.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění domácnosti a odpovědnosti od NN pojišťovny [recenze] 

 8 listopadu, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění domácnosti a odpovědnosti od NN pojišťovny pomůže chránit váš majetek. Jaké jsou jeho parametry, které nejdůležitější výhody má a jaké je v porovnání s konkurenčními nabídkami?

Pojištění majetku od NN pojišťovny

Pojištění zahrnuje jak ochranu domácnosti, tak i stavby. Jedná se tedy o pojištění majetku, které zařazujeme mezi neživotní pojištění.

Zejména pojištění domácnosti patří společně s pojistkou na auto podle statistických dat NN k těm vůbec nejčastěji sjednávaným. Využívá ho konkrétně 43 % v průzkumu dotázaných respondentů. Vyplatí se toto pojištění právě od NN a v čem vám pomůže i pojištění stavby?

Pojištění domácnosti

Pojistka řeší široké spektrum nenadálých událostí, které se vám mohou doma přihodit a škody z nich vyplývající. Rozsah krytí se však odvíjí od zvolené varianty pojištění. Ty existují v současnosti konkrétně dvě:

 • základní verze pojistky
 • vyšší verze pojistky

Základní verze vám podle NN jednoduše vyplatí náhradu za zničené věci. U vyšší varianty pojistky si můžete nechat vyplatit částku, za kterou si pořídíte úplně nové věci, vysvětluje samotná pojišťovna na svém webu. A to bez ohledu na to, zda byly staré pět, nebo deset let.

Pojištění stavby

Pojištění stavby od NN nabízí opět krytí široké škály rizik. Jak NN dále uvádí, stavbu je možné pojistit takřka na vše, od živlů, přes zloděje a sprejery až po ušlý nájem.

Kromě samotné nemovitosti lze pojištění i rozšířit. Můžete si proto pojistit i všechny stavby a stromy na vašem pozemku. Připojistit si tak lze třeba i plot, skleník nebo třeba bazén, stejně jako uložený stavební materiál nebo ovocné a okrasné stromky. Dále se možnost připojištění vztahuje i na jízdní kola a až čtyři mazlíčky

Kromě odškodnění vám pojišťovna nabídne i celou řadu asistenčních služeb. Ty vám mohou pomoci v běžných nepříjemných situacích.

Lze si sjednat i pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti bývá častým doplňkem k pojištění majetku a lze si ho sjednat u řady pojišťoven. Pojišťovna NN v tomto směru není výjimkou a tzv. „pojistku na blbost“ poskytuje rovněž.

Jak vypadají produktové balíčky

Celkově nabízí oba typy pojištění tento poskytovat ve třech různých produktových balíčcích. Vybrat si můžete samozřejmě libovolný z nich. Z těchto přednastavených variant si navíc máte možnost nakombinovat i svou vlastní.

NN pojišťovna balíčky charakterizuje pod tyto názvy:

 • Mám jen to nejnutnější
 • Dám na doporučení
 • Mám tam všechno

Mám jen to nejnutnější

Produktový balíček příznačně pojmenovaný „Mám jen to nejnutnější“ obsahuje skutečně nejnižší rozsah pojistného krytí.

Domácnost

Primárně ho tak pojišťovna navrhuje pro pojištění domácnosti na větší škody. Jedná se tak zejména o následky přírodních nebezpečí, jako jsou vichřice, úder blesku nebo požár. Pojišťovna rovněž nabízí krytí škod ze záplav a povodní. Pojistka pokrývá i škody způsobené vytečením vody z vodovodu a poničení věcí uložených ve sklepě, v komoře, garáži nebo kočárkárně. V případě vodovodních škod vám budou uhrazeny i účty za uniklou vodu. Součástí pojištění jsou také užitečné asistenční služby pro různé případy, jako je zabouchnutí dveří, prasklé vodovodní potrubí, ucpaný odpad apod.

Stavba

Pojištění v tomto režimu slouží těm, kteří potřebují chránit svou nemovitost před živly, přičemž se v této verzi počítá hlavně s těmi, jež způsobují nejvyšší škody. Například se jedná o požár, krupobití, vichřici nebo úder blesku. V tomto balíčku budete mít pojištěny také stavby a materiál, které se nacházejí na pozemku. Pojištění rovněž pokrývá škody vzniklé havárií vodovodu a součástí jsou i asistenční služby.

Dám na doporučení

Balíček nazvaný „Dám na doporučení“ zahrnuje rozsáhlejší systém škod. Připraven je tak pro ty, kteří chtějí být předem připraveni na různé situace.

Domácnost

V první řadě tak vaši domácnost tato pojistka bude chránit před řáděním zlodějů. Dále je vztažena na poškození elektroniky a spotřebičů zkratem. To znamená, že ošetří třeba případný úder blesku. V této formě vám pojištění domácnosti pojistí proti rozbití i skla v podobě kupříkladu ve výplních dveří, oken, vestavěných skříní nebo akvárií.

Stavba

Ve svých úvahách při navrhování tohoto produktu vyšla pojišťovna jednoduše z toho, s čím se potýkají majitelé nemovitosti nejčastěji. Pojistka tedy opět poskytne krytí u těch nejběžnějších událostí, ať už se jedná o řádění zlodějů, škody způsobené úderem blesku na elektromotorech, rozbité výplně vchodových dveří, oken, nebo zakrytí lodžií.

Mám tam všechno

Tato verze je jednoduše úplně nekomplexnější a je tedy určena pro všechny majitele nemovitostí, kteří se o svůj domov opravdu obávají a chtějí ho důsledně chránit. Proto je i symbolicky pojmenovaná „Mám tam všechno“.

Domácnost

V této rozšířené variantě pojištění domácnosti jsou dokonce i zahrnuty ukradené věci z kufru, střešního boxu nebo palubní přihrádky vašeho auta. Rovněž se pojistka vztahuje na zatopení interiéru domu v případě silných dešťů. Pojišťovna vám zaplatí dokonce i hodnotu potravin, které se zkazí kvůli výpadku proudu nebo poruchy chladicího zařízení.

Stavba

Pojišťovna v tomto případě ošetřuje prakticky veškerá rizika, jež mohou nastat. To znamená, že se pojištění stavby vztahuje na škody způsobené zaplavením interiéru i na poškození fasády hmyzem či sprejery. Řeší i nepříjemné situace s nájemníky. Jestliže se váš byt stane kvůli škodě neobyvatelným, proplatí vám ušlý nájem.

Pojištění domácnosti a odpovědnosti od NN pojišťovny: recenze

Jaké jsou výluky z pojištění

Podrobnosti je potřeba hledat v pojistných podmínkách, ty definují výluky takto:

Pojistné krytí se obecně nevztahuje na:

 • nepřímé újmy všeho druhu nebo vedlejší výdaje
 • následek vady, kterou měl předmět pojištění už v době sjednání pojištění
 • škody, které jste způsobili úmyslně nebo pod vlivem alkoholu
 • pokud voda vniká pravidelně do objektu z důvodu chybějící nebo nedostatečné izolace
 • škody z povodní a záplav, které nastaly do 10 dní od uzavření smlouvy

Pojištění staveb se nevztahuje například na:

 • budovy, které jsou ve špatném technickém stavu nebo zanedbané

Pojištění domácnosti se nevztahuje například na:

 • škody na zvířatech chovaných k výdělečným účelům nebo na včelstvu
 • motorová a přípojná vozidla, motocykly a zahradní traktory s výkonem nad 20kW
 • letadla a jiná zařízení pro létání, stejně tak na lodě

Jak je to s partnerstvím NN a Direct

Pozor, pro porovnání produktů je důležité vědět, že NN pojišťovna navázala strategické partnerství s pojišťovnou Direct. Prostřednictvím svých poradců tak nabízí produkty právě z oblasti neživotního pojištění.

K tomuto spojení obou významných subjektů českého pojišťovnického trhu došlo již v roce 2016 a úspěšně probíhá dodnes. Pro NN to znamenalo především rozšíření portfolia, z něhož nyní mohou těžit i klienti, kterým se tak otevřela komplexní nabídka služeb.

Jak sjednat pojištění

Samotná Direct pojišťovna slibuje, že vše lze vyřešit z pohodlí domova – po telefonu nebo online. Ostatně svou činnost tento poskytovatel od prvopočátku založenu na tom, že místo návštěv kamenných poboček řeší s klienty jejich situace na dálku.

Doporučuje tak jako ideální způsob sjednání pojištění majetku právě jeho odbavení přes internet. Potřebovat budete v rámci několika základních kroků především ty nejdůležitější informace o nemovitosti, jako je typ, její výměra, zpřesnění celkového stavu a podobně.

Co se týče specifikace pojistky, zodpovědně byste podle Directu měli přistoupit hlavně k určování hodnoty nemovitosti, aby nedošlo k tzv. podpojištění. Dále je samozřejmě potřeba si zvolit konkrétní variantu s požadovanými riziky a potřebná připojištění.

Pozor, klientská zóna pro pojištěné klienty je rovněž přesměrována na web partnerské pojišťovny do sekce Direct Online.

Pro více informací můžete využít následující formy kontaktu:

 • telefon: 244 090 800
 • e-mail: dotazy@nn.cz
 • na webu: kontaktní formulář
 • osobně: schůzka s poradcem

Jak nahlásit škodu

V případě, že se vám stane pojistná událost, samotná NN pojišťovna vás směřuje k tomu, že škodu budete nahlašovat už přímo u Direct.

Ta ovšem deklaruje, že celý proces je jednoduchý a trvá nejvýše 5 až 10 minut. Vyřešíte ho online a vyplňovat budete příslušný formulář. V něm vypíšete základní údaje, doplníte informace o pojištěném a podrobnosti o škodě.

Připravte si tak především číslo smlouvy, ze které škodu hlásíte. Dále je určitě vhodná fotodokumentace vzniklé škody, pakliže ji máte k dispozici.

Jak vybrat nejlepší pojištění majetku

Pojištění majetku v současné době nabízí celá řada tuzemských pojišťoven. Při výběru konkrétního pojistného produktu byste si především měli udělat jasno v jeho parametrech.

V praxi to znamená v první řadě zvážit možná rizika. V rodinném domě se například nemusíte příliš obávat toho, že vytopíte své sousedy. Zbytečné je platit i za připojištěný vůz, pokud jej máte bezpečně zaparkovaný v garáži, vandal se k němu nejspíš nedostane.

O pojistné částce již řeč byla, je tedy potřeba na tomto místě hlavně připomenout, že je nutné ji pravidelně i aktualizovat, aby hodnotě nemovitosti odpovídala vždy, nikoli jen v momentu sjednání pojistky.

Než podepíšete smlouvu, rovněž si přečtěte pojistné podmínky a rozhodně nevynechejte taktéž už vzpomenuté odstavce s výlukami.

Jak si porovnat pojištění podle ceny

Důležitým faktorem je pro mnoho spotřebitelů také cena. Byť by neměla být primárním rozhodujícím kritériem, můžete se potkat s rozdílně navrženými produktovými balíčky. Některá pojišťovna může vámi požadované riziko zahrnovat do standardního produktu, jiná ho ale bude už považovat za nadstandard.

Proto pečlivě srovnávejte. To naštěstí nemusíte realizovat sami. Dnes k tomu již existují užitečné nástroje, které porovnají pojištění za vás.

Nazývají se srovnávače a kromě pojištění se běžně používají i pro další služby. Srovnávače se většinou liší mírou objektivity i počtem partnerů, se kterými spolupracují a zahrnují je tedy do porovnání. V Česku k těm nejlepším patří zejména portál ePojištění.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}