.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění majetku a odpovědnosti od VZP [recenze] 

 11 listopadu, 2022

Jana Vochková

4.2/5

Život přináší nepřeberné množství situací, které nemusí vždy končit dobře. Asi každý bude souhlasit s tím, že nejhorší jsou ty, na jejichž konci stojí poškození zdraví. To je jistě pravda, ale ani nad škodami materiálními nejde mávnout rukou a zastávám proto názor, že mít sjednané kvalitní pojištění majetku a také vlastní odpovědnosti za škody je nedílnou součástí života a praktickým vyjádřením odpovědnosti vůči vlastní osobě, a především vůči našim blízkým. V následujícím textu bych se rád podělil o své zkušenosti ze sjednávání Pojištění majetku a odpovědnosti od VZP.

Proč jsem se rozhodl pro pojištění majetku a odpovědnosti

Pro nalezení důvodů ke sjednání pojištění majetku si stačí přečíst noviny nebo se podívat na zprávy. Požáry, vichřice, krádeže, nehody, vandalismus… nikdo z nás nemá vůči těmto stinným stránkám života imunitu. Ale i když nemůžeme zajistit, že se nám tato i jiná neštěstí vyhnou, můžeme prostřednictvím dobře sjednaného pojištění alespoň zmírnit jejich dopad.

Podobná logika platí i pro pojištění odpovědnosti, tuto populární „pojistku na blbost“ považuji za úplně stejně důležitou. Stejně jako nejsem imunní vůči katastrofám, tak také nejsem neomylný. Představa, že nikdy nemůže udělat nic, co by mohlo způsobit škody, je naivní. Možná, že přiznat si to vyžaduje občas krátký zápas s vlastním egem, ale to na věci vůbec nic nemění.

Mít v životě vytvořenou určitou záchrannou síť pro případ nepříjemných situací je zkrátka potřeba, a proto jsem se rozhodl pro sjednání obou dvou typů pojištění. Když jsem si procházel nabídky jednotlivých pojišťoven, zaujala mě nabídka VZP. Jako řada dalších jsem měl tuto značku spojenou se zdravotním pojištěním a onou modrou kartičkou, kterou má v peněžence většina občanů České republiky. Jak to tedy s pojištěním majetku a odpovědnosti od VZP vlastně je?

Pojišťovna VZP

Po krátkém hledání jsem zjistil, že Pojišťovna VZP, a.s. je dceřinou společností té VZP ČR, kterou všichni známe. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (zkratka VZP) je přitom jediným akcionářem Pojišťovny VZP (zkratka PVZP). To považuji za informaci nejen zajímavou, ale také užitečnou, neboť mi z toho vyplývá, že PVZP má velmi dobré, a především stabilní zázemí velkého akcionáře. Za mě první bod pro PVZP.

V nabídce produktů PVZP jsem našel úrazové i cestovní pojištění, pojištění vozidel, podnikatelské pojištění, pojištění pro cizince a také právě pojištění majetku a odpovědnosti. Pokud jej budete na stránkách PVZP hledat, jsou pod kategorií „Pojištění občanů“. A co konkrétně tato pojištění zahrnují? A především: vyplatí se? Níže nabídnu svůj osobní pohled.

Pojištění majetku od Pojišťovny VZP

Pojištění majetku lze rozdělit na dvě samostatné kategorie, které PVZP nabízí. Jedná se o pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Podívejme se nyní na pojištění domácnosti.

Pojištění domácnosti od Pojišťovny VZP

Pojištění domácnosti je produkt, který má chránit vybavení domácnosti a všechen osobní majetek. Od takového pojištění požaduji, aby zahrnovalo jak nábytek, okna nebo třeba dveře, ale také šperky, cennosti, umělecká díla a vůbec všechno ostatní, co se v mojí domácnosti nachází. A pokud možno by mělo toto pojištění chránit všechen majetek před maximálním počtem všech myslitelných i nemyslitelných událostí. Jak je na tom z tohoto pohledu Pojištění domácnosti od Pojišťovny VZP? Na tuto otázku rozhodně nelze odpovědět jednou větou, odpověď bude delší a bude začínat slovy „Záleží na tom…“

Pojištění domácnosti od Pojišťovny VZP je totiž produktem, který je pojišťovnou nabízen ve více variantách, konkrétně ve třech. První z nich nese název „Mini“, druhá se označuje jako „Standard“ a třetí jako „Maxi“.

Tyto tři varianty se liší především rozsahem potenciálních událostí, které pojištění pokrývá. Nejprve se pokusím shrnout to, co bych dostal, pokud bych si vybral variantu „Mini“.

Co tedy pojištění domácnosti s přívlastkem „Mini“ zahrnuje? V první řadě je to poškození majetku v důsledku požáru, výbuchu, úderu blesku nebo třeba kouře. To je jistě důležité, neboť požárů vypukne v Česku každoročně na pět tisíc. Dále jsem zde našel pokrytí škod vzniklých v důsledku kapaliny unikající z vodovodu, což se hodí taktéž. K těmto událostem si můžeme přidat ještě loupež nebo vloupání. Jsou to jistě důležité prvky, ale já chci od pojistky majetku trochu víc.

Varianta pojištění „Standard“ k výše uvedenému přidává ještě povodeň i vichřici s krupobitím, zemětřesení, sesuvy půdy, laviny, pády stromů nebo jiných předmětů, škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy, rozbití skel, důležitý vandalismus a jako třešničku na dortu potom i pád letadla nebo náraz jiného dopravního prostředku, a dokonce i aerodynamický třesk. Pojištění škod na elektrických rozvodech spojené se zkratem, přepětím nebo podpětím lze k této variantě přidat za příplatek. Již se jedná o zajímavé pojištění pokrývající většinu z toho, co od něj požaduji. Přesto ale něco málo ještě chybí.

Nejlepší varianta „Maxi“ představuje opravdu komplexní pojištění domácnosti. Kromě všech uvedených prvků totiž zahrnuje i škody způsobené atmosférickými srážkami (to je hodně důležité!), poruchami chladících zařízení a ztrátu vody. Právě kvůli atmosférickým srážkám jsem nakonec volil variantu Maxi.

Důležité je, že se pojištění vztahuje i na věci uložené ve vedlejších prostorách jako jsou garáže, sklepy apod.

Pojištění nemovitosti od Pojišťovny VZP

Pojištění vybavení domácnosti je skvělá věc, ale pokud nemá člověk pojištěnou i vlastní nemovitost, je to řešení přinejlepším polovičaté. V případě Pojištění nemovitosti od Pojišťovny VZP jsem měl na výběr ze dvou variant, „Standard“ a „Maxi“.

V případě pojištění nemovitosti začnu výčtem toho, co mají obě varianty společné a potom se budu věnovat tomu, co má varianta Maxi navíc oproti variantě „Standard“. Obě varianty zahrnují požáry, úder blesku, povodně, záplavy, vichřice, krupobití, sesuvy půdy i lavin, zemětřesení, poškození nemovitostí z důvodu přílišné tíhy sněhu či ledu, pády stromů, nárazy dopravních prostředků, vloupání a loupeže. To se tedy týká i varianty „Standard“.

Varianta „Maxi“ zahrnuje navíc i poškození zahrady nebo plotu zvěří, případně poškození fasády hmyzem a jinými zvířaty. V neposlední řadě pokrývá varianta „Maxi“ i atmosférické srážky a ztrátu vody.

V tomto případě jsem opět volil variantu „Maxi“, rozdílů sice na první pohled není mnoho, ale třeba poškození zahrady nebo fasády jsou pro mě natolik důležité, že je v pojištění zkrátka mít chci.

I v tomto případě se pojištění vztahuje také na vedlejší stavby typu kůlen nebo bazénů a v případě varianty „Maxi“ pokrývá i poškození strojů a elektronických zařízení.

Další parametry pojištění majetku od Pojišťovny VZP

K uzavření pojištění u Pojišťovny VZP mě motivoval i fakt, že jsem jakožto pojištěnec VZP dosáhl na 30% slevu. Kromě toho jsou zde slevy 30 % na pojištění budov, které jsou ve výstavbě, nebo novostaveb. Ty jsem sice nevyužil, jiným se ale jistě budou hodit. Za zmínku potom stojí ještě 25% sleva za bezeškodní průběh.

Pojištění majetku a odpovědnosti od VZP: recenzce

Pojištění odpovědnosti od Pojišťovny VZP

Druhým pilířem odpovědného pojištění je pojištění odpovědnosti. To potřebuji, protože chci, aby mě ochránilo v případě, že udělám chybu a někomu jinému způsobím škodu na majetku nebo zdraví. Protože mám děti i psa, potřebuji, aby se pojištění vztahovalo i na to, co provedou oni.

Pojištění odpovědnosti od Pojišťovny VZP pokrývá výdaje spojené s újmou na zdraví dalších lidí. Konkrétně to znamená bolestné nebo náhradu v případě ztíženého společenského uplatnění, odškodnění osob blízkých v případě úmrtí či vážného zranění cizí osoby a v neposlední řadě i finanční náhradu ušlého zisku, výdělku, nákladů na léčbu a rekonvalescenci apod. Není příjemné o tom přemýšlet, ale rozhodně chci být pro tyto případy chráněný.

Pojištění odpovědnosti od Pojišťovny VZP pokrývá i újmu, kterou způsobím zvířeti. I v tomto případě může o usmrcení i zranění zvířete a finanční škody, které v souvislosti s tím jeho majiteli vzniknou.

Nedílnou součástí pojištění je potom pokrytí škod, které bych způsobil na nemovitostech a veškerém jiném majetku cizí osoby, který bych poškodil – znehodnocením, poškozením, zničením, ztrátou…

Pojištění se přitom vztahuje na veškerou činnost, kterou budu vykonávat v běžném životě (i při rekreačním sportu nebo třeba při rekreačním používání kola, koloběžky či dronu apod.) Co je ještě lepší, pojištění může platit na území celé Evropy nebo dokonce celého světa a vztahuje se na všechny členy společné domácnosti. Pojištění platí i pro vlastnictví nemovitosti nebo její držbu (to zahrnuje i pronájem).

I v případě pojištění odpovědnosti jsem mohl využít příjemnou 30 % slevu coby pojištěnec VZP.

Jak si vybrat pojištění?

Samozřejmě, že jsem se při výběru nespoléhal jen na informace, které na svých stránkách poskytuje Pojišťovna VZP. Zvláště pokud chcete porovnávat cenovou výhodnost, je třeba obrátit se i na jiné zdroje. Ideální je v tomto případě srovnávač pojištění epojisteni.cz. Díky němu můžete na sjednání pojištění majetku i odpovědnosti ušetřit zajímavé částky. Rozhodně jej proto využijte.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}