Povinné ručení je takzvanou povinnou výbavou každého motoristy. Pokud se na silnice vydáte bez něj, nejenže si zaděláváte problémy se zákonem v případě, kdy vás zastaví policie, ale rovněž si můžete způsobit i velmi nákladnou finanční bolest, která by vás čekala v případě, stala by se vám bez tohoto pojištění jistá nehoda či jiná kolize na vozovce. Z tohoto principu je povinné ručení, jak již sám název napovídá povinné, respektive ho musí mít sjednané každý, jenž vlastní a aktivně užívá vozidlo k jakýmkoliv účelům. Celá řada pojišťoven se posléze předhání o to, o kolik výhodnější povinné ručení svým klientům nabídnou, aby se jednalo vždy o krok před konkurencí a tak klientům nezbývá nic více, než si ze širokého sortimentu pojišťoven nabízejících povinné ručení, vybrat takovou, která bude vyhovovat požadavkům klienta, co možná nejvíce.

Dle čeho se odvíjí výše povinného ručení?

Výše platby za povinné ručení se odvíjí zejména od toho, kolik vám je aktuálně let a jak dlouho jezdíte bez nehod. Věk řidiče totiž hraje významnou roli tehdy, budete-li o povinné ručení stát. Mladší řidiči se musí připravit na to, že cena jejich povinného ručení bude daleko vyšší než u služebně starších řidičů, kteří jezdí kupříkladu 20 let bez nehod. Dále hraje významnou roli rovněž objem motoru vozidla a jeho hmotnost. Nově od roku 2019 se některé pojišťovny budou zajímat i o to, jak vysoký výkon daný vůz má a podobně. Tyto novinky jistě překvapí celou řadu motoristů a také některé z nich i mile potěší. Abychom se ovšem vrátili k povinnému ručení, jakožto takovému, jelikož ho musí mít sjednané každý, jenž se vyskytuje se svým vozidlem na silnici, je třeba vědět i o tom, jak nám může toto povinné ručení usnadnit práci tehdy, budeme-li podle něj chtít najít viníka dopravní nehody.

Co je databáze povinného ručení?

Možná spousta motoristů nemá ani potuchy o tom, k čemu slouží takzvaná databáze povinného ručení, respektive k čemu je tato databáze dobrá. Tuto databázi má na starosti česká kancelář pojistitelů a její tajemství tkví v tom, že uchovává veškeré informace o povinném ručení jednotlivých majitelů vozů, respektive shromažďuje informace o pojištění odpovědnosti vozidel, které jsou registrované na území České republiky. U vozidel, které jsou registrovány v jiných členských státech EU je ovšem možné obrátit se rovněž na kancelář pojistitelů, respektive na informační střediska těchto států, které jsou státy členskými. Význam této databáze je ovšem zdaleka jiný, a sice ten, že kdokoliv se stane obětí nějaké dopravní kolize, tedy poškozeným, může v této databázi vyhledat podle státní poznávací značky vozidla odpovědného pojistitele, který má s danou nehodou či kolizí co dočinění. Veškeré dopravní nehody, které se tak uskutečnily od 1.5.2004, respektive škůdci těchto dopravních nehod se dají pohodlně dohledat na tomto důmyslném webu.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Jak databáze povinného ručení funguje?

Databáze povinného ručení funguje na velmi prostém principu. Stačí, když navštívíte stránky www.ic.ckp.cz a zahájíte vyhledávání buď podle státní poznávací značky vozidla, kterou jste si zapamatovali či podle údajů o konkrétní dopravní nehodě, které budou obsahovat i vyjádření orgánu, který danou dopravní nehodu vyšetřoval přímo na místě. Je zde možné rovněž i vyhledat české pojistitele v zahraničí či zahraniční pojistitele v ČR. Kromě jiného můžete na tomto webu podat i elektronické hlášení poškozeného, u kterého stačí vyplnit pouze nezbytné údaje týkající se dané kolize či havárie na silnici. Hlavní funkcí tohoto systému je ovšem především zajišťovat, poskytovat a také uchovávat informace o pojištění odpovědnosti a také o škodních zástupcích, respektive pojistitelů, kteří nesou plnou zodpovědnost za provoz motorového vozidla v České republice či v ostatních členských státech.

Vyhledávání podle SPZ

Systém po vás bude chtít zejména SPZ daného vozidla, které se řadí mezi povinný údaj, dále pojištění odpovědnosti k datu a rozhodně systémem vygenerované heslo, které je třeba správně opsat. Posléze se vám vyhledá konkrétní vůz a jeho kompletní pojistná minulost. Respektive u jaké pojišťovny v minulosti vozidlo bylo pojištěno a také u jaké pojišťovny vozidlo pojištěno aktuálně je.

 

databáze povinného ručení

Toto vyhledávání vám snadno umožní zjistit, u jaké pojišťovny má škůdce sjednané povinné ručení a od kterého roku je platné. Posléze tak můžete dohledat viníka a požadovat po něm náhradu veškeré vzniklé škody. Pokud se rozhodnete pro vyhledávání konkrétního viníka podle informací z nehody, bude po vás systém vyžadovat o něco více informací, na základě kterých vám poskytne příslušné údaje. Na začátku tohoto vyhledávání se tak setkáte s tímto rozhraním, které posléze budete muset rozbalit a naprosto celé vyplnit.

 

česká kancelář pojistitelů

Na závěr vás bude čekat opět informace o tom, u jaké pojišťovny má viník vaší kolize sjednané povinné ručení.

Oznámení poškozeného

Dalším skvělým pomocníkem, který vám dopomůže k tomu vyřešit nepříjemnou situaci, která se týká vás a vašeho vozidla, je formulář pro oznámení poškozeného. Díky němuž máte možnost odeslat elektronicky oznámení poškozeného, při kterém budete čerpat z údajů týkající se vaší nehody. U všech křížkem označených sloupečků je vyplnění nutné, těch ostatních dobrovolné.

 

oznámení poškozeného

Je databáze povinného ručení spolehlivá a účinná?

Rozhodně ano. Databáze povinného ručení je velmi spolehlivým a účinným nástrojem, díky němuž můžete i s minimem informací získat spolehlivé údaje, které vyřeší vaší momentální prekérní situaci. Oprávněné osoby, které tak mají nárok po škůdcích požadovat určitou náhradu za vzniklou škodu, mají tímto způsobem jedinečnou možnost zjistit si potřebné údaje o tom, jenž mu dopravní nehodu způsobil, respektive seznámit se s odpovědnou osobou, která má na svých bedrech povinnost vzít na sebe veškerou zodpovědnost za svou chybu. Může se jednat jak o samotného majitele motorového vozidla, který má u kterékoliv pojišťovny sjednané povinné ručení či se může jednat o škodního zástupce či korespondenčního partnera anebo jiný kompetentní subjekt. V každém případě Česká kancelář pojistitelů dělá svou práci tak, jak umí nejlépe a snaží se jednoduchou a nenásilnou formou umožnit poškozeným, v co možná nejkratší době vyřešit prekérní situaci, která má svůj zárodek na silnici.

Kdy zahájilo informační středisko České kanceláře pojistitelů svou činnost?

Svou činnost toto informační středisko zahájilo 1.5.2004, tudíž se na tomto webu dají dohledat veškeré informace, o dopravních nehodách, které se uskutečnily po tomto datu včetně. Veškeré informace spojené s povinným ručením i osobami, které za tímto povinným ručením stojí včetně kontaktů na pojistitele, jsou ovšem dohádatelné i před tímto datem. Kromě jiného tato profesní organizace pojišťoven provozuje i informační středisko pro poškozené a také linku pomoci řidičům, která je 1224. Ve vtahu k poškozeným, kterým se stala jakákoliv újma ve vztahu k užívání vozidla, je Česká kancelář pojistitelů garantem, který má poskytnout plnění za újmu na zdraví nebo usmrcení, za újmu způsobenou provozem vozidla, které nemělo sjednané povinné ručení, dále za újmu způsobenou provozem cizozemského vozidla, které je pojištěno hraničním pojištěním a podobně. Pokud tedy aktuálně řešíte problém s viníkem dopravní nehody, který vám způsobil jakoukoliv škodu, je ten nejvyšší čas navštívit stránky s databází povinného ručení a viníka dohledat na vlastní pěst

Databáze povinného ručení

Štítky:    

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na