.st0{fill:#FFFFFF;}

Náhrada škody při totální škodě 

 13 února, 2021

Jana Vochková

1.4/5

Asi každý zažil, že se jeho auto jakýmkoli důvodem opotřebilo. Ať už to bylo z důvodu toho, že do vás někdo narazil na parkovišti, nebo vám auto poškrábal, i toto lze brát jako opotřebení a škodu na autě. Někdo se setkal i s takovým problémem, jako je odcizení auta nebo velká škoda způsobená vandalem. Takové problémy nás potkávají téměř každý den a není se čemu divit, když se podíváme na silnice, jezdí po nich tolik neohleduplných řidičů, že bychom to nedokázali spočítat na jedné ruce.

Nechci hanit jen řidiče, i chodci a cyklisté jsou na silnicích velkou hrozbou, ale o tom dnes řeč nebude. My se dnes budeme bavit o totální škodě, kdo vám takovou škodu nahradí, co vůbec znamená pojem totální škoda a plno dalších určitě přínosných informací, o kterých bychom jako řidiči měli vědět. Povíme si také něco o tom, jak postupovat, pokud s totální škodou nesouhlasíme, podíváme se na postup řešení náhrady totální škody u pojišťoven a zabrouzdáme po internetu, kde najdeme zkušenosti ostatních řidičů s již zmiňovaným problémem. 

Co je to totální škoda?

Jedná se o poškození motorového vozidla v rozsahu takovém, kdy už není oprava možná nebo by byla cena za opravu tak vysoká, že by se blížila k ceně pořízení nového vozidla nebo ho dokonce i převyšovala. Pokud je oprava možná, jedná se o tzv. parciální škodu. Člověku, který se dostane do takového problému, se vyplácí při likvidaci pojistné události totální škoda, kterou můžeme charakterizovat jako cenu, kterou je obvyklá cena vozu, od které pak odečteme cenu použitelných dílů.

Pokud byl viníkem škody někdo jiný než vy, tak byste měli z jeho povinného ručení dostat po prodeji zničeného auta tolik peněz, abyste si mohli pořídit auto ve stejné kvalitě, jako bylo před nehodou. Naopak, pokud jste viníkem vy, ať už z důvodu, že jste se srazili se zvěří nebo z jakéhokoli jiného důvodu, tak se dívá především na to, zda máte sjednané havarijní pojištění a jaké máte nastavené limity. Je zřejmé, že škodu vám musí zhodnotit odborník, zda-li se jedná o totální škodu nebo ne a jestli se vyplatí oprava.

To se určuje tak, že pokud jsou náklady na opravu vyšší jak 80 % z obvyklé ceny auta, pak se můžeme bavit o totální škodě. Hlavní faktor má zde i cena. Pojišťovna se dívá na to, jakou částku byste dostali za prodání auta ještě před nehodou a z toho také vychází. Sledují se zde především i inzeráty, za kolik se dané auto běžně prodává, jaké je jeho stáří nebo typ. Tyto ceny ale většinou bývají pouze orientační. Teď se podíváme na to, jak se taková totální škoda alias totálka vlastně vyplácí. 

Jak se vyplácí totálka? 

Jak už jsme si zde řekli, totální škoda alias totálka znamená to, že dané vozidlo už nemůže být opraveno, popřípadě, že náklady na jeho opravu jsou vyšší jak cena nového automobilu. Při totální škodě vám pojistitel poskytuje pojistné plnění v takové výši, jaká by byla cena vašeho vozidla před vznikem škody. Hledí se zde i na opotřebení vozidla před škodou. Z této částky se ještě navíc odečítá hodnota vraku a pojistníkovi je pak tedy vyplacen zbytek.

Pojišťovna vám může zprostředkovat prodej vraku, avšak je na vás, zda o to máte zájem. Vozidlo si můžete ponechat, zkusit ho opravit, popřípadě ho prodat samostatně. Pojišťovna pak posílá výplatní dopis pojistníkovi, kde nalezne informaci o ukončení pojistné události a jejím zlikvidování. Této nabídky však nemusíte využít, vydražitele nemusíte kontaktovat a tato aukce posléze propadne. Někdy se ovšem stává, že řidiči s určenou cenou od pojišťovny nesouhlasí a požadují po ní, aby jim proplatila více. Tato možnost je spekulativní, avšak vychází se především z obvyklé ceny vašeho vozidla a jeho charakteristik na různých inzerátech.

Pojistník má nárok na takovou částku, aby z ní mohl pořídit auto stejného typu, stejné kvality, stejného stáří apod. Pokud s cenou od pojišťovny nesouhlasíte a žádáte, aby vám byla vyplacena větší částka, je dobré se o tomto problému poradit s nějakým odborníkem. Existuje mnoho stránek, kde jsou schopni vám s tímto problémem poradit a určitě je dobré takové příležitosti využít. No a jak se proti totální škodě bránit? O tom si povíme v následujícím odstavci. 

Jak se máme bránit proti totální škodě?

Dost lidí se už s takovým problémem potkalo a zároveň mnoho z nich vlastně neví, jak se před totálkou bránit nebo jí předejít. Zde si o tom něco povíme a ve zkratce si řekneme, co dělat, abyste se před ní ochránili. Pokud máte sjednané havarijní pojištění, máte vyhráno. I tak si ale musíte dávat pozor na určité limity, které určitě najdete ve smlouvě. Většina z lidí, kteří neunikli totální škodě, si podle statistik nechává vyplatit částku od pojišťovny. Avšak najdou se jedinci, kteří si chtějí auto opravit sami a v tom vám nikdo bránit nemůže. Ale jak vlastně na to? 

Co dělat v případě, že si chcete rozbité auto opravit sami? 

Je rozumné, abyste si nastudovali všechny možnosti. Můžete si počkat na jisté pojistné plnění, kde je vám vyplacena taková částka, která se spočítá rozdílem obecné ceny vozidla před nehodou a vraku. Cena vraku se může pohybovat od několika tisíc až po několik desítek až stovek tisíc. Existuje zde ale i možnost, že se s člověkem, který vám škodu zavinil, domluvíte, že vozidlo zkusíte opravit. Pak po něm musíte chtít obecnou cenu vašeho vozidla a částku, do které je pojišťovna ochotná akceptovat faktury za opravu. Jiným způsobem, než doložit faktury za opravu, to nelze. Proto je dobré si řádně promyslet, jak budete postupovat a jaká varianta a možnost se vám nejvíce vyplatí. 

Totální škoda na vozidle

I totální škodu lze rozdělit do určitých skupin, které si nyní zmíníme. Lze ji rozdělit na:

  1. ekonomickou totální škodu
  2. technickou totální škodu

O každé z nich si něco málo řekneme, ať se vám tato situace přiblíží o krůček víc. 

Ekonomická totální škoda

Ekonomickou totální škodu označujeme jako škodu, kde jsou předpokládané náklady na opravu vyšší než hodnota vozidla. Tyto náklady jsou zjištěny výpočtem, který nazýváme Audatex, tedy si je nemůžete spočítat sami. Skutečné náklady na opravu mohou být v podstatě nižší než ty, které byly vypočítané uvedeným výpočtem. Odůvodnit to lze tak, že vaše auto může být opraveno díly, které budou o něco levnější nebo v servisu s nižší hodinovou sazbou. Pokud jsou tyto náklady nižší než je hodnota vašeho vozidla, pojišťovna viníka má za úkol vám je uhradit. 

Technická totální škoda 

Technickou totální škodu je možné charakterizovat tak, že vozidlo je už natolik poškozené, že není technologicky možné uvést ho do původního stavu. 

Je doporučeno nechat si posoudit od znalce, zda-li je vozidlo natolik poškozeno a je nutné ho ,,zničit“ totálkou, nebo zda je možné ho dále využívat. Při nesprávném postupu při tomto problému byste se mohli dopustit nevratných chyb, proto je dobré se ihned obrátit na odborníky, kteří o této situaci něco ví a dokáží vám předat své zkušenosti. 

Nesouhlas s totální škodou

Mám vůbec nárok nějaký nesouhlas vydat? Ano, určitě a nebojte se toho! Je zde sice několik podmínek a pravidel, ale my se dnes o nich zmíníme a nemusíte mít strach se pojišťovnám postavit, pokud jste si jistí, že byste měli dostat vyplaceno víc. Pojišťovny by vám měly vyplatit celou hodnotu vozu před havárií, jak už zde bylo několikrát zmíněno. Pojišťovny však často plnění krátí a vyplácí méně peněz. Toto je však neoprávněné! Pokud vám pojišťovna vyplatila méně, avšak znalecký posudek prokázal, že cena vozu byla vyšší, měl by se poškozený obrátit na soud.

Nikdo se asi nechce tahat po soudech, ale necháte si dobrovolně vydat méně peněz, než byste měli dostat? Mám pocit, že ne. Zapojení právníka do takového problému je většinou klíčovým bodem, protože pojišťovny ví, že by v případném soudním boji prohrály. V tomto případě raději pojišťovny vyplatí klientovi celou částku. Je důležité, abyste si přichystali důvody, proč by vám mělo být vyplaceno více, než pojišťovna hodlala vyplatit. Teď už se podíváme na totální škodu u Allianz a dalších pojišťoven. 

Totální škoda u Allianz

Podíváme se na to, jak je charakterizovaná totální škoda u Allianz. Cituji.

,,V průběhu likvidace každé škodné události se zjišťuje, zda by bylo uvedení vozidla do předešlého stavu z technického hlediska možné a zároveň účelné. Na tomto základě se rozhodne, zda daná škodná událost bude likvidována formou parciální nebo totální škody. Při totální škodě dochází k zániku havarijního nebo doplňkového pojištění, povinné ručení nezaniká. Ekonomická totální škoda nebrání pojištěnému provést opravu vozidla a znovu vozidlo poté havarijně/doplňkově pojistit“. 

Zde byl ocitován kousek z charakterizace totální škody u Allianz. Každá pojišťovna má tuto charakterizaci poměrně stejnou, jedná se o stejný problém, ovšem u některých pojišťoven můžeme najít nějaké informace navíc, které je dobré si pečlivě prostudovat. 

A jaké zkušenosti mají klienti s totální škodou na internetu? 

Toto je dnes poslední věc, kterou zde zmíníme. Každý nemusí mít s totální škodou dobré zkušenosti a my se podíváme, jak to vidí klienti.

  • Jedna z klientek měla problém s tím, že její auto naboural soused, když couval. Likvidátor vyhodnotil tuto nehodu jako totálku. Po měsíci, co se nic nedělo, psala na pojišťovnu, kde se divili, že chce vyplatit částku tak rychle. Na stránkách pojišťovny je uvedeno, že probíhá šetření. Je to tam napsané ale už přes měsíc. 

Zde vidíme, že jedna z klientek nejspíš nemá dobré zkušenosti s tímto problémem. Když si pročítám komentáře o zkušenostech o totální škodě na internetu, dozvídám se, že pojišťovna si povětšinou hraje s lidmi. Proto, pokud se vám něco takového přihodí a pojišťovna vám není schopna vyplatit uvedenou částku, je dobré se obrátit na právníka, se kterým toho nejspíš docílíte nejvíc. 

Pro srovnání nabídek pojišťoven můžete využít například služeb stránky epojisteni.cz.

Totální škoda není žádná sranda a určitě nikdo nemá radost, když se něco takového přihodí. Je dobré se s takovým problémem ihned poradit s odborníkem, popřípadě zavítat za právníkem, který vám bude určitě k ruce. Nebojte, tento boj vyhrajete!

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}