.st0{fill:#FFFFFF;}

Recenze: Havarijní pojištění od Uniqa 

 6 září, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Jste-li uživatelem či provozovatelem automobilu (pro soukromé či profesní účely), jistě přemýšlíte, jak svůj majetek co nejlépe ochránit a v případě nečekaných situací dosáhnout maximální kompenzace při minimálních nákladech. Nehodovost na silnicích je poměrně vysoká a k poškození automobilu může dojít nejen vlastním zaviněním řidiče nebo jiného účastníka silničního provozu. Pro tyto účely jsou na trhu k dispozici dva typy pojištění, které zajistí, že vaše konečná finanční újma na škodě bude minimální.

Co je havarijní pojištění a k čemu slouží

Havarijní pojištění je volitelný pojistný produkt, který navazuje na zákonem požadované povinné ručení. Povinné ručení se sjednává při koupi vozidla a slouží k pokrytí škod způsobených jeho užíváním na cizím majetku. Pokud ovšem dojde k poškození vašeho vozidla, které nebude zaviněno jiným řidičem, není v případě povinného ručení kompenzováno. Chcete-li mít jistotu, že i v takovém případě dostanete náhradu škody, je dobré si sjednat havarijní pojištění, které chrání váš majetek také při poškození působením živlů či neznámého pachatele.

Recenze: Havarijní pojištění od Uniqa

Havarijní pojištění od pojišťovny Uniqa

Stejně jako jiné pojišťovny nabízející program ochrany automobilu jako majetku i nabídka pojišťovny Uniqa je variabilní a poměrně dobře customizovatelná. V základu havarijního pojištění společného pro jednotlivé balíčky jsou události, které pokrývají prakticky všechny způsoby, jakými může k poškození automobilu dojít. Jedná se o:

 • škody vzniklé při dopravní nehodě zaviněné řidičem vozidla
 • škody vzniklé při živelné pohromě
 • škody způsobené pádem či nárazem předmětu
 • škody vzniklé při srážce či střetu s divokou zvěří
 • škody způsobené vandalismem

Při likvidaci pojistné události způsobené některým z uvedených faktorů se standardně postupuje vyčíslením škody, která se zakládá buď na sumě, kterou si vyžádají opravy automobilu, nebo na základě smluvní sumy (sumy sjednané v rámci pojistné smlouvy). Jednotlivé typy jmenovaných pojistných událostí se vztahují na poměrně široký rozsah škod, například u událostí hodnocených jako živelná pohroma jsou kryty i škody způsobené krupobitím nebo záplavami, u škod způsobených zvěří budete finančně kompenzovaní i v případě, že dojde k poškození kabeláže hlodavci.

Zřízení havarijního pojištění KASKO

Havarijní pojištění KASKO od společnosti Uniqa můžete zřídit buď osobně na nejbližší pobočce, telefonicky nebo online. Konkrétní nabídka havarijního pojištění je pak závislá jednak na parametrech automobilu, jednak na zkušenostech a charakteru řidiče, který si jej zřizuje. Pro parametry vozidla je rozhodující:

 • typ vozidla (automobil, motocykl, dodávka apod.)
 • model vozidla (případně značka prodejce)
 • rok výroby a délka užívání
 • způsob užití, tedy zda se jedná o vozidlo pro soukromé či profesní účely, případně jaké bude jeho využití řidičem a dalšími osobami (například u automobilů určených pro potřeby autoškoly bude riziko havárie mnohem vyšší a pojistné zpravidla dražší)
 • zatížení užíváním (zde je rozhodující zejména předpokládané množství najetých kilometrů za časovou jednotku)
 • nadstandardní zabezpečení

Vedle charakteristik automobilu se pak uvádí také připravenost řidiče na užívání automobilu. V tomto případě se rozlišuje především, zda je havarijní pojištění sjednáno pro fyzickou nebo právnickou osobu, věk řidiče/vlastníka.

Bonusy při zřizování a v průběhu trvání pojištění

Zřízení pojištění KASKO od společnosti Uniqa realizované online usnadňuje administraci a nároky na lidské zdroje, proto je také zvýhodněno slevou. Kromě této slevy je možné získat také slevu v případě pořízení náročnějších zabezpečovacích prvků na automobilu a bonus 5 % za každý bezškodný rok, tzn. že za každý rok, kdy nezpůsobíte dopravní nehodu jakéhokoliv typu, vám bude v následujícím období sníženo pojistné o tuto hodnotu. Velkou výhodou havarijního pojištění Uniqa je možnost využívat rozsáhlé asistenční služby, které jsou v ceně pojištění. Asistenční balíček SafeLine obsahuje několik velmi zajímavých produktů zaměřených především na zajištění bezpečnosti vozidla i jeho uživatelů. Primárně se jedná o:

 • asistenční služby po České republice i v zahraničí (které zajišťují partnerské firmy)
 • zajištění oprav zkušenými profesionály v partnerských firmách
 • opatření automobilu bezpečnostními prvky včetně nárazových čidel, které automaticky odesílají zprávu operátorovi, a prvky pro vzdálenou lokalizaci v případě odcizení
 • signalizace asistenční službě nebo non-stop asistence prostřednictvím mobilní aplikace, dojde-li k závadě či defektu
 • sběr digitálních dat o parametrech jízdy pro monitoring služebních vozidel a analýzu
 • slevy na havarijním pojištění v případě sníženého užívání vozidla

Doplňující pojištění

K základnímu havarijnímu pojištění je možné sjednat také přídavné balíčky připojištění, které zajistí pohodlnější užívání. Připojištění sice zvyšují hodnotu pravidelných plateb pojistného, nebudete však muset řešit řadu nepříjemných událostí, o které se postará pojišťovna. Jedná se především o:

 • pojištění skel (ze zákona je řidič povinný vyměnit sklo, pokud dojde k narušení jeho struktury například při nárazu odletujícího kamínku)
 • pojištění pneumatik a ráfků (v případě defektu či poškození bude zajištěna bezplatná výměna)
 • pojištění příspěvku na náhradní vozidlo v případě, že je pojištěný vůz aktuálně nepojízdný
 • úrazové pojištění posádky
 • pojištění ztráty nebo poškození zavazadel

Havarijní připojištění GAP

Speciální nabídku pak tvoří volitelné připojištění Garantované ochrany majetku (Guaranteed asset protection), neboli GAP. Tento typ připojištění je výhodný především, pokud dojde k totální škodě pojištěného automobilu, která ovšem nevznikne zaviněním jiného účastníka nehody. Pokud je totální škoda s cizím zaviněním, náklady na její kompenzaci jsou propláceny z povinného ručení řidiče (vozidla), který škodu zavinil.

Totální škoda představuje takové poškození automobilu, kdy je automobil zcela nepojízdný, nebo by cena provedených oprav přesáhla hodnotu obvyklé ceny automobilu (tedy cenu, za kterou by byl při daném stáří, výbavě a používání prodán na běžném trhu). Připojištění GAP se sjednává na počáteční částku (cenu automobilu) a slouží k doplnění sumy pojistného plnění v případě totální škody na tuto částku. Připojištění je vhodné především pro méně zkušené řidiče a automobily koupené na leasing.

Podmínky pojistného plnění

V případě, že dojde k pojistné události, je primárně zkoumáno, zda byly splněné všechny požadované podmínky pro vyplacení pojistného plnění. Tyto podmínky zahrnují především včasné hrazení celkové sumy pojistného a uvádění pravdivých informací jak při sjednávání, tak při hlášení pojistné události. Důležitou podmínkou je také trvání pojistné smlouvy, která se zpravidla vztahuje pouze na toto období. Škody způsobené před začátkem pojištění nebo po jeho uplynutí nejsou uplatnitelné.

Proč zvolit právě havarijní pojištění od společnosti Uniqa

Havarijní pojištění od společnosti Uniqa představuje standardní nabídku, která relativně dobře reflektuje potřeby a požadavky zákazníků. Jeho nespornou výhodou je sjednání spoluúčasti s velmi nízkým minimálním limitem, rozsáhlé asistenční služby v programu SafeLife a celé spektrum bonusů a slev.

Výhoda v podobě nízké limitní částky spoluúčasti spočívá především v možnosti ušetřit, stane-li se vám pouze drobná nehoda. Standardně je spoluúčast sjednávána jako poměrová částka z ceny opravy, která ovšem musí dosáhnout limitní hodnoty.

Pokud máte sjednanou spoluúčast 5 % nebo 5000 Kč a částka opravy dosáhne 10 000 Kč, spočítaná spoluúčast sice činí 500 Kč, zaplatíte ovšem minimální stanovenou částku 5000 Kč, protože rozhodující je vyšší hodnota. Při spoluúčasti nižší hodnoty tak celková částka, kterou za pojistnou událost zaplatíte, bude u drobných oprav nižší.

Výběr vhodného havarijního pojištění

Nabídka havarijního pojištění od různých poskytovatelů se vzájemně liší především cenou zohledňující zvolené podmínky (výše spoluúčasti, délka pojištění, charakteristiky vozu a řidiče) a dále jednotlivé typy připojištění, které si vyberete.

U havarijního pojištění Uniqa navíc můžete snížit celkovou cenu pojistného jednak opatrnou (defenzivní jízdou), jež zajistí, že nebudete ve sledovaném období řešit žádné pojistné události, implementací pokročilého zabezpečení a také menším užíváním vozidla. Všechny tyto aspekty jsou při zřizování a v průběhu trvání pojištění kontinuálně sledovány a každoročně se promítají do výpočtu pojistného.

V porovnání s jinými poskytovateli můžete nalézt rozdíly především ve složení asistenčních služeb (některé pojišťovny proplácejí také nutné ubytování v zahraničí v případě, že dojde k závadě na automobilu), případně se liší výší základní spoluúčastí a poměrem ceny a podmínek.

Chcete-li mít jistotu, že havarijní pojištění, které si zvolíte, je opravdu to nejlepší a odpovídá přesně vašim potřebám, je ovšem dobré si jednotlivé nabídky porovnat. K tomuto účelu můžete buď analyzovat informace, které tito poskytovatelé sdílejí na svých webových stránkách, nebo využít srovnávacích portálů, jako je například epojisteni.cz, které mají ve své databázi parametry pojistných produktů, jež nejsou obvykle zveřejňovány.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hladík
Hladík
23.11.2020 19:00

Dobrý den
bere se v úvahu každoroční výpočet aktuálního pojistného
děkuji

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}