.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění majetku v roce 2020 

 25 dubna, 2019

Jana Vochková

5/5

Pokud přemýšlíte o tom, že by bylo vhodné pořídit si pojištění majetku a to například v roce 2020, jelikož víte, že bude váš potomek větší a že jeho rozvernost již nyní nezná mezí či třeba uvažujete nad pořízením domácího mazlíčka, přičemž byste neradi přišli k úhoně na věcech, které jsou vám milé a které by mohli právě vašeho nového člena rodiny velmi zajímat a podobně, je třeba uvažovat nad tím, jakou variantu a zejména u jaké pojišťovny v případě pojištění majetku zvolíte. Existuje totiž hned několik rozdělení, kterými je třeba se řídit stejně tak, jako existuje hned celá řada pojišťoven, které toto pojištění nabízí a které je vhodné si před samotným uzavřením smlouvy řádně prohlédnout a zhodnotit jejich výhody a nevýhody.

Co je pojištění majetku?

Pojištění majetku spadá pod takzvané neživotní pojištění přičemž si v tomto případě chcete pojistit určitou vaší soukromou věc, na které vám záleží, o kterou byste rozhodně nechtěli přijít, respektive byste za ní chtěli v případě újmy adekvátní finanční náhradu. V zákoně lze nalézt pojištění majetku pod jedním uceleným názvem a tím je „Soukromé pojištění věcí a jiného majetku“. Každá pojišťovna, která se tak pojištěním majetku zabývá, svým klientům v podstatě zaručuje, že v případě, kdy dojde k poškození, zničení či dokonce odcizení pojistné věci, dostanete za tuto věc adekvátní náhradu. V tomto spočívá celý princip pojištění majetku.

pojištění majetku (byt)

Druhy pojištění majetku

Stejně tak, jako je tomu u jiných forem pojištění, tak i u pojištění majetku existuje určité rozdělení, podle kterého je se třeba při vybírání vhodného pojištění řídit. Mezi pojištění majetku se tak řadí zejména tyto formy:

  • Pojištění zásilek
  • Havarijní pojištění u vašeho vozidla
  • Zemědělské poškození (zejména vandalismus a újma na úrodě)
  • Zničení či poškození věci na základě živelné pohromy (záplavy, požáry, vítr a jiné)
  • Škody na majetku způsobené vandalismem, krádeží či vloupáním se do soukromého objektu
  • Pojištění takzvaných technických rizik, zejména se jedná o pojištění strojů, stavebně montážních prací a rovněž také elektroniky

Na všechny tyto výše vyjmenované skutečnosti tedy lze sjednat pojištění majetku. To má ovšem své další zásady, kterými se při pojištění musíte řídit a mezi které se řadí například povinnost, že pojistnou věcí musí být zejména buď věc a to buď movitá či nemovitá, dále se může jednat o takzvaný soubor věcí, v tomto případě tuto skutečnost můžeme chápat jako pojištění například celé domácnosti, nýbrž jen některých jejich částí. A v neposlední řadě si můžeme pojistit i jiný majetek, kterým se rozumí například naše know –how, které je samozřejmě třeba si chránit, dále také různé patenty, kterými můžeme disponovat a podobně. Tudíž je výběr velmi rozmanitý a v zásadě se dá říci, že pojistit se dá téměř cokoliv.

Kolik za pojištění majetku zaplatíte?

Ceny pojištění majetku se samozřejmě různí. Netřeba hovořit o tom, že některé pojišťovny své ceny za sjednání ponižují či pro své klienty připravují výhodné balíčky, kdy mohou například pojistit jistý soubor věcí výhodněji, než jen některé jeho části a podobně. Ovšem některé pojišťovny jdou naopak s cenou nahoru a je třeba si uvědomit, že do roku 2020 tyto ceny ještě rovněž porostou. Při samotném sjednávání pojištění je ovšem vždy stanovena cena daného pojištění a to v pojistné smlouvě. Na této ceně je třeba se před samotným podpisem smlouvy řádně dohodnout, jelikož se může odvíjet buď od skutečné ceny pojistného plnění anebo může být stanovena znalcem naprosto jiná cena, o které je třeba vždy diskutovat. Samozřejmě nemusíte pojišťovně hlásit každý nákup nové věci, která by mohla ovlivnit například výši pojištění vaší domácnosti, jelikož se tím hranice pro pojistné plnění sjednané ve smlouvě rozhodně nezmění. V případě, kdy tak máte sjednané například právě pojištění domácnosti a pořídíte si do ní například drahou ledničku či jinou dražší položku, je třeba tuto skutečnost dané pojišťovně nahlásit a ta nebude měnit vaši stávající pojistnou smlouvu, nýbrž s vámi sepíše smlouvu zcela novou, ve které bude výše hranice vašeho pojištění naprosto odlišná. V opačném případě by došlo k takzvanému podpojištění, což by ve finále mělo velmi neblahý důsledek na vyplacenou škodu. Majetek by totiž byl podhodnocen a v případě jakékoliv kalamity, by pojistitel dostal mnohem nižší pojistné plnění, než v případě, kdy by změnu výše pojištěných věcí oznámil včas své pojišťovně.

Pojišťovny nabízející pojištění majetku

Axa Domov Roční pojistné od 950 Kč – 1000 Kč spoluúčast
Direct pojišťovna Spoluúčast 1000 Kč
Maxima pojišťovna Spoluúčast 1000 Kč
Allianz Spoluúčast 1000 Kč
ČSOB Cena na základě rozsahu pojištění
Česká pojišťovna Cena na základě rozsahu pojištění

 

Pojišťoven, které nabízejí pojištění majetku je opravdu požehnaně. Valná většina z nich své konkrétní ceny za pojištění neuvádí na svých stránkách a cena se víceméně vždy odvíjí od toho, co ve skutečnosti chcete pojistit. Záleží tedy na tom, zda mát v plánu pojistit si byt, dům, majetek, celou domácnost, chatu či chalupu anebo například drahé jízdní kolo. Pojistit se mohou i studenti, což nabízí například Česká pojišťovna, kteří si mohou pojistit svou ubytovnu či kolej, kterou využívají při svých studiích. Česká pojišťovna také nabízí, možnost pojistit si individuálně cokoliv vás jen napadne. Velmi populární je také pojištění s názvem Můj majetek, jehož cena pomalu ale jist stoupí k přijatelné cenové hranici. ČSOB pojišťovna navíc momentálně nabízí pojištění domácnosti s aktuální slevou 10%, což je velmi zajímavá nabídka. Jedná se o nabídku, která platí jen při sjednání pojištění on-line, kdy k ní navíc získáte ještě bonus v podobě 3%. Zde je možné si rovněž pořídit i kočárky, což ocení zejména maminky, které do kočárku pro své miminko investovaly kupříkladu nemalou částku a podobně. Dále si můžete pojistit i spotřebič, přičemž v případě, kdy si ho rozbijete sami, pojišťovna vám i přesto vyplatí pojistnou částku, což je velmi výhodné. Kromě jiného můžete u ČSOB využít i takzvané asistenční služby, která vám v případě potřeby domů zašle elektrikáře, zámečníka či jiného opraváře dle libosti.

Na co si při pojištění majetku dát pozor?

Zájem o pojištění majetku prudce vrostl po katastrofách, mezi které se v naší republice řadí zejména povodně, které vzali stovkám domácnosti střechu nad hlavou. Od roku 2000 až 2003 tak zájem o toto pojištění vrostl natolik, že na to pojišťovny reagovaly prudkým zvýšením cen pojištění majetku. Nyní ovšem od 19 let později, kdy má již každý třetí z nás sjednané pojištění majetku, ceny opět klesají a dá se předpokládat, že jejich pokles potrvá i v nadcházejícím roce 2019. Naopak se oproti dřívějším dobám spíše zvyšuje více než cena samotná nabídka produktů s možnostmi pojištění majetku. Novinkami jsou různé pojistky pro studenty, kteří si mohou pojistit koleje a také individuální možnosti pojištění, dle aktuálních potřeb. Na co si ale musíte při pojištění dávat velký pozor je zejména správně stanovená cena pojistného majetku, tak aby nebyla podhodnocena a vám nevzniklo takzvané podpojištění, dále je třeba důkladně číst pojistné smlouvy a v neposlední řadě je na místě posoudit všechna adekvátní rizika, která mohou mít vliv nejen na cenu samotného pojištění, ale i na jeho účelovost. Pokud se tedy chcete vyznat v moři nabídek různých pojišťoven, není na škodu použít on-line srovnávač na těchto webových stránkách, který vám jasně podle vámi zadaných parametrů zhodnotí, které pojištění je nejlevnější a také nejúčelnější.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}