.st0{fill:#FFFFFF;}

Návod: Devinkulace pojistného plnění 

 28 prosince, 2017

katka.martinova

5/5

Kdy se s vinkulací a devinkulací setkáte? Nejčastěji k tomuto kroku přistupují banky, úvěrové a leasingové společnosti v případě hypotečních úvěrů a také úvěrů ze stavebního spoření sloužících k financování koupě nemovitosti.

Dobře dostupné hypoteční a jiné úvěry… Banky a leasingové společnosti ochotně půjčují peníze širokému spektru zájemců. Zejména v případě hypotečních úvěrů jsou parametry a podmínky stále velmi příznivé, čehož využívají i lidé, kteří by dříve hypoteční úvěr neměli šanci získat. To však s sebou nese pro peněžní ústavy mnohem vyšší riziko, proti kterému se bankovní společnosti samozřejmě snaží patřičně chránit. Jedním z prostředků, jak se ochránit před neplacením splátek, je zástavní právo, které je na danou nemovitost zřízeno a je samozřejmě zapsáno také v katastru nemovitostí. Ovšem při pořízení automobilu nebo nemovitosti bývá další podmínkou takzvaná vinkulace pojistného plnění. Nutnost sjednání vinkulace tak s velkou pravděpodobností potká každého, kdo žádá o úvěr na koupi nemovitosti nebo automobilu. V případě nemovitostí se takto banka chrání před poškozením nebo celkovým zničením daného objektu vlivem živelné katastrofy. U vinkulace pojistného plnění při koupi automobilu na leasing se jedná o účinnou ochranu půjčených finančních prostředků v případě nehody zaviněné majitelem vozidla. Co všechno tedy vinkulace a případná devinkulace obnáší a jak vše rychle a snadno zařídit? Devinkulace pojistného plnění

Vinkulace a devinkulace

S termíny vinkulace a devinkulace se tedy můžete setkat při sjednávání úvěrů nejrůznějšího určení. Zcela běžně se totiž vinkulace pojistného plnění provádí při sjednávání hypotečního úvěru, ale také při nákupu automobilu na leasing a podobně. Vinkulace pojistného plnění ochrání věřitele v případě, že je předmět poskytnutého úvěru nenávratně poškozen. V takovém případě je pojistné plnění vyplaceno právě věřiteli, který jim splatí zbývající část úvěru. Jestliže následně něco zůstane, obdrží zbylou částku majitel nemovitosti, vozidla atd.

K provedení nebo naopak zrušení vinkulace je nutná akceptace pojišťovací společností. Teprve poté je vinkulace, případně devinkulace účinná.

Definice devinkulace:

Devinkulace je uvolnění neboli zrušení vinkulace. Po devinkulaci nevzniká třetí osobě, tedy věřiteli, právo na výplatu pojistného plnění. Devinkulace je tedy v podstatě opakem vinkulace a představuje ukončení zástavy. Devinkulace pojistného plnění

Leasingový úvěr: Devinkulace krok za krokem

Například v případě vinkulace pojistného plnění ve prospěch leasingové společnosti by náhrada škody po nehodě byla vyplacena právě této společnosti. Jestliže však opravy zajistíte sami, je třeba si od leasingové společnosti vyžádat potvrzení o tom, že pojišťovna může náhradu škody vyplatit přímo vám. Nezbytné je prokázat, že hodnota vozidla se nijak nesnížila a byly provedeny veškeré nutné opravy.

Jestliže budete nákup nového vozidla financovat prostřednictvím leasingového úvěru, zřídí věřitel zástavní právo na předmět, který je tímto úvěrem financován, pro případ, že by nebyly plněny podmínky pro splácení úvěru. Leasingová společnost navíc bude vyžadovat zřízení pojištění. Tím však povinnost kupujícího nekončí, neboť pojistné plnění musí takzvaně vinkulovat ve prospěch leasingové společnosti. Pokud bude dané vozidlo poškozeno, ale je možné vrátit jej do původního stavu díky opravě, je nutné se dohodnout s pojišťovnou nebo leasingovou společností na tom, zda pojistné plnění obdrží autoservis, případně majitel, který opravu vozidla provede svépomocí. Tento postup je ale možný pouze v případě, když není předmět úvěru nenávratně zničen a může dále sloužit svému účelu.

Jak podat žádost o devinkulaci a kde získat potřebné dokumenty?

O devinkulaci je možné věřitele požádat poté, co je splněno několik základních podmínek. Dlužník musí řádně hradit veškeré předepsané splátky, případně také úroky z prodlení. Dále musí dlužník předložit faktury, které dokládají náklady na opravu poškozeného předmětu. Sem spadají například faktury za opravu vozidla v autoservisu nebo faktury za práci řemeslníků, stavebních firem a podobně.

V případě, že řešíte pojistnou událost, nejdříve se podívejte na internetové stránky dané bankovní společnosti. Zde totiž s velkou pravděpodobností najdete potřebný formulář, který velmi snadno a rychle vyplníte. Nebudete tak dokládat více údajů, než je ve skutečnosti potřeba. Vyplněný formulář doručte vaší pojišťovně. V případě pochybností se raději obraťte na zákaznickou linku.

Samozřejmě platí, že pro provedení vinkulace je nutné mít souhlas pojištěné osoby, tedy majitele nemovitosti nebo věci, která je předmětem úvěrové smlouvy. Naproti tomu v případě devinkulace je dostačující pouze souhlas společnosti, která je příjemcem pojistného plnění. V praxi to znamená, že každá jednotlivá pojistná událost se řeší individuálně s ohledem na výši škody. Pokud to podmínky stanovené bankou nebo leasingovou společností stanoví, je nutné požádat o zrušení vinkulace. Výše škody, na jejímž základě je možné vyplatit pojistné přímo tomu, kdo pojištění sjednal, nikoli poskytovateli úvěru, se různí a je vhodné se na ni informovat už s předstihem.

Dále se také vyplatí ověřit si, zda je provedení devinkulace vůbec nutné. Většinou totiž platí, že škody, které nepřesáhnou stanovenou hranici, není nutné žádat souhlas k vyplacení pojistného plnění. Tato hranice je většinou stanovena na padesát tisíc korun. Toto opatření má za cíl urychlit řešení škodních událostí a omezit zbytečnou administrativu.

Další užitečné informace o vinkulaci a devinkulaci

Nejčastěji se můžete setkat s vinkulací pojištění nemovitosti ve prospěch banky a vinkulací havarijního pojištění ve prospěch leasingové společnosti. V případě nemovitosti někdy banky přistupují ještě k jednomu kroku, aby se více ochránily. Jedná se o vinkulaci životního pojištění ve prospěch banky, jehož zbylá část po úhradě dluhu je v případě smrti dlužníka vyplaceno dědicům nebo obmyšleným osobám (které dlužník sám uvede v pojistné smlouvě). Týká se to například matek samoživitelek nebo svobodných žadatelů o hypoteční úvěry. Rozhodně to však není běžná praxe, proto není životní pojištění nezbytným předpokladem pro schválení hypotečního úvěru. Přesto však stojí životní pojištění za zvážení, tím spíše v případě vysokých splátek hypotečního úvěru, které mohou při výpadku části příjmů značně ohrozit finanční stabilitu celé rodiny. Devinkulace pojistného plnění

Nabídky pojištění nemovitosti a dalších nezbytných pojištění, které ochrání vás i váš majetek si lze srovnat během několik minut na internetu. Jako stvořené jsou k tomu čím dál oblíbenější srovnávače pojištění. Portál epojisteni.cz se vyznačuje snadným ovládáním a nalézt zde můžete také mnoho omezených nabídek, ke kterým běžný zákazník většinou nemá přístup. Zejména při sjednání několika druhů pojištění touto cestou je možné ušetřit značnou finanční částku, kterou lze dále vynaložit na zabezpečení vaší rodiny nebo majetku.

 

Museli jste už kromě vinkulace pojistného plnění řešit také jeho devinkulaci, nebo před tímto úkolem teprve stojíte? Rozhodně se nejedná o nijak příjemnou činnost, ale přesto není třeba mít z tohoto úkony zvláštní obavy.

 

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}