojišťovně dodat i kopii velkého TP se záznamem o dočasném vyřazení vozida. Nezpomeň te, že výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné formě a řádně podepsaná (jinak je neplatná). Pojišťovny požadují navrácecní zelené karty a vy máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí jen požádat danou pojišťovnu. S výpovědí musíte poslat kopii velkého TP se záznamem o dočasném vyřazení vozidla z registru.

Odcizení vozidla je samozřejmě důvodem pro zrušení zákonného pojištění. K písemné výpovědi se navíc přikládá kopie protokolu od policie. Nezpomeň te, že výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné formě a řádně podepsaná (jinak je neplatná). Pojišťovny požadují navrácecní zelené karty a vy máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí jen požádat danou pojišťovnu. S výpovědí zasíláte i kopii protokolu od policie.

Vznik pojistné události – do 3 měsíců od oznámení, důvod kdy máte vy, ale i pojišťovna právo vypovědět povinné ručení do 3 měsícu od oznámení vzniku pojistné události. V den kdy bude výpověď doručena pojišťovně, započne výpovědní lhůta trvající 1 měsíc. Vaše povinné ručení zanikne po uplynutí výpovědní lhůty. Nezapomeňte, že výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné formě a řádně podepsaná (jinak je neplatná). Pojišťovny požadují navrácení zelené karty a vy máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí jen požádat danou pojišťovnu.

Změna výše pojistného (neplatí pro bonus,malus) Upraví-li vaše pjišťovna výši pojistného a vy s úpravou nebudete souhlasit, můžete smlouvu vypovědět. Nejpozději 2 měsíce před splastností pro nadcházející období, má pojišťovna povinnost vám změnu ohlásit. Nejpozději jeden měsíc po oznámení změny pojistného musíte pojišťovně doručit písemnou výpověď. Ale pozor, jde-li o úpravu pojistného z důvodu úpravy vyššího bonusu nebo malusu,nejdá se o úpravu sazeb a pojišťovna duvod neuzná.

Ukončení dohodou lze dosáhnou za určitých okolností, na kterou přistoupí obě strany – pojistník i pojistitel. Vaše nespkojennost se součastným pojištěním může být důvodem pro pojišťovnu k ukončení smlouvy. Pojišťovna nepříjme výpověď jen proto, že je jejich konkurent levnější. Písemná dohoda ve které musí být přesně stanoven okamžik zániku povinného ručení a způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Nejedná-li se o výpověď 6 týdnů před výročím a výpověď ukončení dohodou, vždy do písemné výpovědí uveďte, jakým způsobem Vám má pojišťovna vrátit přeplatek pojistného – převodem na účet, nebo poštovní poukázkou.

Jak na výpověď povinného ručení

Štítky:

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na