Smyslem povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, je zajištění náhrady škody, kterou může řidič způsobit jiným. Jde především o škody na majetku a na zdraví. Dokladem, prokazujícím uzavřené povinné ručení, je zelená karta. Tuto kartu dostane majitel vozidla po uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou.

Kdo musí mít sjednané povinné ručení?

Povinnost mít povinné ručení přísluší každému vozidlu, kterému byla přidělena registrační značka nebo technický průkaz nebo je užíváno na veřejných komunikacích. V podstatě tak jde tedy o osobní automobily, nákladní automobily, přívěsné vozíky, motocykly, tříkolky, čtyřkolky, mopedy, autobusy, tahače, ale i pracovní stroje a podobně.

Výhody online sjednaného pojištění

 • snadné zadání vstupních dat
 • přehledné srovnání nabídek
 • rychlý výběr nabídky na míru
 • jednoduché uzavření pojistné smlouvy se započtením různých slev a bonusů za předchozí průběh pojištění
 • okamžité zaslání smlouvy k podpisu e-mailem nebo poštou
 • získání zelené karty e-mailem ještě v ten den
 • zásadní úspora času
 • nižší ceny

Doplňkový servis

Výhodou je i užitečný doplňkový servis při sjednání online pojištění, který nabízejí kvalitní srovnávače, jako je na příklad ePojisteni.cz:

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

 • možnost telefonické a e-mailové podpory
 • zpětná vazba k dotazům
 • pomoc při výběru nejvhodnějšího a nejvýhodnějšího pojištění pro konkrétní osobu a konkrétní vůz
 • zajištění pomoci při výpovědi smlouvy

Možnost obrátit se na odborníky kdykoli je třeba (ať už telefonicky, písemně nebo rychlým e-mailem) je výhoda, která šetří spoustu starostí. Navíc odborný názor se vždycky hodí. Tento servis je vhodné využít i v případné potřebě nějaké úpravy – jako je změna adresy, jména (u žen po svatbě), nebo třeba i při výpovědi smlouvy.

Kdy je potřeba uzavřít povinné ručení?

Jednoznačnou odpovědí na tuto otázku je: ihned! Kromě toho, že člověk chrání sám sebe, je tu i zákonné povinnost, jejíž neplnění se trestá sankcemi:

 • pokuta 5 000 – 40 000 Kč pokud není sjednané pojištění
 • pokuta 1 500 – 3 000 Kč pokud není při silniční kontrole předložena zelená karta
 • úhrada příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, a to za dny, kdy bylo vozidlo provozováno bez povinného ručení. Tuto sazbu určuje zákon dle typu vozidla a pohybuje se od 20 – 300 Kč za den.

Sankce se neplatí, pokud je pojištění plynulé, tj. pokud zaniklo jedno pojištění, plynule na něj navazuje další, nebo také v případě, že je registrační značka odevzdána do depozita.

sjednání povinného ručení online

Je to skutečně snadné

Pro výběr vhodného pojištění je dobré udělat si přehled. K tomu slouží online srovnávače, které během krátké chvíle vyhodnotí a nabídnou aktuální pojistky, které jednotlivé pojišťovny nabízejí. Odpadá tak složité pobíhání po pobočkách a zjišťování cen a podmínek.

Pokud je tedy člověk v dosahu wifi nebo dat, nebo stačí mít v ruce jen obyčejný telefon, může si povinné ručení sjednat kdekoli a jakkoli (tablet, počítač, mobil a podobně) během několika minut. Uzavřít pojistku lze rychle v několika krocích:

PRVNÍ KROK: Výběr srovnávače

Nejdříve je dobré vybrat si srovnávač, který vlastně vykoná všechnu podstatnou práci. Měl by být uživatelský vstřícný a intuitivní formou navádět zákazníka do dalších kroků, které povedou k uzavření pojištění (vhodný je kupříkladu srovnávač ePojisteni.cz).

DRUHÝ KROK: Vyplnění základních údajů

Hlavním ukazatelem pro výběr pojišťovny bude pravděpodobně cena. Na webových stránkách tedy vyhledám tlačítko, které umí spočítat výši pojištění. Toto tlačítko mě následně přesměruje na stránku, kde do jednoduchého formuláře vypíšu základní údaje týkající se vozidla a pojistníka (tedy toho, kdo uzavírá pojistku – ten může ale nemusí být shodný s vlastníkem vozidla). K tomu stačí malý a velký technický průkaz (některé údaje lze i odhadnout a upřesnit později).

Dalšími údaji jsou ty o dosažených bonusech. Já tedy tyto údaje neznám, takže je neuvádím a nechám toto dohledání na pojišťovnách (všechny mají k těmto informacím přístup).

TŘETÍ KROK: Porovnání nabídek

Pak už to jde opravdu rychle. Dalším krokem totiž okamžitě získám přehled nabídek od mnoha pojišťoven, které tak mohu srovnat podle ceny nebo podle dalších ukazatelů, které jednotlivé pojistky nabízejí.

Určitě je vhodné brát v potaz taky výši plnění, asistenční služby a další faktory, které v případě potřeby mohou výrazně usnadnit složité situace.

ČTVRTÝ KROK: Výběr té nejvýhodnější pojistky

Takže vybráno? Výborně. Stačí kliknout na tlačítko sjednat online a doplnit poslední nezbytné údaje. Po odeslání tohoto formuláře přijde do několika minut e-mail, který potvrzuje úmysl sjednat pojistku, včetně smlouvy (je možné zvolit i formu jejího doručení poštou, ale já ji mohu vytisknout sám, tak tuto možnost nevyužívám), smlouvu přečtu, podepíši a naskenovanou posílám zpět.

Ale podpis není podmínkou. Sjednání na dálku je v souladu s platnými zákony a místo podpisu stačí zcela uhrazení pojistné částky

V e-mailu získám i zelenou kartu, kterou si také vytisknu a využívám ji, než mi její originál přijde do schránky. Platbu za pojištění provedu podle pokynů, aby už nic nebránilo využívání mého vozidla v souladu se zákonem.

Co ovlivňuje cenu povinného ručení

Pro různé typy vozidel pojišťovny nabízejí různé ceny, za které je možné pojistky uzavřít. Co je hlavními činiteli, které mají na tuto cenu vliv? Tak především je to výkon nebo objem vozidla, pak věk pojistníka a s tím související bonusové měsíce (tj. měsíce, které ukazujíc, jak dobrým řidičem jsem – měsíce bez nehod) a kupodivu je to i adresa bydliště.

Dalšími faktory jsou také informace o tom, zda je majitelem fyzická nebo právnická osoba účel užívání vozu (na příklad vozidla taxislužby mají povinné ručeni minimálně o polovinu dražší). Samozřejmě dále cenu ovlivňuje model auta, typ, hmotnost a datum první registrace.

Spoluúčast?

Oproti havarijnímu pojištění nemá povinné ručení spoluúčast. Je to dané tím, že u havarijního pojištění platí za škodu pojistka mně a já se mohu rozhodnout, že jsem ochotný podílet se nějakou částkou. Pokud se tak rozhodnu, tak si tím výši ceny za pojistku snížím. Ale u povinného ručení platí za případnou škodu pojišťovna druhé straně (té, které jsem vozidlem způsobil škodu), a tak spoluúčast nemá smysl – druhá strana dostane zaplacenou celou výši škody.

Ovšem pozor, při cestě do zahraničí a způsobené škodě tam to tak být nemusí. Při sjednání pojistky je tedy vhodné mít představu o tom, zda s vozidlem budu cestovat, a to promítnout do faktorů, které mohou ovlivnit mé rozhodnutí pro tu kterou pojišťovnu.

Výpověď smlouvy

Před sjednáním nového ručení je třeba vypovědět minulou smlouvu. Naštěstí je pojistné období obvykle jeden rok, takže pojišťovna sama připomene její nastávající konec a možnost automatického prodloužení na další rok. Tuto informaci je možné využít a pojistku včas vypovědět (minimálně 6 týdnů předem).

Pojistku je samozřejmě možné vypovědět i dohodou, ale sám neznám nikoho, komu by se to povedlo. Bez udání důvodů lze zrušit smlouvu do dvou měsíců po jejím uzavření.

Já sám měním pojistky jen v případě, že dojde ke změně výše pojistného. Výpověď se musí doručit pojišťovně do 4 týdnů od oznámení této nové ceny.

Také se může stát, že po pojistné události neproběhlo vše dle představ a slibů pojišťovny, a to je další důvod, jak předčasně vypovědět smlouvu – lze tak učinit do tří měsíců.

No a klasická výpověď je nejčastější způsob, při kterém dojde ke změně vlastníka vozidla, v takovém případě se k výpovědi připojuje i smlouva o prodeji nebo potvrzení o dočasném nebo trvalém vyřazení vozidla z evidence.

Jak na sjednání povinného ručení online

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na