.st0{fill:#FFFFFF;}

ČKP – jak na hlášení pojistných událostí 

 29 září, 2017

Kateřina Trousilová

Ohodnotit

Pojistné události nejsou nic příjemného. Co je ČKP? Jak na hlášení pojistných událostí u nás a jak si počínat v zahraničí?

Co je ČKP

Česká kancelář pojistitelů má na starosti garanční fond, ze kterého se hradí případné škody. Mimo jiné spravuje i fond zábrany škod,do kterého odvádívšechny  pojišťovny 3% z každého přijatého pojistného. Vybraná částka pak slouží pro záchranáře, hasiče a další orgány, které se starají o naši bezpečnost na silnicích.

ČKP poskytuje tzv. hraniční pojištění. To by si měl sjednat každý řidič, který se chystá například dovézt vozidlo ze zahraničí, jelikož cizokrajné vozidlo nemá české povinné ručení.

V neposlední řadě je ČKP informačním střediskem, co se týče poskytování údajů o povinných ručení vozidel a škodách. Uzavírá dohody s KP v ostatních státech a předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za účelem zjištění počtu neregistrovaných vozidel.

Celkově Česká kancelář pojistitelů řeší škody:

 • na zdraví (usmrcení), způsobenou provozem nezjištěného vozidla
 • způsobenou provozem vozidla, které nemá sjednané pojištění odpovědnosti
 • způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který nemůže uhradit škody
 • způsobenou provozem cizozemského vozidla, které má hraniční pojištění
Zajímavým faktem je, že ČKP od 1.1.2000 do 30.4.2017 již vyplatila z garančního fondu odškodnění ve výši 3 677 324 467 Kč.

Hlášení pojistných událostí – Česká republika

Poproste pachatele škody o jeho doklad totožnosti a zjistěte tyto informace:

 • jméno, příjmení a bydliště
 • státní poznávací značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti
 • pokud je vozidlo registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její  platnost (případně si ji ofoťte)

Jestliže nedojde ke zranění či úmrtí, nejsou účastníci dopravní nehody povinni volat policii. Musí ovšem sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojišťovně. Záznam o dopravní nehodě, by kromě podpisů měl obsahovat ještě identifikaci místa a času dopravní nehody, příčiny, průběh a následky. Pro záznam dopravní nehody se používá formulář  s názvem „evropský záznam dopravní nehody“. Zapomenou by se nemělo ani na svědky nehody a náčrtek místa nehody či případnou fotodokumentaci.

Povinnost zavolat policii máte, pokud:

 • při dopravní nehodě dojde ke zranění či úmrtí
 • dojde k hmotné škodě, která převyšuje částku 100 000,- Kč na majetku účastníků
 • dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby
 • dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci

Hlášení pojistných událostí – jak na to

Hlášení pojistných událostí probíhá následovně. Se všemi formuláři a fotodokumentací se obraťte na Českou kancelář pojistitelů, pokud se jedná o nárok na plnění z garančního fondu. Pomocí dokumentů a informací specifikujte a doložte vzniklou škodu. V případě, že se vám od pachatele nepodařilo získat potřebné informace (jméno, adresu, atd.), je možnost najít ho pomocí Informačního střediska České kanceláře pojistitelů ZDE.

Hlášení pojistných událostí – zahraničí

Poproste pachatele škody o jeho doklad totožnosti a zjistěte tyto informace:

 • jméno, příjmení a bydliště
 • státní poznávací značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti
 • číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam o dopravní nehodě. Pokud máte tento dokument pouze v českém jazyce a ostatní účastníci nehody v jejich jazyce, vyplňte dokument v obou jazycích. Formuláře mají totiž stejný obsah, liší se pouze jazykem. Formuláře podepište a zaškrtněte vyplněné body k nehodě a uveďte počet vyplněných bodů. Zapomenou by se nemělo ani na svědky nehody a náčrtek místa nehody či případnou fotodokumentaci. I vy sdělte účastníkům dopravní nehody své jméno a adresu pokud budou potřebovat.

V zahraničí vždy k dopravní nehodě zavolejte policii.

Máte nárok na pojistné plnění a dokumentaci, která prokazuje, že nejste viníkem nehody. Poté se můžete obrátit na:

 • příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce
 • národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo
 • škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice, pokud vám byla v zahraničí způsobena škoda cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru (EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko)
 • ČKP, pokud nedojde k identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce

Povinné ručení, které se vyplatí

Ceny povinného ručení se odvíjí od kategorie, do které spadá váš vůz, dále také od toho kolik měsíců byl již váš vůz pojištěn a kolik jste za tuto dobu měli pojistných událostí. V neposlední řadě je cena ovlivněna samotnou pojišťovnou. Pokud ještě mezi pojišťovnami nemáte jasno, vyzkoušejte některou z online kalkulaček a ta vám poradí, kde sehnat nejlevnější povinné ručení s bonusem na druhé auto.

Jak vyplnit formulář na online kalkulačce

 1. V kolonce ,,Vozidlo“ vyberte možnost dle kategorie vašeho vozidla, např. „Osobní automobil“.
 2. V kolonce ,,Užití vozidla“ vyberte podle Vašeho užití, nejčastěji jde ale o „Běžný provoz“.
 3. Vyplňte potřebné údaje o vozidle.
 4. Vyplňte potřebné údaje o pojistníkovi.
 5. Kliknutím na tlačítko ,,Pokračovat“, budete přesměrováni na stránku se srovnanou nabídkou jednotlivých pojišťoven.

Pozn.: U kolonky ,,Výkon motoru“ číslo uvádějte pouze v celých číslech, bez desetinných míst a bez údajů za lomítkem. Tedy např. 75. U kolonky ,,Orientační cena vozidla“
cenu udávejte ve tvaru bez mezer a symbolu Kč. tedy např: 40000.

V čem nám může kalkulačka pomoci?

Online kalkulaček je po internetu velké množství, ale když najdeme tu správnou, může nám velmi pomoci. Nejen, že nám ušetří spoustu času, dokáže ušetřit i peníze. Dokáže určit, která pojišťovna nabízí to nejvýhodnější pojištění, ale také nám může zajistit spoustu slev. Mnoho pojišťoven nabízí slevu, pokud si pojištění sjednáme online. Při online sjednání se zelená karta posílá poštou až k nám domů. Musíme si ale dát pozor na podvodné kalkulačky, které nesrovnají nic zdarma a sbírají naše osobní údaje. Měla jsem tu čest vyzkoušet pár kalkulaček a je to asi o člověku – musí vám sednout.

 

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}