Pojištění majetku je neživotním pojištěním, které zahrnuje několik rozdílných produktů a je nabízeno celou řadou pojišťoven. Pojďme se podívat na nejčastěji využívané typy pojistek, se kterými se většina z nás běžně setká a na to, jak je vypovědět.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se týká vybavení vaší domácnosti. Tedy všeho, co doma máte. Někdy se používá jednoduchá pomůcka: Představte si, že můžete dům či byt obrátit podlahou nahoru. Všechno, co v té chvíli vypadne, je pojistitelné touto pojistkou.

Pojistěte svůj majetek výhodněji

Nyní sleva až 40 % z pojištění domů a bytů.

Různé pojišťovny mají ale různé podmínky. Proto do pojistky mohou připadat také věci, které si necháte v zaparkovaném autě, ve skříňce ve fitku nebo to, co sice u vás doma máte, ale pouze půjčené a není to opravdu vaše. Proto je nutné vždy řádně nastudovat pojistné podmínky, abyste věděli, na co se pojištění ještě vztahuje.

výpověď pojištění majetku

V základu se většinou krytí rizik týká těch škod, které jsou způsobeny působením vody, živlů, zásahem zlodějů nebo vandalů. V rozšířených variantách pak pojišťovny většinou dokáží nabídnout například také krytí rizik způsobených přepětím.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Většina z nás tento typ pojištění spíše bude znát pod zlidovělým termínem „pojistka na blbost“. Velmi zjednodušeně se hodí tehdy, když vy způsobíte někomu jinému škodu. Ať už na majetku nebo na zdraví. V případě, že máte sjednanou tuto pojistku, pojišťovna za vás tuto škodu uhradí.

A to nejen za vás, pojistné krytí se vztahuje i na škody, které způsobí váš domácí mazlíček. Z pojistky se tak dají řešit situace typu omylem vám vytekla pračka a vytopili jste sousedy nebo váš pes někoho pokouše.

V případě rozšířené platnosti pojistky za vás pojišťovna vyřeší například i to, když se vypravíte na zimní dovolenou do zahraničí a nechtěně zraníte někoho na sjezdovce. Zejména v případě újmy na zdraví se přitom výše bolestného, které na vás bude poškozený vymáhat, může vyšplhat až do milionových částek. Pojištění odpovědnosti vás tak chrání před významnými riziky.

Pojištění nemovitosti

S tímto typem pojištění si pojistíte svou nemovitost neboli byt, dům nebo třeba chatu. A samozřejmě všechno, co k ní neoddělitelně náleží, to znamená třeba radiátory nebo obklady v koupelně. Jednoduše všechno to, co doma máte a je to tam „napevno“. V tom se liší pojištění nemovitosti od pojištění domácnosti.

Pojistka většinou zahrnuje škody způsobené vandalismem, zloději, živly anebo vodou, která vytéká z vodovodního zařízení. V rozšířené verzi pojistky pak bývá pamatováno například na zkrat nebo přepětí v síti.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění si můžete sami sjednat vedle povinného ručení. Pojistka pokrývá škody vzniknuvší na vašem vlastním voze. Mohou být způsobeny působením živlů, vandalismem, havárií nebo třeba při odcizení. Doplňkově si lze sjednat i další pojištění. Asi nejčastěji to bývá pojištění skel, žádané jsou mezi motoristy také asistenční služby.

Rozsah krytí si můžete nastavit a samozřejmě byste jej nejpřesněji měli nalézt specifikovaný ve smluvních podmínkách. Navíc i havarijní pojištění přirozeně má systém výluk, na které se pojistka nevztahuje. I s nimi byste měli být seznámeni. Typickým příkladem je škoda způsobená pod vlivem alkoholu.

Jak se pojistky vypovídají

Postup se samozřejmě liší v závislosti na typu pojištění i na konkrétní instituci. Pokud si tedy nejste jisti, jak postupovat, dodržujte instrukce své pojišťovny. Základní informace naleznete na webových stránkách, případně kontaktujte zástupce pojišťovny e-mailem, telefonicky nebo se zastavte na pobočce. Ti vám vždy samozřejmě přesně vysvětlí, jak se má postupovat a co všechno budete muset doložit.

Obecný postup rušení pojištění

Potřeba je, abyste si pohlídali tzv. výroční den pojistné smlouvy. Je to, velmi jednoduše řečeno, ten den, kdy jste smlouvu uzavírali. Nejméně 6 týdnů před tímto dnem je potřeba doručit na adresu vaší pojišťovny výpověď. Měla by být písemná. Předáte ji buď osobně nebo zašlete poštou, a to doporučeně. Kopii byste si měli ponechat. Pojišťovna výpověď zpracuje, smlouva ale neskončí ihned, zanikne až právě k datu uplynutí pojistného období.

Pokud potřebujete smlouvu ukončit dřív, můžete zkusit ukončení tzv. dohodou. To znamená, že se s pojišťovnou domluvíte na datu, ke kterému vaše smlouva zanikne. To je ale možné jen v určitých případech. Pojišťovna vám nepřistoupí na dohodu třeba tehdy, když chcete odejít za lepší nabídkou. Když vás ale pojišťovna uvede nějakým způsobem v omyl, máte šanci na to, abyste se domohli dřívějšího ukončení smlouvy.

Prakticky tak lze jen velmi těžko docílit toho, že smlouvu zrušíte ze dne na den. Pokud tedy na ukončení pojistky opravdu spěcháte, pokuste se s pojišťovnou na co nejbližším datu dohodnout.

V praxi se vám může stát i to, že si smlouvu uzavřete a krátce poté si to jednoduše rozmyslíte. Třeba proto, že si teprve v tom okamžiku pořádně přečtete smluvní podmínky nebo najdete výhodnější nabídku. Pak můžete smlouvu do 2 měsíců vypovědět. Smlouva vyprší za 8 dní poté, co tuto skutečnost pojišťovně sdělíte.

Může dojít také ke změně vlastníka, například pojištěné domácnosti nebo vozidla. V takovém případě písemně tuto skutečnost oznámíte své pojišťovně, a to pokud možno bez zbytečného otálení. Pojištění ke dni, kdy dojde ke změně vlastníka, oficiálně skončí.

Pokud se vám přihodí pojistná událost, do 3 měsíců je možno smlouvu také vypovědět. Jakmile doručíte výpověď své pojišťovně, do 1 měsíce vaše smlouva zaniká. Přeplatek na pojistném vám poskytovatel vrátí.

Poslední případ, který je svázán s výpovědí, je situace, kdy vám pojišťovna navýší pojistné. Pak máte 1 měsíc na to, abyste pojišťovně oznámili, že podobný postup z její strany nehodláte akceptovat a podáváte výpověď. Smlouva ale za těchto okolností oficiálně končí až v momentě, kdy končí pojistné období.

Jak má výpověď vypadat

Obecně se dá říct, že stručně a jasně pojišťovně sdělíte příslušnou skutečnost, tedy že vypovídáte smlouvu. Proto musíte uvést, jakou. Nezapomeňte tedy na číslo smlouvy. Dále vepište svoje jméno a adresu, uveďte adresu pojišťovny, datum a místo vyhotovení tohoto dopisu a nezapomeňte se podepsat. Vlastnoruční podpis je zvláště důležitý, tak na to pozor.

Co když nezaplatím

Když přestanete platit, pojišťovna přirozeně přestane mít zájem vás pojistit. Pojistku tedy zruší. Přesto je ale samozřejmě vždy rozumné zrušit jakékoli pojištění výše uvedenou „oficiální“ cestou. Stanete-li se neplatičem, pojišťovna vás ještě nějakou dobu pojišťovat bude a současně vám začne zasílat upomínky, abyste zaplatili. Zrušení pojistky tedy představuje jakési finále.

Pojišťovna po vás ale nezaplacenou částku může vymáhat a může si k ní připočítat stejně tak i úroky z prodlení. Navíc se můžete takovým rozhodnutím poškodit do budoucna. Pokud se u sjednávání nové pojistky přiznáte k tomu, proč vám byla ukončena ta minulá, nový poskytovatel k tomu přihlédne a pojistit vás nemusí chtít. Pokud se nepřiznáte, víceméně hrajete o to, zda se na to později přijde. Pokud ano, znamená to pro vás, že nikdo vám žádné pojistné krytí nevyplatí, až ho budete potřebovat.

Jak si vybrat vhodné pojištění

Abyste nemuseli mít starosti s pozdějším vypovídáním pojistek a změnou poskytovatele, vyberte si rovnou tu pravou alternativu. Orientaci v široké nabídce současných pojišťoven vám usnadní kalkulátor cen pojištění. Využijte ePojisteni.cz, který je velmi přehledný a srovnává desítky nabídek.

Jak na výpověď pojištění majetku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *