.st0{fill:#FFFFFF;}

Havarijní pojištění pro Porsche: kde se vyplatí nejvíce? 

 26 října, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Havarijní pojištění je velmi výhodným pojišťovacím produktem zejména díky bonusům, které jsou s ním spojeny. Pro běžné automobily se stalo standardem především pro řidiče, kteří nejsou zcela přesvědčeni o svých řidičských schopnostech. Ale také pro vozy, jež jsou používány v rámci podnikatelské činnosti.

Ani dobří řidiči by však neměli havarijní pojištění opomíjet, jelikož kromě škod způsobených na automobilu vlastním zaviněním pokrývá také takové události, jako je působení živlů, střet se zvěří či krádež. Ty nejen že nelze dostatečně předvídat, ale ani jim zabránit, přestože lze podniknout kroky, které mohou rizika z nich vyplývající poměrně dobře omezit. U luxusních vozů, u kterých jsou náklady oprav velmi vysoké, je havarijní pojištění v podstatě nezbytností. Jak ale vybrat to správné?

Co je havarijní pojištění a jaké škody pokrývá

Poškození vozidla může mít různé podoby – od drobných vad na laku či karoserii, které nemají velký vliv na jeho funkčnost, až po celkové znepojízdnění. Mohou mít tedy řadu příčin. Tyto lze rozdělit do dvou základních kategorií, které rozlišují pojišťovací produkty, které lze v případě nutných oprav využít jako zdroj financí pro pokrytí nákladů uplatnit. A to:

  • škody způsobené v rámci dopravní nehody jiným řidičem
  • škody nezpůsobené v rámci dopravní nehody jiným řidičem

První kategorii škod pokrývá vždy povinné ručení. To je produkt pojištění, který je nutné uzavřít při registraci vozidla a je vyžadován legislativně. Tedy každý vlastník motorového vozidla ho musí mít uzavřeno. Povinným ručením pokrýváte škody, které vlastní činností způsobíte na cizím vozidle nebo majetku při řízení svého automobilu. Tedy pokud zaviníte dopravní nehodu nebo nabouráte vlastním automobilem do cizího majetku (kterým je vedle dalšího automobilu také například veřejné osvětlení či obvodové konstrukční prvky vozovek).

Havarijní pojištění pro různé typy vozidel

Sjednání havarijního pojištění je velmi důležitým krokem při koupi a používání automobilu. Zejména takového, u nějž se ceny oprav šplhají do vysokých částek. Porsche jako luxusní (a drahý) vůz do této kategorie rozhodně patří. Havarijní pojištění si řidiči sjednávají preventivně nejen proto, aby v případě, že svým vlastním zaviněním způsobí dopravní nehodu a nebudou tak mít nárok na náhradu financí oprav z jiného zdroje, ale také jako ochranu pro případné neočekávané události. Havarijní pojištění je navíc spojeno s řadou bonusových krytí a služeb. Ty umožňují rychle a efektivně řešit nepříjemné situace např. v zahraničí. U běžných vozidel se havarijní pojištění dá sjednat poměrně rychle a také online. U luxusních vozů však může být tento úkon trochu složitější, jelikož pojistná částka je velmi vysoká (cena nového vozu se pohybuje kolem 4 mil. Kč).

Havarijní pojištění pro Porsche: kde se vyplatí nejvíce

Co havarijní pojištění obsahuje

Základní havarijní pojištění pokrývá především škody na automobilu způsobené:

  • zaviněnou dopravní nehodou (náraz, pád či střet s jiným vozidlem)
  • živelnou pohromou (záplavy, vichr, krupobití apod.)
  • střet se zvěří
  • vandalismus

Tyto čtyři základní události mohou být ve standardu rozšířeny ještě o riziko odcizení a doplněny bonusovým pojištěním. Do této kategorie pak patří poskytování asistenčních služeb a aplikace zabezpečovacích systémů v pokročilých technologiích pro monitorování. Ale také například pojištění spolucestujících a zavazadel či výměny čelního skla. V současné době může balíček havarijního pojištění obsahovat také pojištění totální škody. Dále vyplacení plné hodnoty vozu při úplném znefunkčnění vlivem jakýchkoliv příčin. A také pojištění GAP (Garantovaná ochrana majetku), jež zajišťuje, že vyplacená částka bude odpovídat nikoliv tržní, ale kupní ceně vozu (resp. výši hodnoty, na kterou je vůz pojištěn). Balíčky havarijního pojištění nabízené různými komerčními subjekty se různí a vybrat to nejvhodnější je tak často poměrně velký oříšek.

Na co se zaměřit při výběru havarijního pojištění pro luxusní vůz

Při výběru havarijního pojištění pro luxusní vůz lze postupovat stejným způsobem jako u běžného vozu. Primárně se zaměřujeme na celkový rozsah pojištění a výši měsíčních poplatků v závislosti na celkovém krytí a spoluúčasti. Pokud hledáte vhodné pojištění, je dobré se v prvním kroku informovat, co všechno je pojišťovnou posuzováno jako pojistná událost, kterou havarijní pojištění kryje. To proto, že některé produkty například nepokrývají takové události, jako je odcizení. Cena měsíčních poplatků může být velmi rozmanitá, ale pro porovnání zpravidla nemůže být hodnocena jako jediný faktor, protože se úměrně zvyšuje v souvislosti s předpokládaným plněním. Tedy náklady, které bude mít pojišťovna v případě, že k nehodě dojde.

Podmínky ovlivňující měsíční pojistné

Při sjednávání havarijního pojištění je v rámci kalkulace pojistného posuzován řidič i vozidlo. Pokud se jedná o zkušeného řidiče, je velmi pravděpodobné, že mu v rámci kalkulace vyjde výše pojistného nižší. Zvláště, měl-li v posledních letech havarijní pojištění či povinné ručení již uzavřeno a vykazoval velmi nízkou nehodovost. U automobilu se posuzuje především jeho stáří a celková hodnota, která vyplývá ze základní kupní ceny.

Pořídíte-li si tedy luxusní automobil, očekávejte velmi vysoké měsíční poplatky i v případě, že máte nehodovost na nízké úrovni. Základní pojistné se pak zvyšuje či snižuje o parametr spoluúčasti – ta se u luxusních vozů pohybuje zpravidla v rozmezí 10-20 %, což je relativně vysoká hodnota. Ta ovšem zároveň pohybuje s platbami. Rozhodnete-li se pro vyšší spoluúčast, budou sice poplatky nižší, ale při velké škodě musíte počítat s poměrně vysokou částkou, kterou budete muset doplácet. K dalšímu navýšení měsíčního pojistného pak dojde, pokud si sjednáte balíček s bonusovým obsahem. Ten je zpravidla rozšířen na všechny běžné události havarijního pojištění, obsahuje připojištění GAP či spolucestujících.

Rozdíly mezi jednotlivými balíčky havarijního pojištění, bonusy a slevy

Nabídky poskytovatelů havarijního pojištění se liší jak v obsahu, tak v uvedených podmínkách pojištění. Při rozhodování o konkrétním poskytovateli je tak ideální postupovat srovnávací metodou. Tzn. vymezit si všechny součásti, které od daného produktu požadujete, následně vyhledat dostupné nabídky a srovnat si jejich ceny s ohledem na uváděné krytí. Standardně by mělo havarijní pojištění obsahovat:

  • pokrytí všech důležitých událostí, tedy zaviněnou dopravní nehodu, živelnou pohromu, střet s divokou zvěří, odcizení, vandalismus
  • minimální spoluúčast
  • minimální asistenční služby

Plánujete-li jezdit často do zahraničí, poohlédněte se po takovém produktu, který má široký rozsah služeb v případě nehody nebo ztráty funkčnosti vozidla v zahraničí. Např. náhradní automobil, odtah, poskytnutí ubytování apod. Některé produkty nabízí také cestovní pojištění pro řidiče a spolucestující.

Pojišťujete-li nový automobil, je příplatek GAP také velmi výhodný, zvláště pokud k nehodě dojde v prvních letech používání. V prvních třech letech se totiž cena vozidla rapidně snižuje a výpočet běžné ceny, z níž je dopočítáváno krytí pojišťovnou, vychází z předpokládané tržní hodnoty automobilu. Nebo pořizujete-li automobil na operativní leasing. Pokud chcete ušetřit, řada pojišťoven nabízí možnost sjednání online. To je administrativně jednodušeji zpracovatelné, a proto umožňuje dosáhnout na snížení celkové ceny pojistného až o 5 %. Stejně tak můžete ušetřit, pokud budete platit pojistné ne v měsíčním, ale v ročním intervalu – vždy na rok dopředu. Sleva se v tomto případě může rovněž pohybovat až kolem 5 %.

Jak vybrat havarijní pojištění pro luxusní vůz (Porsche)

Porsche je renomovaná značka a automobily, které ji nesou, jsou zpravidla velmi vysoké hodnoty. Právě proto řada pojišťoven přistupuje k podmínkám sjednávání havarijního pojištění velmi opatrně a nenabízí tak výhodná řešení, jako je tomu u běžných automobilů.

U luxusních vozů je typická vyšší spoluúčast než u těch standardních, jelikož i opravy menšího rozsahu se zpravidla šplhají do závratných částek. Pokud se tedy rozhodujete o vhodném produktu (balíčku), je dobré si projít nabídky jednotlivých poskytovatelů a podrobně se seznámit s jejich podmínkami. Výše měsíčních či ročních poplatků může být velmi variabilní a produkty se mezi sebou mohou při stejných základních parametrech (tzn. typ vozu, zkušenosti řidiče a jeho předchozí nehodovost) lišit až o 50-70 %. To je však způsobené nejen vlastní nabídkou, nýbrž také již zmiňovanými nadstandardními doplňky. Například pojištění poškození skel si můžete sjednat v různé výši v závislosti na tom, jak kvalitní skla chcete do svého automobilu osadit.

Optimální je sjednávat havarijní pojištění vozu online a s ročními poplatky, jelikož je řada subjektů zvýhodňuje. Některé však tuto možnost pro luxusní vozy ve své nabídce nemají. Pokud chcete mít jistotu, že vyberete ten správný a pro vás nejvýhodnější typ havarijního pojištění, proveďte si detailní průzkum na základě informací, které jednotliví poskytovatelé uvádějí na svých webových stránkách. Nebo si sjednejte schůzku přímo v kamenné provozovně. Rychlejší cestou je pak využití srovnávacích portálů, které mají přístup také k informacím, které nejsou na webech poskytovatelů běžně dostupné. Pro srovnání nabídek pojišťoven můžete vyzkoušet například portál epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}