.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění majetku a odpovědnosti Domex 

 18 října, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Domex+ je produktem od ČPP. V čem tví zásadní výhody tohoto pojištění, jakým způsobem si ho sjednat a co ČPP nabízí oproti své konkurenci?

K čemu slouží pojištění Domex+

Pojištění Domex+ je typem pojištění majetku. Produkt Domex+ je v principu pojištění domácnosti, respektive se jedná o pojištění stavby i domácnosti. Sjednat si ho můžete, jak uvádí přímo ČPP, jednak samostatně, ale i s pojištěním odpovědností.

Pojistka se vztahuje na ochranu pojištění a pomůže vám rychle a spolehlivě vyřešit různé typy škod, ať už jsou způsobené živelní událostí, odcizením, vandalismem, nebo jinou příčinou.

Jaké jsou hlavní výhody pojištění Domex+

Pojistka Domex+ má řadu předností. V jediném produktu vám nabídne pojištění vaší stavby i domácnosti.

Komplexnost ochrany

Především je to, jak uvádí přímo ČPP, komplexní ochrana. Ta pokryje skutečně kompletní vybavení vašeho domova.

Pojištění stavby chrání následujícím způsobem:

 • Pojistná ochrana poskytuje ochranu pro dům, byt, chalupu či chatu, jejich součásti a příslušenství včetně případného spoluvlastnického podílu. I ty ve výstavbě.
 • Pojistka ochrání stavební materiál a výrobky, které máte připravené k opravám, výstavbě či rekonstrukci, a také prostředky protipožární ochrany.
 • Pojišťovna nahradí škody na zabudovaných strojních a elektrických zařízeních, které ve své budově používáte.
 • Pojištění kryje i vaši zahradu a veškeré vedlejší stavby, jako jsou například garáže, bazény, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studny, septiky, plynové zásobníky, kůlny nebo fotovoltaické elektrárny.
 • ČPP zajistí se také případnou náhradu nákladů vzniklých ztrátou vody při havárii na vodovodním zařízení.

Pojištění domácnosti zajišťuje ochranu primárně pro:

 • Domácnost, tedy věci, kterými jste zařídili dům, byt nebo chalupu, pojistíme od kuchyňské linky až po šroubovák v dílně. Pojištění ochrání všechno, co dělá vaši domácnost domovem, jak deklaruje poskytovatel.
 • Váš majetek lze chránit před poškozením, zničením nebo odcizením.
 • ČPP uhradí i škody na osvětlení, nábytku (včetně kuchyňské linky se spotřebiči), podlahách, bytovém textilu, sanitární keramice i sklech.
 • Přímo za pojišťovnou jdou i škody na vašich osobních věcech, ať už je to elektronika, oblečení a boty, sportovní vybavení nebo předměty související s vašimi koníčky a sbírkami.
 • Vaše kola jsou pojištěna nejen u vás doma, ale také po celé České republice, případně i v Evropě.
 • Stranou nezůstává ani dílna a zahrada: K pojištění patří i domácí a drobná zvířata, vybavení dílny, zahradní techniku, nábytek i nářadí.
 • Ochrana se vztahuje i na peníze v hotovosti, cennosti i ceniny. A také vaše osobní doklady.
 • Pod pojistnou péči samozřejmě náleží i váš služební telefon nebo notebook, a to včetně nákladů na záchranu elektronických dat z pevného disku.
 • Pojišťovna nahradí dokonce zkažené potraviny v rozbité lednici nebo při přerušení dodávky elektřiny.

Jak uvádí ČPP, co se týče pojištění domácnosti v nezkolaudované stavbě, je nutné se řídit tím, zda stavba nepodléhá kolaudaci. Pokud tomu tak je, lze daný objekt užívat za podmínek stavebního zákona a v souladu s účelem stavby, vymezené v povolení stavby. V takovém případě si lze libovolně sjednat právě i pojištění domácnosti.

Pokud stavba kolaudaci podléhá, lze pojištění domácnosti umístěné v takové stavbě sjednat až po vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Variabilita pojištění

Výhodou je i výběr z několika variant pojistky. Poskytovatel navíc uvádí, že ať už si zvolíte variantu MINI, OPTI nebo MAXI, rozsah pojistných nebezpečí bude vždy stejný. Poměrně netypické řešení slibuje, že v žádné variantě není pojistka, zjednodušeně řečeno, „ořezaná“, co se týče poskytovaných služeb.

Důvodem pro rozdělení produktů do balíčků je v tomto případě je variabilní nastavení pojistných limitů, které je potřeba rozvrhnout tak, aby skutečně optimálně odpovídaly vašim individuálním potřebám.

Volitelně lze navíc i přidat pojištění povodně a záplavy. To je jednou z poměrně zásadních nevýhod tohoto pojištění. Proti riziku se musíte pojistit zvlášť, v základním balíčku k dispozici není, byť by to bylo vhodné.

K čemu slouží pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě lze využít za situací, pokud způsobíte vy nebo vaši blízcí újmu třetí osobě, a to za různých okolností. Typicky se jedná o vytopení sousedů, zničení zboží v obchodě nebo zavinění nehody při jízdě na kole.

Pojistka je, jak ČPP dále předkládá ve svých podmínkách, určena nejen pro samotného pojištěného, ale i pro členy společné domácnosti.

Jak fungují asistenční služby

K pojištění Domex+ od ČPP příslušejí taktéž asistenční služby. Právě spolehlivá asistence je v kritické situaci skutečně důležitá. Tato služba se vám bude hodit například v případě havárie nebo poruchy domácích spotřebičů

Jestliže by nastalo to, že budete potřebovat v rámci své pojistky pomoci, stačí jednoduše zavolat Global Assistance na čísle 1220. Asistenční služba je dostupná nepřetržitě, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

V základní ceně pojištění je zahrnuta Základní služba s názvem Domácí asistence. Ta je klasifikována automaticky jako součást pojištění, služba Domácí asistence PLUS je k dispozici za příplatek. Ve službě Plus je zdarma poskytován i servis porouchaných spotřebičů, likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd a také IT konzultace. Povoluje také vyšší počet asistovaných událostí v pojistném roce.

Pojištění majetku a odpovědnosti Domex

Jaké jsou bonusy pro pojištění

Pro pojistku Domex+ lze využít tyto bonusy a slevy:

 • V první řadě je k dispozici vstupní bonus ve výši 30 %. Každá pojistná událost v daném roce ho sníží o 5 %.
 • Za propojištěnost lze dále získat slevu až 10 %.
 • Při ročním placení pojistného získáte slevu 6 %.

Na co se pojištění Domex+ nevztahuje

V systému pojištění existují i nutné výluky, které byste si před uzavřením pojistky jednoznačně měli prostudovat.

U Domex+ se konkrétně jedná, jak ČPP uvádí ve svých pojistných podmínkách, škody vzniklé:

a) tím, že byl pojištěný majetek vystaven působení užitkového ohně

nebo tepla;

b) vadami projektu a nedodržením technologických postupů výstavby nebo vadně vykonanou prací při montážních pracích, opravě, servisu a údržbě nebo z důvodu špatných stavebních základů,

chybné stavební konstrukce, zchátralé, shnilé nebo jinak poškozené střešní a jiné stavební konstrukce;

c) vadami, které jsou předmětem zákonné nebo smluvní záruky;

d) nedostatečnou údržbou, stářím, únavou materiálu, usazováním

usazenin, korozí, přirozeným či provozním opotřebením;

e) vodou unikající z otevřených kohoutů či ventilů;

f) vodou vyteklou z vnějších střešních okapů, žlabů a svodů; to neplatí v případě, kdy k poškození či zničení vnějších střešních okapů, žlabů a svodů došlo v příčinné souvislosti s působením jiného pojistného nebezpečí (vichřice, tíha sněhu a námrazy, krupobití apod.);

g) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot do stavby nezavřenými okny, dveřmi nebo jinými otvory nebo v souvislosti s tím, že měla stavba odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinu (fólie apod.) nebo na ní byly prováděny stavební práce;

h) neodbornou manipulací a obsluhou;

i) poškozením nebo zničením součástí a dílů, jež se pravidelně vyměňují pro opotřebení nebo spotřebování (např. žárovky, pojistky apod.);

j) poškozením nebo zničením vnějších nosičů dat (paměťová média apod.) a poškození nebo zničení software a dat;

k) vzlínáním, pronikáním nebo zvýšením hladiny podzemní vody;

l) působením vlhkosti a plísní.

Pojištěny dále nejsou:

a) technologická zařízení sloužící k podnikatelské činnosti;

b) pozemní komunikace a dráhy;

c) stavby na vodních tocích;

d) stavby zchátralé a neudržované

Jak se řeší vyplácení škod z pojištění

V případě náhrady škody může být krytí vyplaceno v nových, časových i obvyklých cenách, a to podle typu poškozené věci.

Nová cena se vyplácí nejčastěji. Časové ceny se počítají u elektroniky starší 5 let a mobilních telefonů starších 3 let. Obvyklou cenou se hodnotí zničené cennosti. Výše spoluúčasti je sjednávána individuálně ve smlouvě.

Jak poznat, zda je pro mě pojištění pro ČPP vhodné?

Při výběru pojištění je na místě mít na paměti, zejména následující jeho parametry:

Pojistné limity

Pojištění domácnosti představuje tedy produkt, který je velmi užitečný. Tím nejdůležitějším parametrem u každé pojistky jsou jednoznačně pojistné limity.

Ty stanovují, do jak vysoké částky vám pojišťovna bude ochotná hradit škodu. Pokud by škoda převýšila tuto hranici, pojistka vám v nepříznivé situaci jednoduše nepomůže. Limitem pro pojistné plnění je pojistná částka, tedy aktuální hodnota vaší domácnosti.

Do ní nezapomeňte skutečně důsledně započítat všechny osobní věci a kompletní vybavení bytu. Jednoznačně sem patří spotřebiče, nábytek, oblečení, umělecká díla a další cennosti nebo i věci v nebytových prostorách.

Pozor, u pojištění domácnosti jsou limity nastaveny značně variabilně a jsou omezeny na samostatná rizika. Například u elektronických a optických přístrojů a nosičů je limit nastaven v jednotkách až desítkách procent z pojistné částky.

Rozsah pojištěných škod

Dále je nutné pojištění dimenzovat na aktuální rizika. Nejčastěji majitelé různých objektů většinou řeší rizika požár, havárie vody nebo vloupání.

Ovšem pozor, ne všechna nebezpečí, která vám bude pojišťovna k pojištění nabízet, reálně využijete. Například povodeň pro vás nemusí být vyloženě aktuální, pakliže si pojišťujete domácnost nacházející se ve třetím patře panelového domu.

Jak si porovnat pojistné produkty napříč trhem

Domex+ samozřejmě není jediným produktem, který se zaměřuje na pojištění domácnosti. Jak se vyznat v nabídkách různých pojišťoven?

V současné době vám porovnání dostupných nabídek významně usnadní tzv. internetové srovnávače. Jedná se o jednoduché kalkulačky, které navrhnou nejvhodnější alternativu pojištění po zadání požadovaných vstupních parametrů.

Zároveň i dokážou dostupné produkty seřadit podle ceny. Získáte tak představu o tom, které pojištění se z hlediska poměru ceny a výkonu vyplatí. Nízká cena by totiž určitě neměla být stěžejním kritériem, podle něhož pojistku uzavíráte.

V Česku nyní působí několik podobných projektů zaměřených typicky právě na srovnání pojištění. Ne všechny jsou ale objektivní a obsahují kompletní nabídky všech pojišťoven. V tomto směru vyniká zejména projekt ePojištění.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}