.st0{fill:#FFFFFF;}

Auto z dovozu: jak na přihlášení a pojištění 

 4 října, 2019

Jana Vochková

5/5

Pořídit si ojeté auto v zahraničí se obvykle vyplatí. Častou předností takového vozu je – mimo jeho mnohdy velmi dobré ceny – taky lepší technický stav, bohatší výbava a širší možnost výběru z různých modelů a typů. Důvody koupě samozřejmě mohou být jakékoli, ale jak to udělat? Jak takové auto přihlásit v České republice?

Koupě a převzetí automobilu

Vybrat si to pravé auto v zahraničí lze přes různé webové portály, přes známé a přátele nebo profesionální zprostředkovatele. V souvislosti s koupí se podepisuje kupní smlouva jako u nás, která slouží jako doklad o změně majitele. Zároveň se smlouvou obdrží nový majitel malý i velký technický průkaz. Ty mají mezinárodní platnost a jsou vystavovány stejným způsobem jako v ČR. Na průkazech je dobré při převzetí pečlivě zkontrolovat všechny údaje, jestli odpovídají skutečnému stavu, včetně toho, že bylo vozidlo v zahraničí odhlášeno.

Převoz či přeprava do ČR

Následuje řešení problému, jakým způsobem vůz dostat do Česka. Jsou prakticky dvě možnosti, jak auto přepravit:

 • koupeným autem rovnou odjet – v takovém případě je nutné ještě před vyjetím zajistit dočasné pojištění a převozní značky
 • auto nechat převést přívěsem – takové auto je považováno za náklad a jeho přeprava i mezi státy nevyžaduje pojištění ani převozní značky

STK ano nebo ne?

Pokud je vůz bezpečně převezen, nastává etapa jeho přihlášení na úřadě. K tomu je nutná především platná technická kontrola, tedy STK. Dříve se musela dělat povinně tzv. dovozová STK na všechna přivážená auta. To již neplatí. Tedy ne zcela. Nově je STK mezinárodně uznávaná mezi členskými státy EU a dále Švýcarskem, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, které členy EU nejsou, ale jsou vázány jinými smlouvami.

Pokud je tedy vůz zakoupen v některém z těchto států, na STK nemusí, stačí pouze běžná evidenční prohlídka vozidla. Vozidla pocházející z jiných zemí STK v ČR nemine. Jedná se o dovozovou technickou prohlídku, jejímž cílem je schválit technickou způsobilost k provozu. K tomu je nutné kromě vozu předložit:

 • malý a velký technický průkaz

Po kontrole bude vystaven:

 • protokol o technické prohlídce
 • technický protokol a příloha k němu
 • protokol o emisích

Povinné ručení již k STK

Na STK tedy vede první cesta k přihlášení auta. Odjet tam přímo tímto autem je ale možné pouze se sjednaným povinným ručením. Bez povinného ručení není možné vyjet s vozem na silnici. Sjednání povinného ručení lze oddálit pouze tak, že i na STK necháte auto dovést na vleku. Ale k jeho zápisu do registru silničních vozidel již platné pojištění mít musíte.

pojištění auta ze zahraničí

Kde požádat o zápis auta do registru silničních vozidel?

Současná právní úprava uvolnila celkem striktní pravidlo, že žádat lze pouze tam, kde má žadatel trvalé bydliště, respektive na úřadě tomu odpovídající obce s rozšířenou působností. To již nyní neplatí a podat žádost je možné na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností, tedy i tam, kde máte třeba jen přechodné bydliště nebo to máte blízko ze zaměstnání.

Kdo může žádat?

Žádost může podat vlastník vozidla nebo jeho provozovatel, pokud jde o rozdílné osoby. Vlastník i provozovatel ale může k přihlášení zmocnit jinou osobu, a to na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Povinné předkládané doklady:

 • vyplněná a podepsaná žádost o zápis vozidla do registru
 • občanský průkaz
 • plná moc, je-li přihlašovatel zastupovaný
 • doklad o povolení k pobytu, udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, pokud nemá žadatel na území ČR trvalý pobyt
 • malý a velký technický průkaz
 • protokol o evidenční kontrole
 • doklad o uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
 • technický protokol a jeho přílohu v případě, že je vůz dovezen z nečlenských zemí
 • u podnikající fyzické osoby též živnostenský list
 • u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku
 • doklad o uhrazeném správním poplatku
 • případně doklad o zaplacení ekologické daně

Výše správního poplatku

 • 800 Kč – osobní a nákladní automobily, autobus, traktor, samojízdný pracovní stroj
 • 700 Kč – přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg
 • 500 Kč – přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností 750 kg a méně
 • 500 Kč – motorka s obsahem nad 50 cm3
 • 300 Kč – motorka s obsahem 50 cm3 a méně

Výše ekologické daně

Ta se hradí u vozidel, která nesplňují emisní limity na úrovni EURO 3. Tato platba probíhá pouze při první registraci vozu v ČR, tedy pokud budete auto dále prodávat, další majitel již tuto daň neplatí. Pokud i nejste jisti, zda byla daň uhrazena, najdete o tom poznámku ve velkém technickém průkaze.

 • 10 000 Kč – pokud auto nesplňuje žádnou emisní normu EURO
 • 5 000 Kč – EURO 1
 • 3 000 Kč – EURO 2
 • 0 Kč – EURO 3 a vyšší

Kladné vyřízení žádosti

Lhůta na zápis vozidla do registru je 30 dní, ale ve většině případů je významně kratší. Vyřízením žádosti končí celý proces přihlášení a nový majitel obdrží zcela nový malý a velký technický průkaz a registrační značky.

Pojištění související s provozem vozidla

Povinné ručení, nebo-li též pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikacích, je povinné proto, že to ukládá zákon. Pro svůj provoz jej musí mít uzavřeno každé auto. Z tohoto pojištění jsou pak v případě nehody hrazeny škody, které jsou způsobeny zaviněním na zdraví a majetku třetích osob. Smyslem je tedy především zajištění jistoty poškozeným, že jejich újma bude finančně hojena a také jistota viníka, že i v případě takovéto nepříjemné situace nebude muset všechny škody hradit ze svého.

Výše pojistného

Povinné ručení se hradí formou pravidelných plateb – pojistného. Výše plateb je pak závislá na technických parametrech vozu (především výkon, objem motoru, hmotnost, rok výroby, tovární značka a modelu) a údajích pojistníka (datum narození, místo bydliště, počet měsíců bezeškodného průběhu s počtem předchozích pojistných událostí).

Snadné zajištění nejvýhodnějšího pojistného

Pojištění se obvykle uzavírá na dobu neurčitou, kdy pojistnou dobou je jeden rok. Tato doba se pak automaticky prodlužuje, většinou v případě spokojenosti klienta. V případě nespokojenosti je možné uzavřít pojistku jinde a výhodněji. Jak ale zjistit výhodnější nabídku? Nejjednodušší je využít praktické online kalkulačky povinného ručení, třeba na ePojištění.cz.

Po zadání základních parametrů vozidla a údajů o vlastníkovi dojde k okamžitému vyhodnocení všech aktuálně dostupných nabídek povinného ručení od různých pojišťoven. Výhodou je rychlost, velmi vysoká přehlednost a také možnost sjednat vybrané pojištění v podstatě ihned, online. Tímto způsobem lze uzavřít pojistku již do několika minut, což se vyplatí právě především, když potřebujete vozem vyjet na silnici.

Krátkodobé pojištění

V podstatě obdobný způsob pojištění nyní nabízí pojišťovny i pro uzavření tzv. krátkodobého (dočasného) povinného ručení. To se využívá z důvodu výhodnosti na dobu kratší než jeden rok a hodí se také pro převoz vozu ze zahraničí (je rovněž využíváno pro sezónní povinné pojištění třeba pro motorky a podobně). Také toto pojištění lze snadno a rychle porovnat na webovém srovnávači pojištění. Cena zhruba odpovídá běžnému povinnému ručení, ale v součtu vychází lépe (úspora za měsíce, kdy se neplatí).

Dokladem je v obou případech zelená karta. Tak jako tak jde o povinnou součást, bez které auto vůbec nesmí vyjet.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}