.st0{fill:#FFFFFF;}

Co obsahuje havarijní pojištění 

 19 října, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění motorových vozidel se standardně dělí do dvou základních skupin, které se mezi sebou liší jednak povinností (legislativním požadavkem na uzavření pojištění), jednak obsahem. V tomto ohledu lze tedy rozlišovat pojišťovací produkty typu povinného ručení a havarijního pojištění. Zatímco povinné ručení je nutné sjednat vždy při registraci vozidla a jeho cílem je chránit majetek ostatních (účastníků dopravy, konstrukčních prvků silnic apod.).

Z povinného ručení jsou hrazeny škody, které majitel vozidla způsobí při jeho užívání třetí osobě, zaviněním dopravní nehody nebo poškozením majetku při užívání vozidla. Havarijní pojištění je pojišťovacím produktem, který naopak chrání přímo vozidlo a pokrývá škody, které jsou na něm neúmyslně způsobeny vlastníkem či neznámou osobou. Podmínky a celý rozsah pokrytí škod závisí na konkrétní typu produktu a poskytovateli a jsou přesně definovány smluvním ujednáním.

K čemu slouží havarijní pojištění

Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění automobilu nebo jiného motorového vozidla, které si sjednává jeho vlastník pro případy, že dojde k jeho poškození vlivem vlastní chyby při provozu, neočekávanými okolnostmi, působením přírodních jevů nebo neznámým původcem. Jednotliví poskytovatelé havarijního pojištění standardně nabízí balíčky obsahující různé úrovně pojistného krytí ovlivňující také výslednou výši pojistného. Krytí havarijního pojištění tak lze rozdělit do několika kategorií, podle toho, zda se jedná o pojistné události základní, rozšířené nebo spadající do sekce připojištění.

Základní havarijní pojištění

Prakticky všechny pojišťovny, které mají ve svém portfoliu havarijní pojištění, nabízí v jeho základní sestavě tyto typy krytí:

 • pojištění náhrady škody vzniklé zaviněnou dopravní nehodou
 • pojištění náhrady škod vzniklé působením živlů (požár, povodeň, krupobití)
 • pojištění náhrady škody při srážce se zvířetem
 • pojištění náhrady škody způsobené neznámým původcem (vandalismus)
 • asistenční služby základního rozsahu

Pojištění je vždy sjednáváno se spoluúčastí. Tzn., že v případě, že dojde k některé z pojistných události, částka, kterou pojišťovna vyplatí je snížená o stanovenou výši. Jednotlivé typy pojistného krytí mají své specifické podmínky či charakter a ovlivňují výši vyplacené částky. Z uvedených základních pojištění se v některých produktech vylučuje havárie, tzn. lze si sjednat pojištění pouze na některé hlavní složky (živel, vandalismu), k nimž se přidávají doplňková pojištění (např. odcizení).

Podmínky plnění u základního havarijního pojištění

Zaviní-li vlastník automobilu se sjednaným havarijním pojištěním dopravní nehodu, při níž dojde k poškození vozidla, má nárok na náhradu škody v plné výši (sníženou o spoluúčast). V případě, že splnil smluvní podmínky, tzn., neporušil při nehodě předpisy (nebyl pod vlivem omamných látek, automobil měl požadované technické parametry – STK, dezén pneumatiky apod.). V případě, že se prokáže, že tyto podmínky nebyly splněny, pojišťovna s velkou pravděpodobností výši plnění adekvátně zkrátí (zpravidla však ne zcela).

U ostatních typů základních pojistných událostí je obvykle nutné dokázat, že škoda nebyla na automobilu způsobena úmyslně samotným vlastníkem. Hodnota plnění pak vychází ze dvou základních výpočtů v závislosti na tom, zda je vozidlo opravitelné, nebo se jedná o totální škodu. U opravitelných škod je výše plnění rovna ceně opravy včetně náhradních dílů. U totální škody se dopočítává srovnávací metodou z tržní hodnoty automobilu před poškozením.

Doplňující havarijní pojištění

Kromě uvedených základních pojistných událostí mohou balíčky havarijního pojištění standardně obsahovat také další doplňující pojištění, kterými jsou nejčastěji:

 • pojištění náhrady škody při odcizení vozidla (případně jeho části)
 • pojištění poškození vlivem nárazu nebo pádu
 • pojištění poškození drobnými hlodavci (vztahuje se především na překousání kabelů)

Odcizení motorového vozidla se obvykle řeší stejným způsobem jako totální škoda. Tzn., pokud se do stanovené doby vozidlo nenajde, plnění odpovídá tržní ceně vozidla před odcizením. U běžných automobilů bývají daná doplňující pojištění standardem rozšířených (a dražších) balíčků havarijního pojištění. U motocyklů nebo menších vozidel je možné využít pouze některé kombinace pojištění. Havarijní pojištění je velmi variabilním produktem, který je možné si nastavit dle aktuálních potřeb klienta.

Asistenční a zabezpečovací služby

Každý typ havarijního pojištění má v balíčku alespoň základní asistenční služby, které zahrnují převážně odtah (po České republice). Případně pomoc při výměně pneumatiky apod. Jednotlivé úrovně asistenčních služeb navyšují celkovou hodnotu pojistného (poplatků), umožňují však dosáhnout na asistenční služby s rozšířenou působností (i v zahraničí), možnost zajištění náhradního vozidla, ubytování (i v zahraničí) a další. V rámci asistenčních služeb mohou být dále integrovány také zabezpečovací prvky. Jejich instalace jednak zvyšuje ochranu a tím snižuje náklady pojistného a mohou pomoci vyhledat odcizený automobil.

Připojištění sjednávána v rámci havarijního pojištění

Společně s havarijním pojištěním (obdobně jako s povinným ručením) je možné sjednat dílčí připojištění vztahující se na pojištění poškození dílčích částí automobilu a specifikovaných komponentů. Nejčastěji se jedná o pojištění poškození čelního skla nebo pneumatik. Další typy připojištění sjednávané společně s pojištěním havarijním zahrnují úrazová pojištění řidiče, spolujezdce či posádky, a dále pojištění zavazadel nebo majetku uvnitř automobilu. V rámci připojištění lze sjednat také pojištění cestovní.

Pojištění Garance ochrany majetku (GAP)

Zvláštním typem pojištění sjednávaného v rámci havarijního pojištění je GAP, tedy pojištění garance ochrany majetku. Tento typ pojištění je uzavírán s cílem dosáhnout na vysokou hodnotu plnění v případě totální škody nebo odcizení automobilu. Tedy v takové situaci, kdy je plnění dopočítáváno z tržní ceny automobilu a vyplácí se v režimu náhrady škody, nikoliv náhrady nákladů na opravu. Za totální škodu je považováno takové poškození automobilu, při němž by náklady na opravu převýšily 80 % jeho hodnoty.

Vozidlo je v tomto případě považováno za neopravitelné a plnění se stanoví jako obvyklá cena automobilu snížená o hodnotu vraku. Tedy srovnávací metodou na základě parametrů a skutečných prodejů v daném čase a lokalitě). Pokud k totální škodě dojde v prvních letech užívání automobilu, je stanovená tržní cena výrazně nižší, než je jeho skutečná hodnota. Vždy záleží také na tom, jakým způsobem je používáno (zátěž provozu) a jak je o něj pečováno. Pojištění GAP umožňuje zajistit si doplacení plnění do fixní částku, na kterou je v jeho rámci vůz pojištěn.

Co obsahuje havarijní pojištění

Na co si dát pozor při sjednávání havarijního pojištění

Vzhledem k variabilitě produktových balíčků je potřeba se detailně zabývat jednotlivými podmínkami pojištění. Velmi důležité je pohlídat si separátně spoluúčast a limity jednotlivých pojistných událostí. Spoluúčast sjednávejte s ohledem na typ automobilu. Pokud se jedná o starší model, je lepší mít nižší fixní limit spoluúčasti, jelikož náklady na případné opravy budou zaručeně nižší než u automobilů vyšších hodnot, abyste zbytečně nedopláceli vysoké částky za minoritní opravy.

U pojištění, u nichž se nepředpokládá, že jejich důsledkem bude totální škoda nebo opravy vysokých hodnot, se standardně sjednává horní (maximální) limit. Například u střetu s divokou zvěří. V případě, že tímto způsobem dojde k újmě ve výši totální škody, bude vám vyplaceno plnění pouze do této limitní částky.

Výběr havarijního pojištění

Pokud jste se rozhodli sjednat si havarijní pojištění, jeho uzavření by měl předcházet detailní průzkum jednotlivých produktů, na jehož základě byste měli zvolit vhodný produkt. V současné době má ve své nabídce havarijní pojištění pouze několik pojišťovnických institucí. Standardně však umožňují si jej sestavit dle konkrétních potřeb a schopností vlastníka vozidla. Cena pojistného se odvíjí od několika základních parametrů zahrnujících:

 • typ, model a stáří vozidla
 • schopnosti a věk řidiče včetně historických záznamů
 • vytíženost provozu (rozhodujícím také je, zda je vůz užíván k soukromým nebo komerčním účelům)
 • obsah havarijního pojištění a způsob jeho uzavření

Tyto faktory zohledňuje prakticky každá pojišťovna, jejichž váha se však může vzájemně lišit. Primárně je tedy potřeba si určit konkrétní složení pojišťovacího balíčku (jaká základní, doplňková či zvláštní pojištění a připojištění chcete, aby obsahovalo) a následně si stanovit jejich limity a parametry. Poté si stačí srovnat nabídky jednotlivých pojišťoven – zda existuje balíček havarijního pojištění, v němž je obsaženo vše, co požadujete – a dopočítat si předpokládanou cenu pojistného (při zohlednění bonusů a slev).

K tomuto účelu je výhodné používat portály umožňující srovnání jednotlivých nabídek, jako je např. epojisteni.cz. Portály mají obvykle přístup k rozšířeným nabídkám pojišťoven, které nejsou detailně popsány na webu, a současně mohou vygenerovat celkovou cenu pojistného ihned po zadání všech parametrů, takže vás ušetří zdlouhavého počítání.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}