.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak provést výpověď havarijního pojištění 

 20 června, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Nedávno jsem řešila problém, který souvisel s mým havarijním pojištěním. Respektive jsem se rozhodla, že ho na svém dosavadním autě zruším, jelikož si plánuji s rodinou pořídit ještě jeden automobil do rodiny a cena povinného ručení a také havarijního na jeden jediný vůz v rodině, ročně přesahuje náš rodinný rozpočet. Důvod je prostý a sice, že jsme s manželem pracovali v rodinné firmě, na kterou byl napsán i náš první vůz, tudíž se nás žádné slevy na pojistném nyní, když máme zhruba 5 let nový vůz v rodině, netýkají, a ještě dlouhou dobu nebudou. Abych ovšem zůstala u tématu havarijního pojištění, které jsem chtěla zrušit, cesta nebyla tak jednoduchá, jak se z počátku zdála být. Ovšem ve finále jsem havarijní pojištění zvládla zrušit bez větší úhony.

Proč se havarijní pojištění sjednává?

Jako většina lidí i já s manželem jsem se rozhodla pro sjednání havarijního pojištění zejména z toho důvodu, že pokud by nám někdo na našem, tehdy ročním vozidle Škodě Fabii druhé generace někdo způsobil škodu vandalismem či tím, že by nás naboural, neplatili bychom celou opravu auta z vlastní kapsy. To samé platí i v případě, kdy by se nám někdo rozhodl náš vůz odcizit. V případě, kdy by došlo k dopravní nehodě, kryla by pojišťovna, u které máme havarijní pojištění sjednané škodu na našem vozidle. Pokud by ovšem nehodu způsobil druhý z účastníků dopravní nehody, kryla by se škoda z jeho povinného ručení.

Vzhledem k tomu, že s autem jezdím pouze já do nedaleké vesnice za svým otcem a manžel do práce, kterou má rovněž téměř za humny, z našeho havarijního pojištění byla poplacena pouze škoda způsobena kunou, která v našem voze překousala kabely. Druhé auto ovšem chceme z důvodu rodinných výletů s našimi dětmi, kterým naše malá Fabie bohužel nestačí z hlediska prostoru a také kufru.

Jak smlouvu o havarijním pojištění ukončit?

Jak jsem již v úvodu naznačovala, předchozí vůz, kterým byla starší Škoda Octavia, byl psaný na rodinnou firmu, ve které jsem s manželem několik let pracovala, tudíž šla veškerá administrativa ohledně povinného ručení i havarijního pojištění mimo nás. Nové auto už bohužel zeť do firmy nepotřeboval, tudíž zbyla potřebná zátěž s povinným ručením i havarijním pojištěním na nás. V tomto případě jsem tak vůbec netušili, jakým způsobem se smlouva dá ukončit, a především také kdy.

Havarijní pojištění se sjednává na dobu neurčitou

Zpočátku jsem se domnívala, že bude naše smlouva o havarijním pojištění sjednána na dobu určitou a pokud ji tedy neprodloužíme, tak automaticky zanikne. Opak byl ovšem pravdou. Stejně tak, jako většina havarijních pojistek je i ta naše sjednána na dobu neurčitou s takzvaným ročním pojistným obdobím, které se sjednává také v případě povinného ručení. Pokud tedy smlouvu zákazník neukončí šest týdnů před takzvaným výročím jeho pojistné smlouvy, jak tento datum pojišťovny nazývají, bude se smlouva o další rok automaticky prodlužovat, a to stále dokola. Proto v našem případě, kdy byl počátek naší smlouvy sjednán 25.10.2020, platnost naší smlouvy končila 24.10.2021, poté 24.10.2022 a tak stále dokola.

výpověď smlouvy o havarijním pojištění

Jak postupovat v případě zrušení havarijního pojištění?

Pokud se stejně tak, jako my rozhodnete ukončit smlouvu o havarijním pojištění s danou pojišťovnou, je nutné tuto výpověď vždy podávat pouze písemně, a to s vlastnoručním podpisem. Samotnou výpověď můžete buď doručit osobně na danou pobočku pojišťovny či ji doručit poštou na korespondenční adresu dané pojišťovny. Dále je třeba myslet také na to, že pokud své havarijní pojištění takzvaně přeplatíte, bude vám ho pojišťovna nucena vrátit. Proto do výpovědi, pokud k tomuto aktu dojde zmiňte, jakým způsobem chcete přeplatek na pojistném vrátit. Tedy, zda ho chcete zaslat na účet či ho budete chtít vyplatit složenkou. V případě, kdy budete chtít platbu zaslat přímo na váš bankovní účet, což je asi nejjednodušší, tak uveďte do výpovědi číslo bankovního účtu, kam chcete peníze zaslat. Pokud byste chtěli pojistné zaslat například složenkou, a to ještě k tomu všemu na zcela jinou adresu, než kterou máte uvedenou ve vaší smlouvě, uveďte adresu, kam vám má složenka připutovat.

Pro váš lepší pocit a také z vlastní zkušenosti, je rozhodně lepší, když si jeden podepsaný formulář okopírujete a uschováte si ho současně se svým podacím lístkem, který vám stvrdí pošta při zaslání výpovědi poštou.

Dalším mou radou je, že je vhodné si při ukončení havarijního pojištění, tedy při ukončení vaší smlouvy, nechat zaslat takzvané Potvrzení o trvání a také o době pojištění odpovědnosti a také o průběhu škodních událostí. Tento dokument se vám totiž bude hodit k ruce v okamžiku, kdy budete potřebovat uplatnit bonus při sjednání nového havarijního pojištění.

Kdy tedy můžete smlouvu vypovědět?

Existuje několik možností, jak smlouvu o havarijním pojištění vypovědět. Nám se povedlo smlouvu ukončit těsně před vypršením pojistného období, u nás to bylo zhruba 10 týdnů před koncem tohoto pojistného období, avšak ze zákona je to týdnů 6.

Výpověď před ukončením pojistného období

V případě, kdy smlouvu ukončíte minimálně 6 týdnů před koncem takzvaného pojistného období, je vaše smlouva ukončena a vám vrácen přeplatek na havarijním pojištění. Tento termín je tedy vhodné si zcela jistě ohlídat. Smlouva je poté ukončena právě k datu konce tohoto pojistného období.

Vzor výpovědi před ukončením pojistného období

Ofenziva pojišťovna

Ulice

Město

PSČ

___________________________________________________________________

V ……………………………dne……………….

Věc: Výpověď smlouvy číslo. …………………………………………

Vypovídám vaší pojišťovně výše uvedenou smlouvu číslo…. o havarijním pojištění ke konci daného pojistného období.

Současně vás také žádám o zaslání potvrzení o době trvání mého pojištění a škodném průběhu mého pojištění.

S pozdravem Alena Krásná

 

Výpověď do dvou měsíců od data uzavření vaší smlouvy

Tento způsob se týká zejména těch, kteří nejsou spokojeni se svou stávající pojišťovnou a chtějí tak své pojistné ukončit do dvou měsíců od chvíle, kdy smlouvu o pojistném plnění podepsali. Smlouva poté ukončí svou platnost do osmi pracovních dnů.

Výpověď do tří měsíců od chvíle, kdy došlo k oznámení pojistné události

Rovněž je možné smlouvu ukončit do tří měsíců od chvíle, kdy jste nahlásili škodní událost pojišťovně. V tento okamžik ovšem počítejte s měsíční výpovědní lhůtou. Přeplatek se vám bude vracet stejným způsobem, tedy buď na účet či prostřednictvím složenky.

Výpověď z důvodu prodeje vašeho vozidla, tedy při změně vlastníka vozidla

V případě, kdy vozidlo budete prodávat, je nutné abyste pojišťovnu o prodeji vozidla informovali. Havarijní pojištění poté bude ukončeno ke dni, kdy pojišťovna tuto výpověď obdrží. Celá řada pojišťoven v případě prodeje vozidla požaduje od stávajícího klienta doložení celé řady dokumentů a to zejména:

  • Vrácením zelené karty
  • Kopií technického průkazu
  • Kopií kupní smlouvy

Výpověď formou dohody

Smlouvu o havarijním pojištění rovněž můžete ukončit takzvanou dohodou, ve které uvedete důvod svého ukončení pojistné smlouvy. S dohodou musí daná pojišťovna souhlasit. Ta ovšem bude jistě nesouhlasit možná tak v momentě, kdy budete mít jistý důvod k nespokojenosti, ovšem důvod výhodnější ceny u konkurence to jistě nebude. V tomto případě raději vyčkejte, jako my na výročí vaší smlouvy a tu poté zákonným způsobem ukončete.

Pokud chcete své havarijní pojištění zrušit například z toho důvodu, že hledáte výhodnější formu havarijního pojištění u konkurence, zkuste internetový srovnávač epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}