.st0{fill:#FFFFFF;}

Nejlevnější povinné ručení a havarijní pojištění – porovnání nabídek 

 13 října, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Provozování motorového vozidla (automobilu, motorky apod.) je podmíněno sjednáním speciálního pojištění, které zajistí případnou kompenzaci škod na cizím majetku, které vzniknou při jeho používání. V případě, že se chystáte koupit nové auto, stojíte pravděpodobně před důležitou otázkou, která se váže k samotnému typu a ceně automobilu či motorky, a to – jaké povinné ručení zvolit. Povinné ručení je legislativně požadováno a není možné bez něj vlastní vozidlo používat, není však zcela nutné jej přeplácet, zvláště jezdíte-li opatrně a bez nehod. K povinnému ručení je možné sjednat ještě další typ autopojištění, které je zaměřeno především na ochranu a zabezpečení kompenzace v případě poškození vlastního vozidla nejen v důsledku nehody, ale také v důsledku působení nepředvídatelných jevů.

Rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním

Přestože se jedná o pojišťovací produkty zaměřené na zajištění motorového vozidla, představují povinné ručení a havarijní pojištění dva v podstatě protistojné typy pojištění. V některých ohledech se krytí z obou produktů může překrývat – jedná se především o menší připojištění, jako je pojištění skel nebo pneumatik, která se sjednávají ve formě doplňku k základnímu produktu.

Povinné ručení – k čemu slouží a na jaké částky se sjednává

Povinné ručení slouží k pojištění škod způsobených provozem motorového vozidla na cizím majetku, tzn. v případě zaviněné autonehody nebo poškození veřejné či soukromé nemovitosti (silnice, dopravní stavby, soukromé či komerční stavby apod.). Tento typ autopojištění je povinný a vyžaduje se jeho sjednání do stanovené lhůty (8 dnů) od registrace vozidla. Kromě krytí škod na cizím majetku může dále obsahovat také dílčí podprodukty havarijního pojištění, jako jsou pojištění úrazové (řidiče), škody na vlastním vozidle do velmi nízkého limitu nebo pojištění převáženého majetku. S povinným ručením jsou obvykle poskytovány asistenční služby, které využijete především při drobných poruchách nebo nehodách. Cena povinného ručení se odvíjí od specifického obsahu pojištění, nastavené spoluúčasti a limitů, také od způsobu, jakým je sjednáno, a frekvence plateb. Standardně se výše povinného ručení pohybuje mezi 4 000 a 7 000 Kč za rok.

Havarijní pojištění – k čemu slouží a na jaké částky se sjednává

Zatímco povinné ručení je nutné mít sjednáno při provozu automobilu či jiného motorového vozidla vždy, havarijní pojištění je dobrovolné a také mnohem variabilnější. Obecně se havarijní pojištění sjednává na čtyři základní typy rizik, které mohou být vzájemně kombinovány nebo doplňovány. Standardně je rozsah havarijního pojištění odlišný pro jednotlivé typy motorových vozidel – pro automobily poskytuje mnohem vyšší míru variability v návaznosti na kombinaci rizik, které si chcete pojistit, u motorek a menších vozidel je možné vybírat pouze některé kombinace. Základní rizika, která jsou havarijním pojištění pokrývána, zahrnují:

 • škody na vozidle vzniklé zaviněnou nehodou
 • škody způsobené pádem
 • škody v důsledku působení živlů (požár, povodně, zásah blesku, krupobití apod.)
 • krádež (odcizení)
 • střet se zvířetem, případně rozšíření o poškození vnitřních částí hlodavci
 • vandalismus

Z uvedených rizik se nejčastěji používá kombinace zaviněné dopravní nehody, živlů, střetu s divokou zvěří a vandalismu, které bývají doplňovány o další speciální připojištění (autoskel, pneumatik, úrazové pojištění, pojištění zavazadel apod.). Do havarijního pojištění jsou vždy zahrnuty také asistenční služby, které mohou mít buď základní nebo rozšířený charakter. V základu jsou asistenční služby poskytovány pro celý region a zahrnují nejčastěji výměnu pneumatiky či odtah. Rozšířená verze asistenčních služeb pak může obsahovat také pokrytí po celé Evropě prostřednictvím partnerských poskytovatelů, případně ubytování nebo náhradní vozidlo, pokročilé zabezpečení apod. Cena havarijního pojištění se odvíjí od sjednaného rozsahu, doplňků, typu a stáří vozidla, nastavených limitů a spoluúčasti, způsobu sjednání, frekvence a může dosahovat hodnot od 6 000 Kč až do více než 20 000 Kč.

Kdy se povinné ručení a havarijní pojištění sjednává

Povinné ručení je nutné jako zákonem požadované sjednat pro každé motorové vozidlo ve stanovené lhůtě od jeho registrace. Rozsah pojištění je ovšem závislý na vašich preferencích a vychází především z toho, co všechno do něj chcete zahrnout a jakou výši spoluúčasti jste ochotni připlácet. Havarijní pojištění si řidiči sjednávají samostatně především pro nové automobily či motorová vozidla, u nichž stáří nepřesáhne 10 let. Pro starší a ojeté vozy se obvykle havarijní pojištění sjednávat nevyplatí, nejedná-li se o historické kusy (veterány) nebo luxusní automobily s vysokou hodnotou také po překročení dané desetileté hranice. Faktory, které ovlivňují výši pojistného, pak u obou typů autopojištění zohledňují především:

 • typ motorového vozidla (model, značka, výkonové parametry apod.)
 • schopnosti řidiče (dány především jeho věkem) a jeho řidičskou historii
 • charakteristiky regionu (údržba silnic, míra nehodovosti apod.)
 • vytíženost provozu (používáno soukromě, pro podnikatelské účely)
 • rozsah pojištění, nastavené limity plnění a výše spoluúčasti na jednotlivých složkách
 • způsob sjednání a frekvence plateb

U havarijního pojištění je výhodné vybrat si takovou kombinaci, která přesně odpovídá pravděpodobnosti vzniku konkrétního rizika (například nacházíte-li se v záplavové oblasti, je dobré si sjednat pojištění živlů, v oblastech s vysokou kriminalitou zase pojištění vandalismu nebo odcizení).

Nejlevnější povinné ručení a havarijní pojištění - porovnání nabídek

Srovnání nabídek povinného ručení a havarijního pojištění

Povinné ručení i havarijní pojištění lze sjednat pouze u některých poskytovatelů, kteří mají tyto specifické typy pojištění v nabídce. V České republice nabízí tyto typy autopojištění celkem 9 velkých pojišťoven, které doplňují drobní soukromí podnikatelé. U velkých pojišťoven je standardně větší variabilita produktového portfolia a rozsahu jednotlivých balíčků.

Nabídky povinného ručení

Povinné ručení je možné sjednat hned u 9 velkých pojišťoven, a to:

 • ČSOB pojišťovna
 • Direct
 • Slavia
 • AXA
 • Hasičská vzájemná pojišťovna
 • Kooperativa
 • ČPP
 • Alllianz
 • Generali

Nabídky jednotlivých poskytovatelů se mezi sebou liší jak rozsahem, tak limity či spektrem možných slev a bonusů. Při výběru vhodného poskytovatele povinného ručení je tak dobré provést důkladnou analýzu nabídek a porovnat mezi sebou především rozsah krytí, a pak až následně cenu. Větší pojišťovny, jako jsou ČSOB, Kooperativa nebo Direct, jsou obvykle velmi flexibilní a umožní vám sjednat povinné ručení na míru, online a s řadou poměrně výhodných bonusů při vysokém krytí. Menší pojišťovny standardně nabízí pevné rozsahy a mohou být výhodnější například pro firemní automobily. Bonusy pak můžete využívat v případě nízké nehodovosti, aktuálních sezónních slev, využívání automobilu pouze pro soukromé účely nebo výhradně v tuzemsku. Slevu je možné získat také současným sjednáním povinného ručení a havarijního pojištění.

Nabídky havarijního pojištění

U havarijního pojištění je nabídka obvykle pestřejší než u povinného ručení, přestože hlavních poskytovatelů je obecně méně. Nějakou formu havarijního pojištění zpravidla nabízí všechny subjekty, v jejichž portfoliu naleznete povinné ručení. Výběr vhodného produktu pak závisí především na tom, jaká rizika si hodláte pojistit. Srovnání produktů tak není zcela jednoduché, jelikož některé balíčky nabízí vysokou variabilitu, co se týče kombinace základních a rozšiřujících složek havarijního pojištění, zvýhodněných připojištění či bonusů, které se individualizují na konkrétního klienta.

Základním předpokladem uzavření havarijního pojištění je posouzení stáří automobilu. Pojišťovny samozřejmě umožňují sjednání havarijního pojištění pro starší nebo ojetá vozidla, platby pojistného však bývají neúměrně vysoké v porovnání s výší plnění, na které v případě škody dosáhnete. To se standardně odvíjí od obvyklé ceny automobilu, která se stanoví jako tržní hodnota v daném čase a místě (tedy na základě srovnávací metody). V případě rozsáhlejších oprav nebo totální škody či odcizení je tak plnění velmi nízké a případné opravy budete stejně hradit z vlastní kapsy.

Pokud si starší automobil chcete přece jen pojistit, poohlédněte se po poskytovateli nabízejícím připojištění Garance ochrany majetku (GAP), havarijní pojištění bude sice o něco dražší, ale v případě větších škod bude konečné plnění nakonec vypláceno z původní hodnoty, na kterou bylo pojištění uzavřeno. V zásadě nelze říct, které havarijní pojištění je komplexně výhodnější, jelikož výši pojistných plateb i případného plnění ovlivňuje celá řada různých faktorů včetně aktuální nabídky slev a bonusů. Před sjednáním je tedy ideální si srovnat veškeré dostupné nabídky prostřednictvím srovnávačů, které mají v současné době online formu. Provozovatelé srovnávacích platforem spolupracují s jednotlivými pojišťovnami, tudíž do srovnání běžně zahrnují také informace, které obvykle na webech pojišťoven nevyčtete, jelikož navazují na variabilní složky pojištění nebo měnící se podmínky. K tomuto účelu můžete použít například portál epojisteni.cz obsahující velmi přesný online kalkulátor.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}