.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak často se platí povinné ručení 

 16 srpna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Zaplatit včas povinné ručení je pro každého motoristu zásadní povinností. Co se stane, pokud tak neučiníte a jak častá by vlastně frekvence plateb měla být?

Co je povinné ručení a co se z něj platí

Povinné ručení je povinným typem pojištění prakticky pro všechny řidiče. Správně se nazývá pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

To současně i říká, co se z něj platí. Slouží pro úhradu škod na autě, dalším majetku i zdraví poškozených osob. V rámci povinného ručení již však například ČSOB pojišťovna nabízí dokonce krytí škod přímo i na vašem vlastním autě, a to až do limitu 10 000 Kč. Jinak se škody na vašem automobilu ovšem v principu z povinného ručení neřeší, k tomu slouží zvlášť sjednávané havarijní pojištění.

Kdo povinné ručení mít nemusí

Pouze pro několik málo vozidel je ze zákona stanovena ohledně povinného ručení výjimka. Konkrétně jsou to:

  • řidič z ciziny mající platnou zlatnou zelenou kartu, kterou mu vydal jeho domovský stát
  • složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání (tedy kupříkladu profesionální i dobrovolní hasiči)
  • vozidla Bezpečnostní informační služby, vozidla útvarů Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Ministerstva obrany, vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím, Ministerstva vnitra (Úřad pro zahraniční styky)

Jak si nastavit frekvenci plateb povinného ručení

Frekvence plateb je důležitá nejen z pohledu toho, co vám více vyhovuje, abyste na úhradu nemuseli myslet, případně co je pro vás finančně schůdnější, ale i po stránce celkové úspory.

Většina tuzemských pojišťoven vám nabídne možnost platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně, nebo ročně. Konečné rozhodnutí je samozřejmě na motoristovi samotném, nicméně právě roční frekvenci plateb běžně provozovatelé zvýhodňují. Sleva za placení jednou ročně může dosáhnout až 20 %.

Pokud tak chcete ušetřit, jednoznačně se zamyslete i nad tímto aspektem. V případě, že navíc uvažujete o tom, která nabídka povinného ručení je pro vás tou nejlepší, využijte internetové srovnávače.

To jsou virtuální kalkulačky, které vám umožní zadat příslušné vstupní údaje. Z nich se potom vypočítá cena povinného ručení a zároveň dokáže kalkulátor nabídky filtrovat tak, abyste poznali, která pojišťovna je za dané situace nejvýhodnější. K nejpopulárnějším webům patří mezi motoristy momentálně web ePojištění.cz.

Frekvenci plateb si má pojištěný právo i libovolně změnit. Vyřešit to lze osobně na pobočce, u pojišťovacího poradce nebo na zákaznické lince dané pojišťovny.

Co když se chystám auto prodat

Ani plánovaný prodej auta by vás neměl přimět k tomu, abyste si frekvenci plateb nastavili čtvrtletně, přestože se taková úvaha nabízí.

Pokud se prodej realizuje, může zbytek částky za dobu, kdy automobil už není psán na vás, propadnout pojišťovně? To se pochopitelně nestane. Pojišťovny akceptují prodej vozidla jako důvod pro ukončení smlouvy a příslušnou částku vám vrátí.

Jak zaplatit povinné ručení

Pojištění si můžete vždy sjednat od aktuálního data a času. Není však možné na pojištění nastavit zpětnou platnost například od přecházejícího dne. Je však možné si pojištění sjednat tak, že datum sjednání pojistné smlouvy a samotné datum počátku pojištění se nemusejí shodovat. Rozdíl může být dokonce i několik měsíců.

Platí, že pojistná smlouva bude aktivní teprve zaplacením pojistného za první pojistné období. Nejdůležitější ovšem bude to datum, které označuje moment připsání platby na bankovní účet protistrany, což může proběhnout s mírnou prodlevou.

Pokud pojistku uhradíte včas, pojištění vám bude platit od data, které je uvedeno ve smlouvě. Datum počátku pojištění budete mít vepsáno také v zelené kartě. Pojištěni tedy budete i pro období, než jste platbu uhradili. Pokud si pojistku sjednáte s počátkem téhož dne, zpravidla musíte platbu provést do 15 dní.

Posléze je nutné uhradit platbu pravidelně vždy v příslušném intervalu. Výši platby i způsob úhrady dále vždy najdete v podmínkách k uzavření pojistné smlouvy. Obecně existuje několik možností platby. Provést ji můžete online přes platební bránu GoPay, převodem na účet, vkladem na účet, prostřednictvím České pošty (složenka typ A) nebo přímo na pobočce pojišťovny.

Jak často se platí povinné ručení

Kde si ověřím platnost povinného ručení

Potřebujete vědět, zda máte povinné ručení platné? Jednoduše se o tom můžete informovat v registru České kanceláře pojistitelů.

Ten je dostupný online a kromě údajů o povinném ručení v něm lze dohledat i druh vozidla nebo tovární značku. Najít platnost povinného ručení lze jednoduchým zadáním registrační značky vozidla do příslušného formuláře.

Co se stane, pokud zaplatím povinné ručení až po splatnosti

Důležité je vědět, že jednou uzavřená smlouva se automaticky prodlužuje. Pokud ji chcete vypovědět, musíte tak učinit písemně.

Výpověď můžete napsat sami, případně použijte formulář, který k tomuto účelu má vaše pojišťovna. Najít byste ho měli na webu. Vyžaduje se, abyste zaslali výpověď minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období.

Lepší je poslat výpověď doporučeně, protože budete mít k dispozici doklad o tom, že jste ji skutečně odeslali. Ale lze ji poslat i obyčejně.

Může se vám však stát, že na své pojistce měnit nic nechcete, ale platbu neodešlete včas. Pokud na platbu jednoduše zapomenete, nic závažného se neděje. Pojistka vám bez ohledu na provedenou platbu zůstane platná.

Přijde upomínka

Cca 14 dnů po splatnosti vám přijde upomínka. Pokud šlo skutečně jen o drobný omyl, zpravidla žádné další problémy nenastanou. Pro jistotu je však vhodné si telefonicky ověřit, jestli vám společně s upomínkou nevyvstávají ještě další poplatky.

Pojišťovna s vámi bude mít poměrně dost trpělivosti. Budete-li první upomínku ignorovat nebo na ni opět zapomenete, pošle ještě většinou další dvě. Pokud jste své pojišťovně sdělili příslušný kontakt, zpravidla upomínky obdržíte elektronicky. Obvykle tyto upomínky již zpoplatněny jsou. Je proto nutné uložit si heslo k e-mailové adrese, abyste o těchto náležitostech věděli.

Za předpokladu, že povinné ručení přestane platit, bude vám jednoduše vypovězeno. K tomu dochází obvykle po 2 měsících. Zaplatit však po vás bude pojišťovna poměrnou část příslušné sumy za období, kdy jste ještě vůz pojištěn měli.

To vás může dostat do potíží, pokud s nepojištěným autem dál jezdíte nebo způsobíte dokonce dopravní nehodu. Budete-li provozovat automobil bez pojištění, hrozí vám pokuta ve výši až 40 000 Kč. Případnou škodu budete muset hradit sami. Respektive se v první fázi zaplatí z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Následně po vás bude vymáhána.

ČKP má navíc už od 1. 1. 2018 pravomoc vymáhat příspěvky od nepojištěných řidičů, a to za každý den bez pojištění.

Musím povinné ručení platit i přesto, že s autem nejezdím?

Zaplatit povinné ručení byste skutečně měli. Nestačí „pouze“ přestat s autem jezdit. Pokud chcete vozidlo dočasně odstavit z provozu, možné to ovšem je.

Nutné je pak odevzdat registrační značky do tzv. depozitu. Tuto alternativu lze využít například tehdy, pokud chcete vozidlo provozovat jen sezónně. Přes zimu tedy nejezdíte a nechcete si ani platit povinné ručení. Obdobný postup někteří motoristé volí před delší cestou do zahraničí nebo v období, kdy v důsledku nemoci či úrazu nejezdí.

Uložení značek do depozitu je jednoduchý úkon, na který vám stačí jedna návštěva úřadu. Vypravit se můžete na libovolný úřad obce s rozšířenou působností.

S sebou si vezměte doklad totožnosti, technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), obě registrační značky a vyplněný formulář. Nezapomeňte, že se platí správní poplatek ve výši 200 Kč.

K čemu je havarijní pojištění

Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění ryze dobrovolnou záležitostí. V mnoha případech je však užitečné a motoristé by o něm měli vážně uvažovat.

Havarijní pojištění dokáže krýt škody na vašem vlastním vozidle. A to především škody vzniklé v důsledku havárie, dále i zničení či poškození vozidla přírodními živly, poškození vozidla cizí osobou a krádež vozidla.

Škodu vám havarijní pojistka však nemusí zaplatit kompletně. Důležité je kalkulovat s tzv. spoluúčastí. Obvykle činí spoluúčast 3, 5 nebo 10 %, maximálně si však pojištění mohou nastavit 30 %.

Vyšší spoluúčast jednoduše znamená, že víc peněz vydáte případně na opravu ze svého. Na toto konto však budete mít levnější pojištění. Musíte tak důkladně počítat, jak moc se vám investice do havarijního pojištění vyplatí.

Jak se liší platby havarijního pojištění

Model placení havarijního pojištění, pakliže jej máte sjednané, je obdobný jako u povinného ručení. Havarijní pojištění si tedy můžete sjednat i přes internet a rovnou ho touto formou i zaplatit. Můžete zvolit i klasický bankovní převod, vklad hotovosti nebo zaplatit složenkou.

Ještě je nutné uvést, že pokud si plánujete havarijní pojištění uzavřít, má smysl to udělat hned zároveň s povinným ručením. Můžete tak totiž ušetřit. Kromě finanční úspory vám pojišťovna může nabídnout i lepší asistenční služby a další benefity.

Podobně dokáže cenu pojištění ovlivnit i frekvence plateb, tj. měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Platí tu i stejná logika, kdy pojišťovny zvýhodňují ty klienty, kteří pojistné platí ročně.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}