.st0{fill:#FFFFFF;}

Nákup auta z bazaru – jak na reklamaci 

 22 ledna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Nákup auta z bazaru může přinášet mnohá úskalí. Vyplatí se proto být připraven a vědět, za jakých podmínek můžete nákup reklamovat.

Jak probíhá koupě automobilu z bazaru

Koupě automobilu z bazaru může být řešením pro všechny, kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky na nákup nového vozu.

Mezi prodávajícím a kupujícím vzniká smluvní vztah, který by měl být ošetřen kupní smlouvou, jak definuje občanský zákoník. Ta může být i v podobě ústní, nicméně se jednoznačně doporučuje kupní smlouvu sepsat.

S novým automobilem si musíte nejprve jít vyřídit povinné ručení. S nepojištěným automobilem se vystavujete výrazným rizikům. Hrozí vám pokuta a v případě, že byste způsobili nehodu, také náhrada škody, kterou byste museli sami uhradit.

Výběr vhodného povinného ručení proto nepodceňujte. Nejlepší produkt získáte pečlivým porovnáním jednotlivých nabídek. K tomu můžete využít internetové srovnávače. K těm nejznámějším patří portál ePojištění.cz.

Následně se zelenou kartou zamíříte na registr silničních vozidel, kde musíte nechat zapsat nového vlastníka. Podat si žádost musíte stihnout do 10 pracovních dní.

Mám právo ojetý automobil reklamovat?

Legislativa pamatuje na spotřebitelská práva i u zboží z druhé ruky. Právo na reklamaci tak při nákupu automobilu z bazaru jednoznačně nový majitel má.

Má to však jednu podmínku: Reklamace se nevztahuje na takovou vadu, na kterou byl spotřebitel upozorněn nebo na ni dostal slevu. Tyto vady označujeme zákonnou terminologií jako zjevné. Typicky to může být například upadlé kolo.

Prodávající odpovídá pouze za tzv. vady skryté. A to nejen za vady samotné, ale i za příčiny, které eventuálně k těmto vadám vedou. Může to být například vadné čerpadlo či únik chladicí kapaliny.

Řada autobazarů však svého kupujícího neinformuje o zjevných vadách dostatečně, případně využívá nekalých praktik, jimiž ovlivní rozhodnutí kupujícího ve svůj prospěch. Typické je například upozornění na vadu, ale podhodnocení odhadu na opravu. Ve chvíli, kdy se spotřebitel informuje v servisu o reálných částkách, už se mu koupě nezdá tak výhodná.

Veškeré informace byste tak zřetelně měli mít specifikovány v předávacím protokolu, případně v kupní smlouvě. Nezapomeňte si proto příslušné dokumenty důkladně přečíst předtím, než je podepíšete.

Nákup auta z bazaru - jak na reklamaci

Nutnost pravdivě informovat o stavu prodávaného vozidla autobazarům výslovně určuje platná legislativa v podobě zákona na ochranu spotřebitele.

Pokud ve smluvním ustanovení naleznete formulaci deklarující, že jste byli seznámeni s technickým stavem vozidla, je to v pořádku. Podobné ustanovení se běžně používá. Odpovědnosti za skryté vady se tím však prodejce nikterak nezbavuje.

Jaké jsou lhůty pro reklamaci

Záruční lhůta by měla trvat standardních 24 měsíců, podobně jako u jiných produktů. Zákon ale umožňuje záruční lhůtu použitých věcí i zkrátit. Běžně k tomu tak v praxi dochází nejen u automobilů, ale například také u použité elektroniky. Pak máte nárok případné vady reklamovat po dobu pouze 1 roku.

Dále je nutné v principu vědět, že je rozdíl v tom, kdy se vada projeví. Pakliže je to do 6 měsíců od převzetí věci, tzv. důkazní břemeno nese prodávající. V takovém případě se předpokládá, že vada existovala již při převzetí produktu. V pozdějších fázích nese naopak důkazní břemeno kupující.

V praxi to především znamená, že autobazar může při reklamaci až do lhůty 1 roku, respektive 2 let od koupě, účinněji hledat cesty k tomu, aby vám nemusel vyhovět a reklamaci uznat. Prodávající může použít argument, že vymezená vada odpovídá míře používání nebo opotřebení dané věci. Typicky se to u automobilů týká brzdových destiček, pneumatik, otlaků na volantu atd.

V praxi se ukázalo, že prokazování závady v dalších měsících je pro kupujícího komplikované a nezřídka bývá nutné se odvolat na znalecký posudek, který eventuálně sdělí, zda je reklamace oprávněná či nikoli. V takovém případě prodejce stále nemusí reklamaci uznat, avšak v praxi se tak již většinou stane.

Nevýhodou je, že znalecký posudek musí kupující zaplatit. Jakožto levnější alternativa se nabízí prohlídka v autorizovaném servisu. Řádově za ni vydáte několik set korun a stále se vám coby důkazní materiál, o který se budete moci opřít, může vyplatit.

Pakliže celá záležitost nazraje k soudnímu sporu, v němž se rozhodne, že vy jako kupující jste v právu, půjde o náklady, které jdou k tíži prodávajícího. Pochopitelně je ale vždy jednodušší zkusit se s prodejcem dohodnout než nechat celou záležitost vygradovat k soudnímu sporu, který je drahý a časově náročný.

Vyplývá z toho zásadní ponaučení pro spotřebitele: Vyšší šance, že se vadu na ojetém automobilu podaří úspěšně reklamovat máte tehdy, pakliže se závada projeví do půl roku. Samozřejmě čím dříve se vada objeví, tím lépe. Nejvyšší šanci na úspěšné řešení pro spotřebitele mají vady staré pár dní. U vad staršího data bude dokonce i znalec obtížněji prokazovat, že byly přítomny již při převzetí věci.

Praktické náležitosti reklamace

V první řadě je nutné vědět, že reklamovat můžete svůj automobil na libovolné pobočce. Nemusí to být tedy přímo ta, kde jste automobil koupili.

Reklamace musí být dle zákona potvrzená. V praxi se tak běžně používá pojem „reklamační protokol“, ačkoli legislativa tento termín přímo nezná. Jde tak v podstatě o to, že prodávající musí reklamaci přijmout a musí toto písemně potvrdit.

V reklamačním protokolu by měly být uvedeny identifikační údaje prodávajícího, dále jméno a příjmení kupujícího a jeho kontaktní údaje. Většinou to bývá telefonní číslo, případně e-mail. Dále se uvede označení zboží a popis vady. ČOI doporučuje jednoduše na tomto místě uvést, jak se vada projevuje.

Důležité je také vědět, že reklamaci musíte uplatnit přímo u prodejce. Vyloučena je tedy možnost nechat si vozidlo ve vybraném servisu opravit a až následně se domáhat na prodávajícím náhrady škody.

Prodávající je povinen reklamaci jednak převzít, ale také vždy řešit na své vlastní náklady. Náklady nelze přeúčtovat na kupujícího ani za předpokladu, že by reklamace byla ve výsledku vyhodnocena jakožto neoprávněná.

Jak dlouho trvá vyřízení reklamace

Ze zákona (zákon na ochranu spotřebitele) má na vyřešení reklamace obchodník 30 dnů, ačkoli se zároveň praví, že by se tak mělo stát bez zbytečného odkladu. Je přípustné, aby si prodávající a kupující dohodli lhůtu delší.

Prodávající musí kupujícího do konce této lhůty o vyřešení reklamace informovat. Lhůta začíná plynout v den následující po dni, kdy kupující vadu reklamoval.

Pakliže se tak nestane, dojde k tzv. marnému uplynutí lhůty. To se považuje za podstatné porušení smlouvy. Pro kupujícího to především znamená, že může od smlouvy odstoupit, tedy požadovat zpět své peníze.

Dle nového občanského zákoníku se v této chvíli nepovažuje za podstatné, zda reklamace byla oprávněná či nikoli. Znamená to, že pod vlivem marného uplynutí získává status uznané reklamace každá, tj. i ta, která by se při řádném vyřízení takto neposuzovala.

Jak se bude reklamace řešit

Zákon stanovuje, že ve srovnání s novým automobilem nemá spotřebitel nárok na to, aby mu věc, tj. automobil, byla vyměněna za bezvadnou.

Může však požadovat slevu z ceny. Jinak se nároky, které se můžou uplatnit, neliší od situace, kdy si kupuje vozidlo nové. Reklamace tedy může být vyřešena rovněž opravou. V případě, že se jedná o vady závažné, u nichž lze předpokládat, že pokud by o nich spotřebitel tušil, vůbec by kupní smlouvu neuzavřel, může se rovněž domáhat odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení se podává písemně. Uvádí se do něj jednoduchá formulace ve smyslu, že kupující odstupuje od kupní smlouvy, datum, do kdy mají být prostředky vráceny a číslo účtu. Kopii si od prodávajícího nechte potvrdit, eventuálně mu můžete odstoupení zaslat s doručenkou.

Proti vrácení peněz pak budete případně vracet samotný automobil. Eventuálně tak můžete učinit do 14 dnů.

Jak se vyhnout nutnosti ojetý automobil z bazaru reklamovat

Pochopitelně tak platí, že řešit reklamaci je náročnější než dbát na prevenci. Již ve chvíli, kdy automobil kupujete, tak usilujte o to, abyste podobné problémy řešit nemuseli.

Postup kontroly nikde specifikován blíže není. V praxi především platí, že vozidlo byste si měli důkladně prohlédnout, a to včetně kontroly na zvedáku. Vyžádejte si testovací jízdu, prodejce by vám to měl bez problémů umožnit.

Ptejte se rovněž na to, zda vůz nebyl bouraný. Vyplatí se vám žádat jakoukoli dokumentaci k nehodě, například fotografie. Pakliže automobilům nerozumíte, vezměte si s sebou kohokoli, kdo se v oboru orientuje lépe. Nejlépe je povolat si vlastního automechanika.

Poměrně silným důkazem, který napoví, že historie automobilu nebude problémová, je servisní knížka. Pochopitelně taková, která není zfalšovaná.

Typickým problémem ojetých vozidel v českých autobazarech jsou rovněž stočené tachometry. V Česku se nejedná o trestný čin, zatímco v dalších zemích EU se toto jednání již coby trestný čin klasifikuje.

Kolik má automobil najeto proto není spolehlivým indikátorem toho, v jakém je stavu. Vozidlo s dobrou péčí, které má za sebou mnoho kilometrů, na tom ve výsledku může být lépe než automobil s menším nájezdem.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}