.st0{fill:#FFFFFF;}

Kdy probíhá zánik havarijního pojištění 

 20 listopadu, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Havarijní pojištění patří mezi důležité – ovšem nepovinné pojištění. Sjednává se obvykle z opatrnosti, a to proto, aby bylo zajištěno v případě různých škod finanční krytí na vlastním vozidle. V určitých situacích je ovšem třeba řešit i jeho ukončení. Jakým způsobem a za jakých podmínek proběhne zánik havarijního pojištění?

Co je vlastně havarijní pojištění?

Jedna se o pojistku, která je sjednána pro případ škody, která se stane přímo mně nebo kterou zaviním já na svém vlastním voze. Pokud mi někdo udělá škodu nebo jsem účastníkem nehody, kterou jsem nezavinil, je škoda hrazena vždy z povinného ručení viníka. Zde je také hlavní rozdíl mezi havarijním a povinným ručením. Totiž v jeho (ne)dobrovolnosti. Povinné ručení je dáno zákonem a kryje pak škodu na vozidle majetku nebo zdraví osob, které viník poškodil. Havarijní ručení pak pokryje škody, které ji jako viníci takové nehody způsobíme na svém majetku.

Co všechno kryje havarijní pojištění

To ale není všechno. Statistiky jsou jasné, denně je u nás odcizeno až dvacet aut, kdo zaplatí takovou škodu, pokud se zloděj nenajde? Jistěže sami majitelé. Ale nemusí to tak být. Havarijní pojištění totiž myslí i na takovéto případy a kryje škodu z krádeže, ale také pro případ vandalství nebo při nepřízni počasí (kroupy, vichřice a padající větve a podobně).

Kdy probíhá zánik havarijního pojištění

Vyplatí se havarijní pojištění?

Za mě tedy ano. Sám jsem měl vždy dojem, že se vyplatí jen u nových nebo hodně drahých aut, ale ty ceny za pojištění jsou už jinde, než bývaly dřív. Totiž havarijní pojištění je mnohem dostupnější pro kohokoli a v podstatě pro jakékoli auto. Vždy je samozřejmě nutné zohlednit individuální situaci – jak moc řešíte oděrky a škrábance a samozřejmě jak moc by vás bolelo o auto při krádeži přijít. Pokud ale třeba parkujete auto na ulici, a ne v garáži, tak tam bych o tom moc nepřemýšlel a pojištění bych si udělal.

Vyjednat si to nejlepší pojištění

Co se týče výhod, je dobré zmínit individualitu i při sjednávání, prostě se zaměřit na to, co vás víc trápí a co ne. Například pokud bych jezdil převáženě po městě, tak bych sám neřešil věc, kterou pro své auto sjednanou mám, a tou je pojištění střetu se zvěří. Jezdím totiž hodně po venkově a hodně navečer i po ránu, kdy jsou zvířata více přesvědčená, že jim na silnici nic nehrozí a přecházejí je. Prostě je dobré zamyslet se nad tím, jaká rizika mě můžou potkat a počítat s nimi předem.

Jak probíhá zánik havarijního pojištění

Stejně jako sjednání je někdy třeba přemýšlet o zániku pojištění. Důvodů může být celá řada, takže se jim pověnuji více. Určitým řešením může být pro zajímavost třeba krátkodobé havarijní pojištění. Řeší se tím rizikovější chvíle, kdy třeba chcete jet na dovolenou, na výjimečnou služební cestu a podobně. Pak si můžete sjednat pojistku i na dobu třeba 14 dní nebo 3 měsíce. Může, ale nemusí být o něco dražší.

Zánik pojištění změnou pojišťovny

Proč měnit pojišťovnu? Ano, samozřejmě kvůli ceně. Hledat si výhodnější pojistku se většinou opravdu vyplatí. Já to dělám každý rok, i když ne pokaždé měním pojišťovnu. To vůbec ne. Havarijní pojištění je běžně sjednáváno na dobu neurčitou a pojistné období je jeden rok. Zákon, potažmo znění smlouvy, umožňuje její automatické prodloužení o další rok, pokud ji nějakým způsobem neukončíte nejpozději do 6 týdnů před datem jejího výročí.

Včasná výpověď 6 týdnů před koncem pojistného období

Stávající pojišťovna prostě obdrží vaši výpověď nejpozději do šesti týdnů před koncem období. Je třeba si toto období hlídat, i když pojišťovny běžně informaci o konci období posílají. Výpověď je nutné poslat nebo donést v písemné podobě. Pokud se rozhodnete pro odeslání, je lepší využít poštu a dopis odeslat doporučeně na korespondenční adresu. Současně je dobré si nechat kopii této výpovědi. Pro jistotu. Pojišťovna výpověď zpracuje a pošle potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu. To je listina, která slouží k uplatnění bonusu při sjednávání nové havarijní pojistky.

Někdy se může stát, že na pojistném vznikne přeplatek. V takovém případě je dobré pojišťovnu informovat o tom, kam přeplatek poslat, případně bude částka vyplacená formou složenky.

Výpověď do 2 měsíců po uzavření smlouvy

Dalším případem, kdy může dojít k zániku havarijního pojištění, je zákonná možnost, tedy ukončení smlouvy bez udání důvodu. Tato eventualita platí po určitou dobu, a to dva měsíce po uzavření smlouvy a má osmidenní výpovědní lhůtu. Na tuto výpověď se uplatní ustanovení občanského zákona, konkrétně § 2805 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Opět bych pro jistotu uvedl číslo účtu, kam by mohla pojišťovna vrátit přeplatek.

Výpověď po oznámení pojistné události

Opět podle zákona, tedy § 2805 odst. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, lze ukončit pojistku do tří měsíců od oznámení pojistné události. Tady běží měsíční výpovědní lhůta. Typicky bych řešil v případě ukradení vozidla. Platit pojistku dál na něco, co již nemám, je nesmysl.

Výpověď kvůli navýšení pojistného

Toto bývá klasicky můj případ. Jak jsem již psal, pojišťovna informuje včas (tuším, že dva měsíce předem) o blížícím se výročí pojistného období a na nové období posílá nový předpis pojistného. Nemusí, ale může, na něm být nová (vyšší) částka. Máte možnost s tímto navýšením projevit nesouhlas, a to opět písemně a poslat jej na adresu pojišťovny. V takovém případě musí pojišťovna nesouhlas uznat jako výpověď a ukončit stávající smlouvu ke konci původního pojistného období. Já tuto variantu využívám ve chvíli, kdy zjistím, že je na trhu pro mé auto lepší nabídka než ta stávající. Předvedu na příkladu.

Příklad

Vozidlo – osobní automobil, pro běžný provoz, značka Škoda Octavia Combi, 1.6 TDI, rok výroby 2018.

Nejdražší nabídka:

ČSOB HP ALL RISK+ GAP – cena je 3 209,- Kč měsíčně, pojistka zahrnuje krytí všech rizik, které mohou běžně v provozu s vozidlem nastat – havárie, odcizení vozidla nebo jeho části, vandalismus, živelní příhody, střet či poškození vozidla zvířetem + navíc garance doplacení rozdílu současné a nové pořizovací ceny vozidla (tzn. GAP), sjednaná výše spoluúčasti se sníží na 1 000 Kč v případě, že si klient nechá vozidlo opravit ve smluvním servisu pojišťovny a škoda na vozidle bude vyšší než sjednaná spoluúčast ve smlouvě. Navíc asistenční služby, které budou krýt při poruše i nehodě, opraví vozidlo na místě, pomohou při ztrátě klíčů, vybité baterii nebo vyčerpání paliva. V zahraničí zajistí ubytování v hotelu nebo zajistí náhradního řidiče pro dopravení vozidla zpět po hospitalizaci.

Nejlevnější nabídka:

HP DIRECT MINI ODCIZENÍ – cena je 200,- Kč měsíčně. Pojistka zahrnuje ve verzi MINI krytí pouze vybraných rizik. U této pojišťovny jsou to rizika odcizení vozidla nebo jeho části, vandalismus, v ceně je i základní asistenční služba.

Rozdíl celkem velký. Pro mě je podstatná cena, ale ne úplně. Vybíral bych pojistku, která mi bude přesně sedět. Důležité je, že každá pojišťovna vyžaduje určitou míru spoluúčasti. U první je 0 %, ale minimálně 2 000,- Kč, u druhé je 5 % a minimálně 5 000,- Kč. Spoluúčast se tak může (když je vyjádřena procenty) vyšplhat na hodně velikou částku! Na to tedy pozor a hodně promyslet.

Ukončení pojistky – změna vlastníka vozidla

Prodej nebo převod vozidla je dalším důvodem k ukončení pojistky. Výpověď se posílá pojišťovně s tímto odůvodněním a pojištění bude ukončeno ke dni doručení tohoto dopisu. Opět pozor na možný přeplatek, dopsat číslo účtu je rychlejší způsob, jak se k němu dostat. Některé, ale ne všechny pojišťovny mohou požadovat i další dokumenty jako je kopie kupní smlouvy, kopie velkého technického průkazu nebo třeba vrácení zelené karty.

Výpověď pro dočasné vyřazení vozidla z evidence

Odevzdání registračních značek do depozita a vyřazení vozidla z evidence, byť dočasné, je také důvod pro ukončení havarijního pojištění. Takové vyřazení je možné až na jeden rok. Pojišťovna bude vyžadovat výpověď a rozhodně i kopii velkého technického průkazu, kde je o vyřazení učiněn záznam. Výpověď pak platí ke dni vyřazení vozidla z evidence.

Co výpověď dohodou?

Při oboustranné dohodě, tedy za souhlasu obou stran, lze učinit změny ve smlouvě nebo ji i ukončit na základě dohody. Jedná se o spíše výjimečnou záležitost.

Zánik havarijního pojištění neplacením pojistného

To, že přestanu platit pojistné, neznamená, že ukončím pojištění. Naopak. Pojišťovna bude krýt mé škody, ale vždy bude vyžadovat platbu. I zpětně, bude posílat upomínky a sama pojistku ukončí až po nějaké době. Ovšem neuhrazené pojistné bude vymáhat. Je to logické, dle zákona i dle znění každé smlouvy.

Ukončení a zánik havarijního pojištění lze tak učinit mnoha způsoby a z různých důvodů. Jak jsem již zmínil, já ji řeším obvykle jen kvůli výši pojistného, tedy když objevím nabídku pojišťovny, která je pro mne zajímavější než ta současná. Pro rychlé a jednoduché porovnání aktuálních nabídek používám online srovnávače, mezi nimiž mi nejvíce vyhovuje epojisteni.cz. Mám rád rychlost, přehlednost a úplný servis, což online porovnání nabízí.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}