.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak na pojištění auta 

 1 července, 2016

Jana Vochková

Ohodnotit

Proč si auto pojistit?

Policie ročně vyšetřuje několik desítek tisíc nehod, které dohromady sahají ke škodám v řádech miliard. Riziko odcizení auta je také vysoké a právě proto se pojištění jeví jako ta nejlepší investice. Nemusí však dojít ani ke krádeži ani k nehodě. Stačí jeden kamínek, který vám vystřelí do okna a škod je na světě. Nemyslíte si tedy, že pojištění je v dnešní době nepozorných řidičů velmi výhodné?

Zákonné pojištění vozidel

Vlastník nebo spoluvlastník motorového tuzemského či cizozemského vozidla musí uzavřít pojistnou smlouvu. Pojištění vozidel pravidelně kontroluje Česká kancelář pojišťoven, která porovnává údaje z registru vozidel s údaji o pojištěných autech od všech pojišťoven. Pokud nesouhlasí dva ze tří údajů (číslo velkého technického průkazu, VIN – identifikační číslo vozidla a registrační značka) nebo nejste pojištěni, budete vyzváni k úhrdě sankčních poplatků.

Sankce za provoz bez pojištění

Česká kancelář pojišťoven vymáhá z každý den, kdy vozidlo není pojištěné poplatek dle kategorie vozidlo od 20 Kč do 300 Kč. Měsíc nepojištěného vozidla tedy vyjde přibližně na 1500 Kč. Dokladem, který potvrzuje pojištění je zelená karta.

Dále vás čeká pokuta za provozování vozidla v rozporu se zákonem, která se pohybuje od 5 000 Kč do 40 000 Kč.

Zákonné pojištění vozidel mají povinnost uzavřít:

 • řidiči cizozemských vozidel, nemají-li platnou zelenou kartu
 • spoluvlastníci vozidel
 • vlastníci vozidel

Zákonné pojištění vozidel nemusí uzavírat a mít:

 • řidiči cizozemských vozidel, kteří mají platnou zelenou kartu z cizí země
 • složky integrovaného záchranného systému
 • vozidla, která provozuje
  • Bezpečnostní informační služba
  • Ministerstvo vnitra – Úřad pro zahraniční styky a informace
  • Ministerstvo obrany – Vojenské zpravodajství
  • obec – jednotky dobrovolných hasičů
  • Policie ČR – útvary pověřené vyšetřováním dle zvláštního právního předpisu
 • vozidla s vyjímkou z pojištění odpovědnosti

Pojištění auta

Typy pojištění

Povinné ručení

Povinné ručení se uzavírá pro případ, že byste někomu jinému nechtěně způsobili provozem vozidla škodu. Ať už jde o pouhé škrábnutí či nabourání.

Kdy lze pojistit?

Pojistit si můžete jakékoli tuzemské vozidlo podléhající registraci silničních vozidel nebo vozidlo nepodléhající registraci vozidel, ale ve vlastnictví osoby s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky.

Kdy pojistit nelze?

Naopak nemůže pojistit cizozemské vozidlo, neidentifikovatelná vozidla (bez VIN, čísla karosérie, podvozku, rámu). Také nemůžete povinné ručení uzavřít v případě, že pojistník nemá korespondenční adresu na území ČR.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění, které chrání především škody na vašem automobilu či motocyklu je volitelné. Ale pro vaše dobro. Pokud budete porovnávat havarijní pojištění včetně sazeb povinného ručení, bude vám užitečná informace, že pojišťovny za současné uzavření obou pojištění poskytují slevy.

Havarijní pojištění auta je také výrazně nižší než u motocyklu. Standardní sazby u vozidla se pohybuje mezi 4-10 procenty, u motocyklu to může být až 30 procent z ceny vozidla.

Havarijní pojištění kryje škody na vozidle, pokud došlo k dopravní nehodě, vandalismu, krádeži či jakékoli živelné události. Zatímco povinné ručení kryje škody způsobené jiné osobě, havarijní pojištění hradí škody na vašem autě.

Pojištění skel vozidla

Některé pojišťovny nabízejí tuto službu, která se vztahuje na všechna oka, tzn. i na střešní okno, zničená po živelní události, odcizení, havárii nebo kvůli vandalismu. Můžete si také zvolit jakýkoli limit od pěti tisíc až do 100 000 Kč.

Asistenční služby PLUS

K povinnému ručení a havarijnímu pojištění získáte zdarma základní asistenční služby. Pokud jste více pohodlní a chcete mít všechno správně zařízené, máte možnost si připojistit rozšířené asistenční služby. V porovnání s těmi základními obsahují vyšší limity a další pojišťovnou hrazené služby, jako například náhradní ubytování či dopravu osob, pomoc při defektu, vybití baterie nebo nedostatek paliva. Dalším bodem je možnost sjednání náhradního vozidla po dobu dalších 10 respektive 20 dní.

Přímá likvidace

Někdy se naskytne chvíle, která je zlomem v životě každého řidiče. Stanete se svědkem dopravní nehody, ať už do někoho nabouráte vy, on do vás, nebo nehodu pouze uvidíte, tak musíte škodu na vašem vozidle řešit s cizí pojišťovnou. Musíte počkat, až viník nahlásí škodu a začne ji řešit. Pokud ale budete mít službu od Allianz – přímá likvidace – vše za vás vyřídí a vyplatí vám pojistné plnění.

Neuhradí pouze plechové škody, ale i újmu na zdraví, škody na přepravovaných věcech a ušlý zisk. Tento typ pojistky se vztahuje na všechny přepravované osoby. Bohužel platí pouze na území České republiky.

Úrazové pojištění

Nepatři do pojištění auta, ale je také velmi důležité. Kdokoli se může stát obětí nepozorného řidiče. Pokud budete v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizováni nebo vám nehoda zanechá trvalé následky, toto pojištění se pro vás stane velmi výhodným. Ale musíte si ho sjednat včas.

Úrazová pojistka osob sjednaná k pojištění auta se vztahuje na všechny osoby přepravované v pojištěném vozidle kdekoliv na světě.

Pojistné plnění až 600 000 Kč za trvalé následky, 150 Kč denně po dobu léčení a dalších 150 Kč při pobytu v nemocnici.

Flotilové pojištění

Flotilové autopojištění je určeno pro fyzické a právnické osoby, které vlastní 5 a více vozidel.

Výhody

 • Individuální přístup ke každému klientovi
 • Možnost variabilní kombinace pojištění pro každé vozidlo
 • Pojištění na míru
 • Jednoduchá správa pojištění – pouze jediná faktura a jeden správce všech vozidel
 • Komplexní řešení pojištění jakéhokoliv vozového parku

Je možno sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), Kasko pojištění nebo Doplňková pojištění.

Kasko

Kasko je ideální pro ty osoby, které chtějí dobrovolně pojistit vlastní motorové vozidlo pro případ jeho poškození, zničení nebo odcizení. Nezáleží na tom, jestli nehodu zaviníte vy nebo se ocitnete v roli poškozeného, pojištění pořád platí.

Pojistit je možno osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny do stáří 11 let. Samostatné odcizení je možné pojistit pouze u vozidel do 3,5 tuny ve stáří 3-11 let.

Allrisk – poskytuje pojistnou ochranu v případě všech důležitých pojistných nebezpečí: havárie, odcizení, živelní události, vandalismus, výbuch nebo požár. Zahrnuje asistenční službu zdarma.

Havarijní pojištění – Havárie, živelní události, vandalismus, výbuch, požár. Též zahrnuje bezplatnou asistenční službu.

Doplňková pojištění – pojištění skel, náhradního vozidla, zavazadel, asistenční služby Generali TOP Assistance a úrazové pojištění.

Výhody Kasko pojištění

 • Možnost hradit pojistné ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách. Sleva za roční a pololetní úhradu pojistného.
 • Bonus až 60 % za bezeškodní průběh.
 • Asistenční služby Generali Assistance
 • Rychlá a profesionální likvidace pojistné události
 • Bezlimitní služby, která vás kryjí i po Evropě, a to nejen při havárii
 • Zohlednění bonusu povinného ručení (až 50 %)

Cena pojištění

Ceny nejsou zákonem ovlivněny, určují je pojišťovny samotné na základě nejrůznějších faktorů. Základním faktorem je skutečnost, zda-li chcete pojistit osobní vozidlo či nákladní vozidlo, motorku nebo motokáru, anebo úplně jiný dopravní prostředek.

Dalším faktorem je objem motoru a věk pojistníka. Některé pojišťovny však cenu počítají hlavně podle výkonu vozidel uvedeného v kW.

Cena se odvíjí individuálně a proto je dobré se podívat na tuto stránku, kde si můžete srovnat ceny pojištěni podle vámi zadaných kritérií.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}