.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak pojistit družstevní byt 

 30 července, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojistit si byt je velmi důležité, pokud si chceme zajistit ochranu svého majetku. Jak na to a jaká specifika má pojištění bytu v družstevním vlastnictví?

Které druhy pojištění existují

Při výběru pojištění bychom v základu měli vědět, že existují dva typy pojištění. Každé z nich kryje odlišná rizika.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti patří do pojištění majetku. Historicky se řadí k vůbec nejstarším typům pojištění. Na významu však nijak neztratilo ani v současné době.

Toto pojištění se vztahuje výhradně na stavbu samotnou. To znamená, že se nejběžněji týká rodinného domu, nicméně analogicky lze stejnou cestou pojistit taktéž bytový nebo činžovní dům. Specifičtěji pak lze pojistit i jiné typy nemovitostí jako půdní vestavba, rekreační objekty nebo garáže.

Jednodušeji bychom si mohli představit toto pojištění jakožto pojištění všech součástí, které jsou pevně spojeny se zemí. Tedy zejména zdí, podlah, stropů a zárubní.

Na jaká rizika lze nemovitost pojistit:

 • požár, výbuch, úder blesku nebo zřícení letounu
 • poškození vodou z vodovodního zařízení
 • vichřice nebo krupobití
 • poškození stoupáním vody z odpadního potrubí
 • krádež vloupáním
 • loupež
 • povodeň nebo záplava
 • náhlý sesuv hornin a zemi nebo zřícení laviny
 • poškození tíhou sněhu
 • škoda po pádu stromů, stožárů a jiných předmětů
 • náraz vozidla nebo jeho nákladu
 • zemětřesení
 • škody vzniklé mrazem na topném systému a vodovodním zařízení
 • škody vzniklé rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly
 • škody způsobené kouřem
 • vandalismus
 • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti představuje další typ pojištění majetku. Vztahuje se na tzv. movité věci. Tedy na vybavení domácnosti, což obnáší předměty, které většina z nás má běžně doma od nábytku po elektroniku.

V omezené míře lze do pojistky zahrnout i cenné věci. Peníze, kreditní karty nebo třeba šperky budete mít pojištěné běžně. Může však, pozor, být omezen limit pojistného plnění. Zvláštní kategorii tvoří třeba cenná umělecká díla nebo kupříkladu hodnotná sbírka známek.

Laicky rozlišit lze předmět pojištění domácnosti jednoduše tak, že se pojistka vztahuje na vše, co není pevně spojeno se zemí. Pokud bychom nemovitost pomyslně obrátili vzhůru nohama, tak vše, co spadne, patří právě do pojištění domácnosti.

Rizika, která lze řešit pojištěním domácnosti:

 • riziko krádeže a loupeže věcí v pojištěné domácnosti (eventuálně v dalších nebytových prostorách) vloupáním
 • riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla a podobně

Jak si dobře pojistit nemovitost v osobním vlastnictví

V zásadě je vhodné sjednat si oba typy pojištění, neboť se vzájemně vhodným způsobem doplňují. Je nicméně vždy na místě si pozorně přečíst pojistné podmínky, protože jednotlivé pojišťovny mohou mít předmět pojištění definován různě.

Typicky poněkud spornou záležitostí bývají například kuchyňská linka nebo vestavěné domácí spotřebiče.

Dále je potřeba si uvědomit, že pojišťovny obvykle nabízejí pojistky formou tzv. balíčků, tedy jako soubor rizik. Je proto vhodné si do pojištění vybrat jen to, co je pro vás skutečně relevantní. Naddimenzovaná pojistka by byla sice funkční, ale současně zbytečně drahá.

Jak využít internetové kalkulačky

Cena při pojištění majetku hraje roli samozřejmě zásadní. Co nejnižší částka, kterou za pojištění zaplatíte, by však pro nás neměla být prioritou. Zjednodušeně řečeno, vždy bychom měli usilovat o to, aby nám pojistka poskytla optimální poměr ceny a výkonu.

Protože produktů je na tuzemském trhu v současnosti k dispozici více, může takový výběr být zejména pro dosud neorientovaného spotřebitele matoucí. Naštěstí existuje poměrně rychlý a efektivní způsob, jak si udělat v nabídce jasno.

Postačí využít internetové srovnávače. To jsou jednoduché kalkulačky, které se nejčastěji používají právě pro srovnání pojištění. Stačí do nich zadat několik základních vstupních informací a samy vám vygenerují přehledně jednotlivé nabídky seřazené podle ceny.

Podobných kalkulátorů existuje mnoho. K uživatelsky nejpřívětivějším a v Česku v současné době nejvyhledávanějším patří jednoznačně portál ePojištění.cz.

Jak pojistit družstevní byt

Jak mám postupovat jako majitel bytu

Dosud byla pro zjednodušení řeč o pojištění nemovitosti a domácnosti v obecné rovině, tedy kalkulující s jednoduchou myšlenkou jediného vlastníka.

Složitější situace nastává v případě bytového domu. V takovém případě jsou jednotlivé bytové jednotky vlastněny různými majiteli. U domů, které mají více než 5 jednotek, z nichž dále nejméně 3 se nacházejí ve vlastnictví 3 různých vlastníků, se vyžaduje povinnost založit společenství vlastníků jednotek.

V takovém případě by mělo nemovitost pojistit právě společenství vlastníku jednotek. Dům se pak pojišťuje na tzv. novou (reprodukční) cenu. Což znamená částku, za kterou by celá nemovitost dala znovu postavit.

Přímo majitel bytové jednotky si nemovitost ale samozřejmě může pojistit také. Dokonce to lze přímo doporučit. Pojišťovna vás totiž pojistí na cenu obvyklou neboli tržní. To pro vás prakticky znamená, že pokud by došlo k poškození bytového domu jakožto celku a zároveň by se vlastníci jednotek nedomluvili na opětovném pořízení poničené budovy, vy byste si za částku vyplacenou v rámci plnění mohli pořídit v daném místě jednotku jinou. A to stejně hodnotnou.

Pokud společenství vlastníků jednotek zřízeno není, celý dům může pojistit i jedna fyzická osoba na své vlastní rodné číslo.

Jak je to s bytovou jednotkou určenou k pronájmu

V případě, že plánujete svůj byt pronajímat, mějte sjednané pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti nechte sjednat své nájemníky.

Vy sami si určitě k pronájmu sjednejte i své pojištění odpovědnosti. Ochrání vás to v případě, že by některé součásti nemovitosti vašemu nájemníkovi způsobily škodu nebo újmu na jeho zdraví. Může dojít například k tomu, že se rozšíří z kotelny požár.

Jak budete osobně zodpovědní, to je samozřejmě na vás. Jakým způsobem ošetřit, aby se skutečně zodpovědně zachoval i nájemník a potřebná pojištění měl? Požadavek na pojištění můžete vetknout jako ustanovení přímo do nájemní smlouvy. Navíc se doporučuje nájemníka touto cestou kromě pojištění majetku zavázat i k pojištění odpovědnosti.

Pokud pronajímáte byt zařízený, vyplatí se vám sjednat si pojištění domácnosti taktéž. Zdánlivě zbytečně zdvojená pojistka má své opodstatnění. Důraz se v pojištění domácnosti vyplatí klást zejména na pojištěné elektrospotřebiče.

Pokud by totiž došlo k tomu, že nájemník vybavení poškodí, nemusí mu pojišťovna poskytnout plnění, pokud se nejedná o předměty v jeho vlastnictví.

Co je to družstevní vlastnictví

Podstatou družstevního bydlení je vlastnictví družstevního podílu. Formálním vlastníkem bytové jednotky je právnická osoba v podobě bytového družstva. Samotný družstevník ve svém bytě sice běžně bydlí, ale je zde v nájmu.

Hlavním důvodem, proč si pořídit byt v družstevním vlastnictví, je hlavně finanční úspora. Takové bydlení může být až o 30 % levnější než standardně pořízená nemovitost.

Naopak k jednoznačným nevýhodám družstevního bydlení patří to, že na takovýto byt nemůžete čerpat hypoteční úvěr. Prakticky je totiž důležité vědět, že jste vlastníkem podílu, ne konkrétní nemovitosti. Nemůžete s ní tedy v rámci hypotéky ručit.

Možnou alternativou je tak jednak k ručení využít jinou nemovitost, například v rámci rodiny. Navíc ne všechny byty v družstevním vlastnictví do budoucna zůstávají. V případě, že máte výhled na to, že byt do osobního vlastnictví časem přejde, můžete si vzít tzv. předhypoteční úvěr. Jeho nevýhodou je hlavně to, že je oproti standardní hypotéce dražší.

Jak pojistit byt v družstevním vlastnictví

V principu by pojištění nemovitosti mělo sjednat právě družstvo, které je oficiálně jejím majitelem. Vy si od něj určitě vyžádejte smlouvu od pojištění a důkladně si její podmínky prostudujte ohledně toho, jaká přesně ustanovení se vztahují přímo na vaši bytovou jednotku. Povětšinou taktéž má družstvo k pojištění nemovitosti sjednané i pojištění odpovědnosti, což jednoznačně není na škodu.

Individuálně si pak budou jednotliví členové sjednávat pouze pojištění domácnosti. To už se v principu nijak neliší od pojišťování bytů v soukromém vlastnictví.

Vhodné je si uvědomit, že ne každé pojištění domácnosti kryje pojištění stavebních součástí. Toto rozšíření lze konkrétně pro obyvatele družstevních bytů rovněž doporučit. Pojišťovny u stavebních součástí mívají stanoveny limity, neboť je poměrně obtížné definovat, co stále patří do pojištění stavebních součástí a které součásti by již měly být zahrnuty do pojištění nemovitosti.

Znamená to, že si pojištění nemovitosti přímo u bytu v družstevním vlastnictví sjednat nemůžete? Pokud si budete chtít nemovitost pojistit, je to možné. Problém však tkví hlavně v tom, že vlastníkem je v takovém případě, jak už bylo vzpomenuto, družstvo. Pojistné plnění bude vypláceno právě jemu. Pojistka tak pro vás v praktickém důsledku ztrácí na významu.

A pozor, v případě, že si svou bytovou jednotku zrekonstruujete, družstvo byste o tom měli informovat. Zvýší se tím i hodnota vašeho bytu. To se následně odrazí na hodnotě nemovitosti jako celku. Což by se dále mělo propsat i do pojištění.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}