.st0{fill:#FFFFFF;}

Propočet: Komu se vyplatí havarijní pojištění 

 18 října, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Havarijní pojištění je stále oblíbenějším pojišťovacím produktem, který má své specifické výhody i nevýhody. V současné době existuje na pojišťovnickém trhu poměrně široká nabídka havarijního pojištění s různými doplňky. Ty lze standardně sjednat také při uzavírání povinného ručení, a rozšířením pro další možnosti pojištění a připojištění. Základní i rozšířené havarijní pojištění se může zdát jako poměrně drahá pravidelná investice a v některých případech se nemusí zcela vyplatit. Zvláště pokud chcete pojistit starší nebo ojetý vůz.

Co všechno lze prostřednictvím havarijního pojištění pojistit

Jako dobrovolné pojištění vozidla je havarijní pojištění velmi variabilní. Vztahuje se převážně na takové pojistné události, které nelze při běžném provozu vozidla předpokládat, nebo jim zabránit. Primární pojistná složka je v podstatě alternativou základního pojištění v rámci povinného ručení umožňující dosáhnout náhrady škody v případě zaviněné nehody na vlastním vozidle. V současné době je ovšem tato část pojištění pouze variabilní. Standardně se aplikují pojištění při poškození působením živlů, při střetu s divokou zvěří případně nárazem nebo pádem vozidla, a vandalismem. Dané kategorie je pak možné kombinovat a dále rozšířit o doplňující pojištění, z nichž jako nejatraktivnější se jeví pojištění proti odcizení vozidla. Kromě něj lze dále sjednat:

 • Pojištění proti napadení drobnými hlodavci
 • Pojištění specifického dílu vozu (okenní skla, pneumatiky)
 • Pojištění osob a zavazadel ve voze (včetně pojištění cestovního a úrazového)

Každé havarijní pojištění pokrývá určitou úroveň asistenčních služeb, které mohou být omezeny regionálně nebo rozsahem.

Kdy se vyplatí mít havarijní pojištění

Havarijní pojištění je produkt, který lze sjednat prakticky na všechny typy motorových vozidel včetně motocyklů, nebo ojetých vozů. Výhodné je zejména v případě, že máte sjednanou nízkou spoluúčast a škoda na vozidle většího rozsahu se stane v krátké době po uzavření pojištění, nebo se přihodí pojistná událost s vysokým limitem.

Faktory ovlivňující výši pojistného

Hodnota pojistného se odvíjí od několika základních faktorů, které zahrnují:

 • značku, model a stáří vozidla
 • vytíženost provozu a aplikaci (užití jako soukromé nebo firemní vozidlo v jednotlivých kategoriích)
 • pořizovací cena vozu
 • typ a rozsah pojištění (včetně doplňkových pojištění a připojištění)
 • charakter majitele a jeho předchozí nehodovost
 • charakteristickou nehodovost v regionu užívání
 • frekvenci plateb
 • způsob sjednání pojištění
 • sjednanou spoluúčast
 • nastavené limity

Na základě těchto faktorů je pak stanovena základní sazba pojistného, která se může v průběhu pojištění dále snižovat. Zejména v případě, že se prodlužuje doba bezškodného období.

Kdy se vyplatí havarijní pojištění nového vozu

U nových vozů je zpravidla výše pojistného nižší než u ojetin, zvláště pokud si sjednáte vysokou spoluúčast a základní balíček. Havarijní pojištění je výhodné zejména pro případ, že pořizujete automobil na leasing. Pojištění by pak mělo pokrývat především totální škodu (ať už způsobenou zaviněnou havárií či působením nepředvídatelných přírodních jevů) nebo odcizení. Výhodou havarijního pojištění je možnost dodatečného zabezpečení vozidla, které některé pojišťovny nabízí jako součást asistenčních služeb. Pokud vám bude automobil odcizen v prvních třech letech, možná vás překvapí, že celková výše pojistného plnění je mnohem nižší, než byste předpokládali u dobře udržovaného auta. Chcete-li si být jisti, že při krádeži nebo totální škodě dosáhnete na odpovídající plnění, sjednejte si pojištění Garance ochrany majetku. Vyměřené plnění vždy doplní na fixní pojištěnou částku, takže pokud přijdete o auto na leasing, budete mít alespoň dost financí na doplacení dlužné částky.

Propočet: Komu se vyplatí havarijní pojištění

Jaké havarijní pojištění nového vozu vybrat

Balíček havarijního pojištění si můžete sestavit variabilně podle rizik, které vám dle vašeho uvážení nejvíce hrozí. Takto můžete manipulovat s výší pojistného. Vystavujete se však riziku, že dojde k pojistné události, kterou vaše havarijní pojištění nepokryje. Pojistné se u havarijního pojištění průměrně pohybuje v rozsahu přibližně 10.000 – 20.000 Kč ročně. U nových automobilů však mohou náklady oprav nabíhat do vysokých částek. V případě vyššího pojistného je zpravidla zahrnuto také pojištění GAP, tudíž dojde-li k poškození automobilu, je i takováto výše pojistného poměrně výhodná.

Ideální je kontinuálně sledovat vývoj vlastního pojištění, a také aktuální akce. Řada poskytovatelů nabízí v průběhu roku sezónní slevy, které umožňují výhodné sjednání havarijního pojištění. Podporováno je také sjednávání online a roční frekvence plateb (vždy na rok dopředu). Specifikem havarijního pojištění je (obdobně jako u povinného ručení) bonusové snižování pojistného při nepřetržitém bezškodném období. U nových vozů se tedy havarijní pojištění vyplatí prakticky vždy, je ovšem potřeba jej dobře nastavit a ideálně využít některou z nabízených akcí, zejména je-li vůz pořizován méně zkušeným řidičem, nebo do regionu s vysokou kriminalitou.

Havarijní pojištění starších vozů

U starších vozů se havarijní pojištění vyplatí především v případě, že se jedná o značku a modely ze standardní cenové relace, jejichž stáří nepřesahuje 6 let. U starších vozů bývá pojistné v porovnání s průměrnými cenami náhradních dílů a tržní hodnotou relativně vysoké, u vozů starších 10 let se uzavírá jen zřídka. Nebo se jedná o drahé značky či veterány. Výhodné je ovšem uzavírat pouze některé části havarijního pojištění, které pokryjí případné opravy (například pojištění proti živlům či střetu se zvířetem rozšířené o napadení drobnými hlodavci).

Havarijní pojištění u ojetých vozů

Přemýšlíte-li o sjednání havarijního pojištění u ojetého vozu, pravidla jsou obecně stejná jako u vozů starých. Standardně je vhodné havarijní pojištění uzavírat u ojetých vozů, jejichž stáří ještě není příliš vysoké (do 10 let). Havarijní pojištění je u starších vozů nižší, velmi často je však u jednotlivých pojistných událostí omezeno velmi nízkými maximálními limity. Výhodné je pojištění v případě, že je potřeba provést náročnější opravu pomocí dílů, které nejsou jednoduše dostupné.

Některé starší modely různých značek jsou navíc velmi často terčem zlodějů, kteří je velmi rychle rozprodají na náhradní díly. Pokud si koupíte automobil značky a modelu, jež se ve statistikách krádeží vyskytuje často, a navíc bydlíte v regionu s vysokou kriminalitou, bude pro vás nejspíše výhodné sjednat si havarijní pojištění s pojištěním GAP, které zaručí návratnost plné pojištěné částky. Musíte se ovšem připravit na to, že budete platit drahé havarijní pojištění u automobilu, kterému rychle klesá tržní (časová) cena, a které možná vůbec nevyužijete.

Kdy vybírat pro svůj vůz havarijní pojištění

Havarijní pojištění by mělo být tedy přednostně sjednáváno pro vozidla nová nebo hodnotná. Výše pojistného je obvykle relativně vysoká i v případě, že jej sjednáte v rámci akce, využijete bonusy za online sjednání a rozhodnete se pro roční platby. Pokud je automobil nový a řidič nezkušený, bude pojistné samo o sobě vyšší. Je ovšem lepší si připlatit za kvalitnější obsah balíčku a nižší spoluúčast, protože rizika spojená s provozem jsou vyšší. U starších a ojetých automobilů běžné ceny a značky se havarijní pojištění vyplatí u modelů, které nejsou starší jak 10 let. Případně vyberte produkt s velmi omezeným rozsahem, u nějž je pravděpodobnější uplatnění.

Jak vybrat vhodné havarijní pojištění

Před vlastním výběrem pojišťovacího produktu je potřeba si rozmyslet, co od něj očekáváte. Řada produktů povinného ručení umožňuje dílčí připojištění vlastního automobilu, které pokrývá oblasti, na něž je zaměřeno také havarijní pojištění. Vlastníte-li starší nebo ojetý vůz, je pro jeho pojištění rozhodující především kupní a časová cena. Ta definuje, zda náklady oprav či plnění v případě totální škody nebo odcizení překročí po odečtení spoluúčasti celkovou hodnotu zaplaceného pojistného za dobu, kdy jej plánujete používat. Pokud je tato částka srovnatelná, není havarijní pojištění výhodné.

Kritéria výběru havarijního pojištění

V případě nových či drahých vozidel je naopak havarijní pojištění poměrně důležité, zejména pokrývá-li riziko odcizení. Při výběru konkrétního produktu je potřeba posoudit veškerá rizika, která dle vašeho předpokladu hrozí. Havarijní pojištění si pak můžete sjednat variabilně tak, aby výše pojistného byla pro vás přijatelná, a současně jste měli jistotu, že i v případě náročnějších škod nebudete muset navíc doplácet závratné částky.

Rozsah rizik a výše pojistného si můžete nechat stanovit přímo od poskytovatele, kterého lze orientačně vybrat pomocí online kalkulátorů. Ty využívají zveřejňované i důvěrné informace, které obvykle běžným průzkumem webových stránek nezískáte. Ke srovnání nabídek havarijního pojištění tak můžete vyzkoušet například portál epojisteni.cz. Online kalkulátory zpracovávají vámi zadané informace (odpovídající faktorům ovlivňujícím výši pojistného, které jsou uvedeny výše) a vrátí vám možnosti, na které dosáhnete u jednotlivých pojišťoven.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}