Na výběr je mnoho pojišťoven. Liší se cenou, nabídkami a přístupem ke klientovi. Rozhodli jste se z jakéhokoliv důvodu změnit vaši pojišťovnu, nebo jen změnit pojištění? Společně se podíváme, jak na ukončení pojistné smlouvy.

Co je pojistná smlouva a pojistka

Pojistitel se touto smlouvou zavazuje, že v případě vzniku nahodilé události poskytne pojištěnému pojistné plnění ve sjednaném rozsahu. Pojištěný se zavazuje, že za toto pojistné plnění bude platit. Jako doklad o uzavření smlouvy vydá pojistitel pojištěnému pojistku.

Pokud je pojistka vydána v písemné podobě, jsou v ní uvedeny tyto údaje:

Ušetřete na pojištění

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

  • číslo pojistné smlouvy
  • pojistitel a pojistník
  • oprávněná osoby (příp. určení způsobu, kterým bude určena)
  • pojistná událost a pojistné nebezpečí
  • výše pojistného a jeho splatnost
  • doba platnosti pojištění

Způsoby ukončení pojistné smlouvy

1. Výpověď ke konci pojistného období
– Může se hodit zejména, pokud žádáte o ukončení pojistné smlouvy. Je totiž nejčastějším způsobem jejího ukončení.
-Výpověď pojištění musí být písemně doručena na adresu pojišťovny. Doručena musí být nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (to je den a měsíc počátku smlouvy, najdete ho na zelené kartě nebo v pojistné smlouvě).

2. Změna vlastníka
– Je nejčastějším způsobem výpovědi pro změnu pojištění.
– Pokud se mění vlastník pojištění (například při prodeji vozidla), je nejlepší ihned odeslat pojišťovně výpověď smlouvy. Pokud se s nahlášením změn vlastníka zpozdíte, pojišťovna vám toto odbodbí navíc naúčtuje. Přeplatek pojištění pojišťovna vyplácí zpět.
– Pokud se mění vlastník pojištění, budete potřebovat kopii kupní smlouvy/velkého technického průkazu.

3. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy
– Pokud u nového pojištění neuplynulo více, než 2 měsíce ode dne uzavření smlouvy, je možné ukončení pojistné smlouvy. Do 8 dní od doručení vaší výpovědi bude smlouva ukončena. Přeplatek pojištění pojišťovna vyplácí zpět.

4. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
– Pokud u nového pojištění neuplynulo více, než 3 měsíce ode vzniku pojistné události, je možné ukončení pojistné smlouvy. Přeplatek pojištění pojišťovna vyplácí zpět. Do 1 měsíce od doručení vaší výpovědi bude smlouva ukončena.

5. Změna pojistného
– V případě nového předpisu pojistného na další období můžete ukončit smlouvu. Pokud jste například nespokojení s novou výší pojistného nebo podmínkami pojistného. Ukončení smlouvy můžete provést do 1 měsíce od oznámení této změny. Ukončení pojistné smlouvy nastane k datu ukončení pojistného období. Přeplatek pojištění pojišťovna vyplácí zpět.

6. Výpověď dohodou
– Zde je potřeba souhlas pojišťovny. Pojišťovna musí vaší výpověd písemně potvrdit, aby byla akceptovatelná. Ukončení pojistné smlouvy nastane ke dni dohody obou stran. Přeplatek pojištění pojišťovna vyplácí zpět.

7. Výpověď nezaplacení pojistného
– Tento způsob opravdu nedoporučuji. Pokud nezaplatíte, neznamená to, že vaše pojištění zanikne. O ukončení pojistné smlouvy a o vašem pojistném vždy rozhoduje pojišťovna. Pokud budete pojišťovně dlužit, může poplatky vymáhat, dokonce může vymáhat i poplatky spojené s vymáháním pojistného. Ukončení pojistné smlouvy nastane do 30 dnů od doručení upomínky pojišťovny.

8. Pro automobily – Vyřazení vozidla z evidence vozidel
– Může se vám hodit, pokud vlastníte sezónní vozidlo. Jde o ukončení pojistné smlouvy z důvodu uložení registrančích značek do depozita. Tento způsob výpovědi je možný kdykoliv u jakéhokoliv vozidla. Budete muset odhlásit své vozidlo na dopravním inspektorátu. Poté zašleme výpověď smlouvy a kopii velkého technického průkazu pojišťovně. Ukončení pojistné smlouvy nastane ke dni vyřazení vozidla z evidence vozidel. Přeplatek pojištění pojišťovna vyplácí zpět.

9. Odcizení vozidla
– Pokud dojde k odcizení vašeho vozidla, můžete samozřejmě vypovědět pojistnou smlouvu. Budete potřebovat výpověď a protokol od policie. Pojišťovně také musíte vrátit platnou zelenou kartu. Přeplatek pojištění pojišťovna vyplácí zpět.

Jak si vybrat správné pojištění

Je možné, že vás k ukončení pojistné smlouvy vedla právě nespokojenost s danou pojišťovnou. Jak si vybrat správně? Existuje mnoho způsobů, jak si vybrat pojišťovnu. Můžete se poradit s příbuznými a zeptat se na jejich zkušenosti. Kvalitní recenze lze najít také prostřednictvím internetu. Já třeba nedám nikdy dopustit na online kalkulačky. Jednoduše do nějaké prověřené naťukám pár osobních údajů a údaje z technického průkazu, pokud je třeba. Během pár sekund se mi ukáží nabídky různých pojišťoven, které se seřadí podle ceny. Výběr je potom už snadný. Takže pokud nechcete trávit čas s hledáním správné pojišťovny, zkuste se vydat touto cestou. Nejlepší na tom je, že pojištění se dá sjednat rovnou na kalkulačce. Pokud nejste na navštěvování a řešení přímo na pobočkách pojišťovny, můžete to ocenit.

Přeji úspěšné ukončení pojistné smlouvy a hodně štěstí s výběrem pojišťovny do budoucna!
Jak na ukončení pojistné smlouvy

Štítky:    

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na